MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Sözleşmeli sağlık çalışanı yeni alımlara başvurabilir mi?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
[Resim: UnVb5W.png]


BU KONU HAKKINDA DA OLDUKÇA SORULAR GELİYOR.
4 B li atandım ama kadrolu alım olursa başvurabilir miyim?
4 B li atandım ama ili sevmedim yeniden kadrolu sözleşmeli ne olursa alım olunca başvurup gitsem olur mu?Bu soruları sorduğunuzda atama bekleyen biri size der ki ; kesinlikle olmaz hatta kızar bir de bizim atamamız da araya mı gireceksin der.

Ama sözleşmeliler de bu tercih işlemlerine katılmak ister.

Peki ne yapacağız?

Bakalım....

Bu atamalara katılıp katılmayacağınız aslında şu an cevap verilebilecek bir konu değil....

Çünkü alım olduğu zaman yayınlanacak olan metne bakmak lazım, orada yazar şu şu şekilde atananlar bu ilana başvuramaz yazar... Veya şu tarihteki atananlar bu ilana başvurabilir yazar.


Örneklere bakacak olur isek...
Nisan 2020 den bir örnek vereyim size;
Bir kişi 4B li çalışırken sağlık bakanlığının atamalarına başvurup kazanıyor ama ataması yapılmıyor. Bu kişi de itiraz ediyor bakın cevap şu şekilde;

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde 4/B sözleşmeli hemşire olarak çalışan bir kişi, Sağlık Bakanlığının 2019/4 4/B sözleşmeli personel alım ilanına istinaden başvuru yaptığını, Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesine yerleşti. Ama 4/B 'li olarak sözleşmesi devam ettiği için göreve başlama işlemleri yapılmadı.

Başvuur konusu hakkında "Atatürk Üniversitesi hastanesinde sözleşmeli personel olarak görev yaptığından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından atamasının yapılmadığını, Sağlık Bakanlığına başvurduğunu, Bakanlığı “halen bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (b) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak görev yaptığından…” atama işleminin yapılmadığının bildirildiğini, belirterek Sağlık Bakanlığının 2019/4 KPSS tercih kılavuzundaki açıklama ve uyarılar bölümü madde 9 (d) “Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi gereken son tarih olan 21.08.2019 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır” ibaresinin mağduriyetine neden olduğunu bu nedenle bu maddenin iptalini ve atamasının yapılmasını talep etmektedir." denildi.

BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI

Kamu Denetçiliği Kurumu , bu başvuruyu inceledi. İnceleme sonrası karar kısmında şu ifadelere yer verildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel ilan, tercih, yerleştirme ve atama işlemlerini yürütmekte olup, başvuran kişiye yönelik ayrı veya özel bir uygulama yapmamış, şart işlem niteliğindeki bir atama işlemini gerçekleştirmiştir. İdare geçerli yasalar uygun işlem yapmak durumunda olup, yasama organının yetkisi kapsamında olan bir konuda aykırı işlem yapamaz, belirtilen çerçevede işlem yapmak, ilan edilen şartlara haiz kişileri atamak durumundadır. İlan edilen şartları taşımayan bir kişinin gerçekte ihlal edilen bir menfaatinin varlığından söz etmekte güçtür, başvuran yasayla ve ilgili mevzuatla belirlenmiş şartları taşımamakta ise menfaat ihlalinin şartları da oluşmamaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu’ başlıklı belgenin “Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Pozisyonları Açıklamalar ve Uyarılar başlığı altında 11 inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Başvuran bu kılavuzu okuyarak ve bu durumu bilerek başvurmuş sayılmaktadır. Başvuran, ilan edilen şartları taşımıyor ise atanamayacağını da bilmek durumundadır.

Sonuç olarak, idarenin söz konusu uygulama ve işlemlerinde özellikle başvuranı mağdur etme amacıyla hareket ettiğine dair bir sonuca ulaşılamamış olup; yapılan işleminin geçerli mevzuata aykırı olmadığı kanaatine varılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE karar verildi.
Alıntı:Sağlık Bakanlığının 2019/4 KPSS tercih kılavuzundaki açıklama ve uyarılar bölümü madde 9 (d) “Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi gereken son tarih olan 21.08.2019 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır”Kılavuzda bu ibare varken atama yapamazsınız.

Devam edelim..

Tarım bakanlığının sözleşmeli alımına bakalım

sözleşmeli bir pozisyonda işe başlayan birisi daha sonraki alımlarda kadrolu veya sözleşmeli farketmez tekrar başvuru yapabilir mi?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in Ek 2'nci maddesinde; ?Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.?hükmüne yer verilmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak, KPSS-2008/3 Tercih Kılavuzunun 3.8 maddesinde; ?2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre daha önce kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ÖSYM'ce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilenler ve atananlar hariç), 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır.?ifadesine yer verilmiştir.


Sonuç olarak, KPSS sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin yerleştirilme işlemleri Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmadığından burada kullanılan KPSS puanları kadrolu veya 399 sayılı KHK çerçevesindeki pozisyonlara yapılacak yerleştirmelerde kullanılabilecektir. Kısaca KPSS puanınızla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 4/B sözleşmeli personel olarak yerleşirseniz, aynı puanınızla yine bu Bakanlıktaki kadrolara da yerleşebilirsiniz.


Burada ki konu da tamamen kılavuzdaki ibareden kaynaklı olmuş..

Gelelim mart 2019 a devlet personel başkanlığının açıklamasına
KPSS sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen ancak başka bir kurumda görev yaptıkları tespit edilen sözleşmeli personelin, sözleşme sürelerinin bitiminde sözleşmelerinin yenilemeyeceklerine ilişin olarak halen çalıştıkları kuruma dilekçe vermeleri halinde, atamalarının yapılacağı hakkında Devlet personel Başkanlığı'nın önemli bir görüşü yayımlandı.

Buna göre, farklı kurumlarda görev yapan personel dilekçe ile kurumlarına başvurduğunda yeniden atamaları yapılabilecek. İşte bu atama hakkını kazandıran yazı...Buradaki konu da farklı kurum yani gene sağlık bakanlığından sağlık bakanlığına değil....


Bu çeşitli örnekleri verdim çünkü haberi okuyoruz yanlış anlıyoruz sonra da bir çıkmaza giriyoruz, doğrusunu bilmek için güzelce okumak lazım..


Sonuç;

Olmuyor. Ama tarım bakanlığında olmuş bir örnek var. Ama nedeni kılavuzdaki ibare.

Olma ihtimali var mı? Var elbette bunun için her alımda kılavuzu incelemeniz gerekir. Orada kesin hatları ile olup olmayacağı yazar. Onu da şimdiden kestirmek zor. 

Genel anlamda olmaz ama kılavuza bakmak lazım diyebiliriz....