MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Adli tıp teknikeri kimdir? Ne iş yapar?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Otopsi Yardımcılığı ön lisans programlarında verilen eğitime, Acil Tıp Teknisyenliği ve İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümü olan meslek liselerinden sınavsız geçiş yapabilirler. 2 yıl olan eğitim süresi boyunca, Adli Tıp 1, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Adli Tıp 2, Anatomi, Bilgisayar, İlkyardım, Sekreterlik Hizmetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, İngilizce, Otopsi 2, Postmortem Örnek Alma, Psikoloji ve Davranış bilimleri dersleri okutulmaktadır. Ön lisans eğitimini tamamlayanlar diplomasını ve Adli Tıp Teknikeri unvanını alırlar.


Ne iş yapar?

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

Kurum: Sağlık Bakanlığı
Kabul Tarihi: 22.05.2014


a) Otopsi yapılmak üzere gönderilen cesedi, belgelerin uygunluğunu denetleyerek morga kabulünü yapar, kimlik bilgilerini etiketler. Morg içerisinde cesedin naklini sağlar.

b) Otopsi salonu, laboratuvar, grafi odasını düzenler, havalandırmayı kontrol eder, otopsi salonunun ısı ve nem durumunun standartlara uygunluğunu sağlar.

c) Cesedin fotoğraflarını çeker ve arşivlenmesinde görev alır.

ç) Otopsi tarihini ve saatini kaydeder. Otopsi öncesi alınması gereken örnekleri, kanıt ve elbiseleri toplar, hazırlar, etiketler ve saklar.

d) Otopsi sırasında hekimin gözetiminde cesedin diseksiyonunu yapar, örneklerin alınmasından sonra kapatır.

e) Otopsi sonrası cesedin teslim veya saklama işlemlerini yürütür.

f) Ölü muayene tutanağını inceler, cenaze ile birlikte gönderilen her türlü materyali muhafaza altına alarak ilgili uzmana bildirir, ilgili uzmanın talimatları doğrultusunda bu materyallerle ilgili gerekli işlemleri yapar.

g) Adli olay yeri incelemelerine katılır.

ğ) Morg, otopsi odasını ve kullanılacak malzemeleri temizler, sterilizasyonunu veya dezenfeksiyonunu sağlar. Eksik malzemeleri temin eder.