MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Memura iftira atılırsa ve memur aklanırsa sonucunda ne yapılır?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Devlet memurları hakkında uydurma bir suç isnadı yapılır ve soruşturma veya yargılama sonucunda bu isnadın sabit olmadığı ortaya çıkarsa, kurum amiri tarafından, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılması Cumhuriyet Savcılığından istenir. (md. 25)

Alıntı:İsnat ve iftiralara karşı koruma:

Madde 25 – Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.