MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Memurun uyarma kınama gibi cezaları dosyadan silinebilir mi?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Uyarma ve kınama cezaları 5 sene, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları 10 sene sonra memurun talebi üzerine özlük dosyasından silinir. (md. 133)


Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi:

Madde 133 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/37 md.)

Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır