MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Şiddet sırasında sağlık personeli ne yapmalı?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
SAĞLIKTA ŞİDDET

• Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle
• Ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda Bakanlık tarafından hukukî yardım yapılır.

* Hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder.

Şiddete Maruz Kalan Sağlık Çalışanları Ne yapmalı?

Beyaz Kod sistemine bildirilmelidir. Bu bildirim:

www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden,
• 113 numaralı çağrı merkezi aranarak,
• Çalışan Hakları ve Güvenliği birimine müracaat ederek gerçekleştirilebilir.

Hizmetten Çekilme : Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir. Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.

Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alır.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek madde 12

• Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır.

• Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir.

Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir.

• Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır.

• Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır.