MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Amikasin
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
AMİKASİN 15mg/kg Ampul formu: 100 mg/2 ml- 500 mg/2 ml

*29 haftadan küçük pretermlere 15-18 mg/kg 48 ile 36 h aralıklarla verilir.
*30-34 haftalık pretermlere 15-18 mg/kg 36 h ara ile verilir.

Gram negatif basillerde kullanılır

Geçimli solüsyonlar: *%5 Dex. *%10 Dex. *%20 Dex. *SF

Hazırlanmış ilaç hemen uygulanmalı.

Hazırlanmış ilaç en az 30 dk’lık infüzyon şeklinde yapılmalıdır.

AMİKASİN uygulamadan önce diğer ilaçlar yapılmalı ve damar yolu SF ile yıkandıktan sonra uygulanmalıdır.

TPN, aminofilin, asiklovir,sefotaksim, sefepim, furosemid, midazolam,MgSO4, fenobarbital,NaHCO3, metronidazol, morfin, vankomisin ile geçimlidir.


Lipid, Ampisilin, Fenitoin, İmipenem, Tiopental, Propofol Veheparin ilaçları ile geçimsizdir


Ampisilin ile kombine kullanıldığında önce ampisilin uygulanır. En az 1 saat sonra Amikasin uygulanmalıdır.

Penisilin ve Sefalosporin grubu ilaçlar ile aynı anda uygulanmamalı, çünkü birbirlerinin etkilerini karşılıklı inaktive ederler.


Ototoksitite-işitme kaybı, nörotoksitite, Nefrotoksitite önemli advers etkileridir.Diğer ototoksik ilaçlar (furosemid,vankomisin ototoksitite etkisini daha da arttırır.