MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Digoksin
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
DİGOKSİN

Yükleme Dozu
≤29 hafta IV doz 15-20mcg/kg/oral
30-36 hafta IV doz 20-25 mcg/kg oral
37-48 hafta IV doz
30-40 mcg/kg oral

İdame dozu
≤29 hafta IV doz 4-5mcg/kg/oral
30-36 hafta IV doz 5-6 mcg/kg oral
37-48 hafta IV doz
4-5mcg/kg oral

Oral ilaç dozu
0,5mg/1 ml (30 damla)

IV ilaç dozu
05mg/2ml

Myokard kontraktilitesini azaltan kalp yetmezliğinin tedavisinde, SVT, Atrial Flatter ve Atrial Fibrilasyonda kullanılır.

Geçimli solüsyonlar: *%5-%10 Dex *SF -Steril enjeksiyonluk su

İlaç 4 katına ve daha fazla dilüe edilerek uygulanmalıdır.

Digoksin damla oral olarak verilir.

Digoksin gut ta 30 damla 1 ml’ye eşittir.

Digoksin ampul IV püse olarak 5 dakikada yapılır.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Işıktan korunmalıdır.

Seyreltilmiş ilaç hemen kullanılmalı ve ardından kalan atılmalıdır.

Hiçbir ilaç ile karıştırılmamalıdır.

Dobutamin Flukonazol ile geçimsizdir.

İlaç kullanımında kalp atım hızı ve ritmi yakından izlenmelidir.İlaç etkisi veya toksititesini değerlendirmede EKG monitörizasyonu gerekir.serum potasyum ve magnezyum değerlerinde düşme takip edilmelidir.

Renal fonksiyonlar izlenmelidir.

Kalp hızı 100/dk altında ise Dr’ a haber verilmelidir.

Toksik Etkiler
PR aralığında uzama, sinüs bradikardi yada sinoatrial blok gelişebilir. Ventriküler aritmi görülebilir.

Nontoksik Etkiler
ORS aralığında kısalma, ST segmentinde çökme, kalp atım hızında yavaşlama görülebilir.

Diğer Etkiler
Beslenme İntoleransı, kusma, diyare ve laterji görülebilir