MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Kalsiyum Glukonat %10
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
KALSİYUM GLUKONAT %10

225 mg
20/80mg/kg/gün

Kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında, hipokalsemi tedavisinde kullanılır.

Geçimli solüsyonlar: *%5 Dekstroz *%10 Dekstroz *SF

1/1 oranında seyreltilerek kullanılır.

10-30dakikada yavaş IV püse olarak verilmelidir.

İntraarteryiel olarak kesinlikle verilmez.

TPN,Amikasin sefepim, dobutamin, adrenalin,furosemid, heparin,lidokain, midazolam,piperasilin-tazobaktam, remifentanil, vankomisin ile Y hattından aynı anda gönderilebilir.

Ampuller oda ısısında saklanmalıdır.

Amfoterisin B, Seftriakson, Flukonazol, İndometazin, Meropenem, Metilprednizolon İie geçimsizdir.

Doku dışına kaçırılmamalı, kaçarsa nekroz yapar.

Kalp hızı 100/dk altına inerse ilacın verilmesi durdurulur ve doktora haber verilir.

Oral kullanım sırasında NEK, mide irritasyonu ve diyare gelişebilir.

Bradikardi, hipotansiyon, konstipasyon, diyare, kusma, hipopotasemi, hipomagnezemi görülebilir.