MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Metronidazol
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
METRONİDAZOL

Yükleme Dozu:
15 mg/kg PO veya 60 dk IV infüzyon

İdame Dozu:
7.5 mg/kg PO veya 60 dk IV infüzyon
5mg/ml 100 ml

Penisiline dirençli anaeroblar, intraabdominal enfeksiyonlar, ventrikülit ve endokardit tedavisinde kullanılır.

Geçimli solüsyonlar *%5 Dekstroz *SF

IV kullanıma hazır solüsyon şeklindedir. Ancak %5 dekstroz ile seyreltilmesi önerilir.

60 dk da yavaş IV infüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

TPN,amikasin, sefepim,sefotaksim, seftazidim seftriakson, klindamisin, dopamin, flukonazol gentamisin, heparin, midazolam, morfin, remifentanil ile saplama gönderilebilir.

IV formu buzdolabına konmamalı Çünkü kristalleşir.

Meronem ile geçimsizdir.

Kullanana kadar ışıktan korunarak saklanmalıdır Buzdolabına koymayınız. İlaç düzeyi izlenmelidir.

Konvülziyon, nöropati görülebilir.