MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Midazolam
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
MİDAZOLAM

*Sedasyon Dozu:
0.05-0.15 mg/kg IV yavaş puşe(en az 5dk)

İdame İnfüzyon
Dozu:0.01-0.06 mg/kg/saat IV infüzyon

*İntranazal Dozu:
0.2-0.3 mg/kg/her doz

*Antikonvülzan
Yükleme Dozu:
0.15 mg/kg IV yavaş puşe(en az 5dk)

İdame Dozu: 
0.06-0.4 mg/kg/saat IV infüzyon

15 mg/3ml 5mg/5ml

Sedatif/ hipnotiktir. Anestezi indüksiyonu için kullanılır.

Konvülziyon tedavisinde kullanılır.

Geçimli solüsyonlar *%5 Dekstroz *SF *Enj.su

İlacı hazırlarken seyreltilmesi önerilir. 1dzm 1cc SF’e tamamlanmalı


IV puşe şeklinde en az 5 dakikada yavaş puşe ve Sürekli IV infüzyon şeklinde verilir

TPN, amikasin, aminofilin, sefotaksim, klindamisin, dopamin, dobutamin, adrenalin, fentanyl, flukonazol, gentamisin, heparin, insülin, metronidazol, remifentanil,vankomisin ile saplama gönderilebilir.

Seyreltilmiş ilaç buzdolabında 24 saat saklanabilir

Lipid, Ampisilin, Sefepim, Seftazidim, Furosemid, Sodyum Bikarbonat, Seftazidim, Furosemid ile geçimsizdir.

İlacın içinde %1 lik benzil alkolü koruyucu olarak içerdiğinden seyreltilerek kullanılmalıdır. Solunum ve kan basıncı yakından izlenir.

Solunum arrestine neden olabilir.

Hipotansiyon görülebilir. Sürekli infüzyon yapılan pretermlerde konvülziyona benzer myokloniler görülebilir.