MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Piperasilin, tazobaktam, tazosin
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM

50-100 mg/kg/her doz
4.5 gr/70 ml

KNS, E. Coli, enterobakter, klebsiella, psödomonas enfeksiyonları tedavisinde kullanılır.

Geçimli solüsyonlar:*%5 -%10 Dekstroz *SF

İlaç steril enjeksiyonluk su ile sulandırılır.

4,5 g lık Tazosin 70 ml çözücü ile çözülür.

IV 30 dk lık infüzyon şeklinde uygulanır.

1 ml'nin altındaki dozlar setten verilebilir.

TPN, lipid, aminofilin, dopamin, flukonszol, furosemid, klindamisin, heparin, metronidazol, remifentanil, sefepim ile saplama gönderilebilir

Sulandırılan ilaç oda ısısında 24 saat, buzdolabında 48 saat saklanabilir.

Amikasin, Dobutamin, Gangsiklovir, Gentamisin, Vankomisin ile geçimsizdir.

Ekstravazasyon açısından IV bölge yakından izlenmelidir. 

AST, ALT, BUN ve kreatin değerleri değerlendirilmelidir

Eozinofili, hiperbilirubinemi görülebilir.