MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Prostaglandin
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
PROSTAGLANDİN

E1 (Alprostadil)

Başlangıç Dozu:
0.05 mg-0.1 mcg/kg/dk IV infüzyon

İdame Dozu:
0.01 mcg/kg/dk IV infüzyon

Ampul formu:
20 mcg/ml
500 mcg/ml

Duktal şanta bağlı konjenital kalp hastalıklarında PDA dilatasyonu ve açıklığını devam ettirmek için kullanılır.

Geçimli solüsyonlar:*%5 Dex. *SF

Kullanımdan önce 10mcg/ml konsantrasyona olacak şekilde seyreltilmelidir.

Sürekli İV infüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

TPN, sefotaksim, klindamisin, dobutamin, dopamin, fentanil, furosemid, gentamisin, metronidazol, vankomisin ile saplama gönderilebilir.

Ambalajda saklanmalı

Ampuller buzdolabında +2- +8 derecede saklanmalıdır

Hiçbir ilaçla karışmaz

Uygulama sırasında hastanın solunum ve kardiyovasküler durum takibi yapılmalıdır.

Hazırlanan ilacın verilmesi eğer 24 saati aşarsa ilaç yenilenmelidir.

Apne, hipotansiyon, bradikardi gözlenebilir. Nadiren bronkospazm, hemoraji, hipoglisemi gözlenebilir.