MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Hastanede Uzman Hemşire olmak
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
Sağlık bakanlığında uzman hemşire olarak çalışıyorum. Çalıştığım hastaneye uzmanlığımla ilgili ( halk sağlığı hemşireliği)bölümde çalışmak istediğimi belirten dilekçe verdim. Sözel olarak böyle bir kadroları olmadığını pandemi dolayısıyla da istedikleri yerde çalıştırabileceklerini söylediler. Yazılı cevap bekliyorum benim gibi mağdur durumda olanlar varsa birbirimize yardımcı olalım istiyorum ,bu süreci takip etmek isteyenler olursa da burdan süreci paylaşmak istiyorum .Kolay gelsin
ÖCELİKLE BÖYLE BİR KONU İÇİN TEŞEKKÜRLER


Ben de bir uzman hemşireyim kendi isteğimle alanım ile ilgili bölümde çalışmıyorum şu an. Ancak öncesinde alanımda çalışıyor idim.

Şu an alanımda çalışmıyor olsam dahi uzman hemşire olarak geçiyorum ve özel hizmet tazminatımı artırımlı olarak alıyorum. Bu konunun da takipçisi olacağım.
Pandemi nedeni ile istenilen yer!

Evet, böyle bir hakları olabilir ama pandemi bahane edilerek bu hakkı kafalarına göre kullanan yönetim olduğunu her çalışan bilir. Sanki pandemiden dolayı çalışan personel kalmamış gibi pandemi dolayısı ile gereklilik bahane edilerek alakasız yerlerde çalıştırılıyorsunuz. Bu kabul edilemez.

Pandemi de halk sağlığında halkı ikna eden aşı birimlerinden tutun, filsasyonun sorumlularına kadar halk sağlığı uzmanı hemşireye hiç mi gerek yok. Bu anlamsız dağılıma ne zaman dur diyecekler anlamış değilim.

Alanında uzmanlaşmış hemşireleri madem pandemi var alanındaki kilit görevlere verebilirsiniz. Halk sağlığında çalışan hemşirelerin güncel pandemi yaklaşımının eğitimini uzman halk sağlığı hemşiresi dururken acaba kim veriyor. 

Pandemi öne sürülerek hastanelerdeki eğitim hemşireleri, eğitim vermemekteler peki bu hemşireler aktif görevde meslektaşlarına yardım ediyorlar mı? 

Pandemi bazılarına var bazılarına yok mu?


Bu sorularımız uzar gider.... Yönetimin iş bilmezliği her hastanede meşhurdur. Ayrıca yönetimin yüzde 1 i dahi uzman hemşire değildir. Hepsi de senin altın ve seni görevlendirme yetkisi aslında olmayan hemşireler. Dolayısı ile fikirlerinin bizim için önemi yok.Ben bu konu altına bir takım evrakları yayınlayacağım ve konuyu takip edeceğim.
YÖNETMELİK VE UZMAN HEMŞİRELİK
Öncelikle yönetmeliğe bakalım;


Yönetmeliğin aslı için link [hide]http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13830&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hem%C5%9Firelik%20y[/hide]Yönetmelikten alıntılar;Alıntı:MADDE 10 – (1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.Sorumlu hemşire ibaresi madde 10 da açıkça belirtilmiştir ki; sorumlu hemşire o alanda uzman hemşire olur öncelikle.....


Bunun lamı cimi yok, bu yönetmelik ile başvurunuzu yapar kanunen hakkınızı alırsınız. Devam edelim;
Uzman hemşire kim?


Alıntı:MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Hemşire: 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili sağlık personelini,

c) Hemşirelik tanılama süreci: Bireyin muhtemel veya mevcut sağlık sorununa yönelik olarak, hemşirelik hizmetleri çerçevesinde bakıma en uygun yaklaşımı belirlemeyi mümkün kılan durum değerlendirmesini,

ç) Kanun: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununu,

d) Başhemşire: Kurum ve kuruluşlarda hemşirelik hizmetlerini en üst düzeyde temsil eden hemşireyi,

e) Uzman hemşire: Mesleğiyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşireyi,

f) Yetki belgesi: Hemşirelerin meslekleriyle ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda ilgili mevzuatında düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları neticesinde Bakanlıkça tanzim olunan belgeyi,

ifade eder.
Devam edelim;


Alıntı:Uzman Hemşire ve Yetki Belgesine Sahip Hemşireler


Uzman hemşire

MADDE 7 – (1) Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar. (1)

(2) Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.

(3) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı sağlık değerlendirmeleri yapar. Hemşirelik bakımını planlar, uygular ve yönetir. Bakımda istenen hedeflere ulaşılamaması durumunda, yeni stratejiler geliştirir.

(4) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Hastalara uygulanan tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine ilişkin karşılaşılan kritik durumlarda, uygun kararın verilmesinde hemşirelere danışmanlık yapar, meslekî gelişimleri açısından hemşirelere yardımcı olur.

(5) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Hasta ve ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi yöntemleri ile olası yan etkileri hakkında bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmasını sağlar.

(6) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Uzmanlık alanı ile ilgili ve etik konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik yapar. Çalıştığı kurumda araştırmalarla ilgili etik komitede görev alabilir.
Yönetmelik gayet açık ve net...
Eğitim hemşireliği 2 yıllık att mezunu arkadaşa(eşi Dr),hasta hakları sağlık memuruna(eski müdür yardımcısına),enfeksiyon hemşireliği hemşireye( sendika temsilcisinin eşi),kalite hemşireliği hemşireye( Yükseklisans yapmış ama uzman hemşire değil) verilmiş durumda. Pandemi bana var kadro bana yok!!!
Gelelim maaş farkınıza;

Uzman hemşire olduğunuzda maaşınız farklı oluyor. 

Bu fark iki yerden gelir;

1- Kadro dereceniz düşer ve daha alt kademede olduğunuz için daha yüksek maaş alırsınız bu dolaylı etkisi.

Burada şunu belirteyim, fazla mesai, sabit ödeme uzman hemşire olmanızdan etkilenmez sadece kadro dereceniz düştüğü için artar.

2- Özel hizmet tazminatı artırımlı ödenir, bu şimdilik 5 puan ama gelecek yıl daha da artacak yeni toplu sözleşme sayesinde....1. madde diplomanızı verdiğinizde otomatik olarak uygulanır ancak 2. madde bazen takip etmezseniz uygulanmamış kalır. Bunun için mutemetliğe başvurursunuz. Bazı yerlerde gene olmaz eğer olmaz ise şu belge ile dilekçe yazın.

Belgeyi yükleyemedim ancak belgenin olduğu yerin linki [hide]https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2016/05/uzman-hemsirelik-hakkinda.html[/hide]

Bu belgede belirtiliyor ki; uzman hemşire özel hizmet tazminatı almanız için hastanede uzman hemşire kadrosu olmasına gerek yoktur der. Bu da size verilen öyle bir kadromuz yok cevabını eler.
(01-10-2021, Saat: 13:55)uzmhemşire Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [ -> ]Eğitim hemşireliği 2 yıllık att mezunu arkadaşa(eşi Dr),hasta hakları sağlık memuruna(eski müdür yardımcısına),enfeksiyon hemşireliği hemşireye( sendika temsilcisinin eşi),kalite hemşireliği hemşireye( Yükseklisans yapmış ama uzman hemşire değil) verilmiş durumda. Pandemi bana var kadro bana yok!!!

Hepsinin farkındayım. Hakkın olanın peşine düşmek çok güzel bir davranış. Sonuna kadar hakkını isteyeceğiz, vermez iseler başını eğip yanımızdan geçmesi gerekenler onlar. Bizlerin orda hakkı var , aldıkları maaşta da hakkı var. 

Bu düzen böyle devam edemez.

Sizden istediğim yaptıklarınızı adım adım yazarak ilerlemek, örneğin başhemşireliğe şu şekilde dilekçe yazdım şunları ekledim yazılı cevap bekliyorum gibi.
[Resim: 2t6dvww.jpeg]


Bu bir uzman hemşirenin maaş bordrosu buradaki bilgilerde ünvan olarak uzman hemşire geçtiğini görebilirsiniz.
Dilekçeme yazılı Cevap bekliyorum.isteyenlere dilekçemi gönderebilirim.
Dilekçeme hastane idaresi Halk sağlığı hemşireliği uzmanlık kadrosu yoktur diye cevap verdi .İlçe sağlıkta görevlendirme talep edeceğim.
Merhaba,

Hastanenizde halk sağlığı ile ilgili birim olmadığından bu şekilde cevap vermiş olabilirler. Beklenen bir durum.

Sonrası için ilçe sağlık müdürlüğüne dilekçe yazarken bu cevabı da ekleyin.

Her üstü birime yazdıgınız dilekçeye tüm alt birimlerin cevaplarını ekleyin.

Bir de isteğinizi pekiştiren yönetmelik kanun maddelerini ekleyin mutlaka.

Güzel haberlerinizi bekliyoruz
Sayfalar: 1 2