MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Karşılıklı yer değiştirme; becayiş
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 29 – (1) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta standardın uygun olması hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

Müracaat sınırlamaları

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile sağlık, aile birliği, can güvenliği ve yönetici atamaları kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin iller arası, sağlık, eş, can güvenliği maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

(3) Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, 17, yönetici maddesine göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekir.

(4) sağlık mazereti ile atanan personel, yönetici atamaları ve becayiş maddelerine göre, eş durumu maddesi ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında atanan personel ise 29 uncu maddeye göre atanma talebinde bulunamaz.


SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE  YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ