MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu

Tam Versiyon: Nakdi tazminat tahakkukuna esas sağlık kurulu raporu
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
MADDE 20- (1) 18/1/1993 tarihli ve 21469 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik’in 7’nci maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Kişiler görev yaptıkları kurumdan alacakları sevk evrakı ile sağlık hizmet sunucularına başvuracaktır. Sevkte kişinin Nakdi Tazminat Tahakkukuna Esas Sağlık Kurulu Raporu için gönderildiği mutlaka belirtilir.

(3) Raporda;
a) Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olması veya olmaması,
b) Vücutta kemik kırılmasına neden olması ve kırığın kişinin hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif, orta veya ağır derecede olduğu,
c) Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olup olmadığı,
d) Araz bırakıp bırakmadığı, hususları aşağıda yer alan hükümlere uygun biçimde belirtilir.

(4) Raporda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunun belirtilmesi halinde başkaca bir hüküm yazılmaz.

(5) Raporda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının belirtilmesi halinde kemik kırığının olup olmadığı (kırık var ise derecesi) yaşamını tehlikeye sokup sokmadığı ve araz bırakıp bırakmadığı ayrıca belirtilir.

(6) Kemik kırığının olduğunun belirtildiği hallerde (kırığın derecesi belirtilecek) 2.1.10.3’üncü maddenin (a) bendinde yer alan hükmün belirtilmesi gerekmez. Ancak yaşamını tehlikeye sokup sokmadığı ve araz bırakıp bırakmadığı belirtilmelidir.