You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Sağlık mazeret tayini sağlık bakanlığı

Sağlık mazeret tayini sağlık bakanlığı

Yönetici
Sağlık mazeret tayini sağlık bakanlığı
Kimler için sağlık mazereti tayini istenebilir?

Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.


Mazeret tayini dilekçesi

<<link>>


Örnek işleyiş;


Alıntı:Annenizin rahatsızlığına dair sağlık raporunun eğitim araştırma hastanesinden veya üniversite hastanesinden alınmış olması gerekmektedir. Bu raporun son 6 ayda alınmış olması gerekmektedir. 3 hekim imzalı heyet raporu olması gerekmektedir. Hastalığın tanısı, verilene tedaviler, yapılan işlemler rapora ekletilirse iyi olur.
Kurumunuza atama için vereceğiniz evraklar:
1. Atama ve nakil talep formu
2. Heyet raporu
3. Annenizin hastalığına dair patoloji raporu, MR,BT gibi işlemlerin raporları
4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Bu evrakları kurumunuza bir dilekçe ile teslim edin, üst yazı ile genel sekreterliğinize/sağlık müdürlüğünüze yazılır. Oradan ildeki amirin (genel sekreter/sağlık müdürü) onayı alınıp tekrar üst yazıya bağlanıp ankaraya ebys üzerinden dijital ortamda gönderilir. Ayrıca evraklarınızın asıllarının da kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Genel sekreterliğiniz evrakları yollarsa ortalama 7 günde ulaşıyor. Tavsiyem; genel sekreterliğinizden onaylı yazınız çıkınca tüm evraklarınızı oradan elden alıp ya elden teslim etmeniz ya da güvenilir bir kargo ile göndermeniz.

Evrak ankaraya evrak servisine ulaşıp, çeşitli birimlerde gezdirildikten sonra- eğer eksik yoksa ilgili kura biriminde çalışan memura ulaştırılıyor bu da 3 gün sürüyor(muş). Daha sonra işiniz en yakın komisyonu beklemek.
[Resim: iyeJCl.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
Sağlık mazereti tayini😒😒😒
2019 ekim ayında İstanbul’dan Malatya’ya ya babamın kanser tedavisi görmesinden dolayı mazeret tayiniyle geldim. 15 Temmuz 2020 de babamı kaybettim. 8 yıl İstanbul’da Çalıştım. Oğlum üniversiteyi Elazığı yazdı orda okuyup gidiş geliş yapacaktı. Hastane yönetimi ile aram iyi değil. Bu şartlarda mazeretim ortadan kalktığı için geri gönderirler mi?
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
Cvp: Sağlık mazereti tayini😒😒😒
Eğer kadrolu iseniz;


Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 19 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)
(1) Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve
yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

(2) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.Şimdi gelelim mazeret bitmesine;


4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, sağlık ve aile birliği mazereti nedeniyle görev yeri değiştirilen personel ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir.


Yani belgeni vereceksin her yıl. 


(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personel ile sağlık ve aile birliği mazereti sona eren personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar

Bu maddeye göre seni alabilirler. 

(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.5 yıl çalışana dokunmuyorlar.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
Cvp: Sağlık mazereti tayini😒😒😒
(23-09-2020, Saat: 14:54)Darkwatch Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Eğer kadrolu iseniz;


Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 19 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)
(1) Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve
yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

(2) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.Şimdi gelelim mazeret bitmesine;


4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, sağlık ve aile birliği mazereti nedeniyle görev yeri değiştirilen personel ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir.


Yani belgeni vereceksin her yıl. 


(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personel ile sağlık ve aile birliği mazereti sona eren personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar

Bu maddeye göre seni alabilirler. 

(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.5 yıl çalışana dokunmuyorlar.

Çok teşekkür ederim. Bakanlığı da arayıp sordum, dilekçe verin dediler ama . İstanbul mu geri ister yoksa Malatya’ mı gönderir. Yada bakanlık kendisi mi geri çeker. Çekerse ben tekrar tayin nasıl isterim. Mazeret tayini istediğimde iller arası tayinim de Malatya’nın ilçesine çıkmıştı. Mazeret Malatya merkez olunca o tayine iptal yazısı yazmıştım. Babam merkezde tedavi gördüğü için.Diyelim ki geri gönderdiler. Evi taşımasam. Bir daha ne zaman tayin isteyebilirim.
Son Düzenleme: 26-09-2020, Saat: 09:26, Düzenleyen: Akinorev.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
Kadrolu personel sağlık mazereti atama
Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği (md. 19)

Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığı nedeniyle sağlık
mazeretinden dolayı tayin talep edebilirler.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
4A kadrolu personel sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği
Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği


MADDE 19 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

(2) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.