Skip to main content

MediForum

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Sizler için oluşturduğumuz tüm hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için aramıza katılabilirsiniz. Siz varsanız, biz varız! Üyelikler ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler e-posta onaylı olduğu için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz e-posta adresinin gelen ya da istenmeyen (spam) kutusunu kontrol ederek hesabınızı onaylayabilirsiniz. e-Posta gelmediyse veya farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle İletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)


2 yıllık bölüm için eğitim durumu tayini ?

Konu

#1
[Resim: Dshxh8.png]


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda sağlık teknisyeni olarak çalışmaktayım. YGS sınavına girdim sonucuna göre 2 yıllık bir sağlık eğitimi okumak istiyorum. Örgün bir eğitim kazanmam halinde kazandığım yere naklen atamam yapılabilir mi? Teşekkür ediyorum.

Cevap

Memurların yer değiştirme suretiyle atanmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ikinci maddesinde  “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.” hükmü ile düzenlenmiştir.

Mezkur 72’nci maddenin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikte;

“Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler”e,

“Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler”e,

“Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne,

“Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne ,

“Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne ilişkin düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Kanun ve Genel yönetmelikte eğitim mazereti sebebiyle yer değişikliğine imkan sunan düzenlemeler bulunmamakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının bazıları Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürürlüğe koydukları kurumsal yönetmeliklerde kurumlar eğitim durumunu göz önüne alarak imkanlar dahilinde yer değiştirme yapmalarına imkan veren düzenlemeler yapmış bulunmaktadırlar.

            Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin isteğe bağlı yer değiştirmenin düzenlendiği16’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (g) bendinde “Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,

bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-Genel yönetmelikte eğitim sebebiyle yer değiştirme husus düzenlenmemiştir.

- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 16 maddesinin 2 fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca sağlık alanında 4 yıllık örgün öğretim kazananların yer değişikliği yapılabilmektedir.

-Sağlık alanında 2 yıllık örgün öğretim kazanmanız halinde yer değişikliğiniz yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
[Resim: BOgsL6.jpg]

[Resim: iyeJCl.jpg]
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da