Skip to main content

MediForum

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Sizler için oluşturduğumuz tüm hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için aramıza katılabilirsiniz. Siz varsanız, biz varız! Üyelikler ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler e-posta onaylı olduğu için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz e-posta adresinin gelen ya da istenmeyen (spam) kutusunu kontrol ederek hesabınızı onaylayabilirsiniz. e-Posta gelmediyse veya farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle İletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)


Yazar: Darkwatch
4 saat önce
Forum: Hemşirelik
Yorum Yok
[Resim: 173371.jpg]İlk başlarda PCR testlerini kesinlikle doktorlar alıyordu...

Ama son zamanlarda bu iş için hemşirelerin de görevlendirildiğini biliyoruz.....


Peki hemşireler PCR testi alabilir mi????? Ya da bu görev hemşirelere verilebilir mi???


Tabi ki genelgelere bakacağız....T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 95966346-449/ E.851 –  14/08/2020
Konu: Covid-19 (SARS-CoV-2)
PCR Testi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08/08/2020 tarih ve 95966346-440.99-E.838 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüzün ilgide kayıtlı yazısı ile yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında ve/veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Covid-19 tanısı için yapılacak Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testinin Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından çalışılabileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlükleri ivedilikle kendilerine bağlı tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ait mevcut PCR cihaz envanteri bilgilerini ve laboratuvar günlük test kapasitelerini belirleyerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.

Yurt dışı seyahati yapacak vatandaşlarımızın ve profesyonel sporcuların bu süreçte yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına ilgide kayıtlı yazımız kapsamında Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışabilecek Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda Covid-19 (SARSCoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi ile ilgili iş ve işlemlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması gerekmektedir. Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi için numune alma işlemleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eğitim almış tüm sağlık personeli tarafından yapılabilecektir.

Bu kapsamda Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi yapan Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlar İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmek koşulu ile anlaşma yaptıkları otellerde ve hava limanlarında gerekli yeterliliğe sahip numune alma noktaları kurabilecektir.

Ayrıca ilgide kayıtlı yazımız kapsamında Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemisi süresince yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında ve/veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde en az BSL-2 düzeyinde fiziki şartlara sahip olmak ve Class II güvenlik kabini bulundurmak koşulu ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezlerinde de Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testinin çalışılması uygun görülmüştür.

Bütün numune alma ve test noktalarında Bakanlığımızca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup tahsilatlar kredi kartı, nakit veya EFT yolu ile yapılabilecektir. Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

Laboratuvar istemlerinin Bakanlığımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişi ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu sistemler kullanılmadan numune alma ve laboratuvar hizmeti verilmesi cezai müeyyide doğuracaktır. Yanlış ve/veya eksik yapılan kayıtlardan ilgili sağlık kuruluşu sorumlu olacaktır.

Yurt dışı seyahati yapacak vatandaşlarımıza ve profesyonel sporculara Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi yapmakla yetkili kamu ve özel kuruluşların listesi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzce ilan edilecek olup yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmesi ve ilinizde bulunan tüm sağlık kurum/kuruluşlarına gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dağıtım:
Gereği:                                                Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri)    Sosyal Güvenlik Kurumu
Halk Sağlığı Genel MüdürlüğüSonuç; tüm sağlık personeli PCR testi alabilir diyor.... Eğitim almış deniliyor ama bu eğitimin kapsamı yazmıyor, çok itiraz ederseniz de size bir iki saat eğitimini verip aldırabilirler....

Yazar: Darkwatch
4 saat önce
Yorum Yok
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

GENEL ŞARTLAR

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

- Müracaatlar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Daire Başkanlıkları (A) Binası giriş katında bulunan belge teslim bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

2) Öğrenim belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir)

3) 2020 KPSS sonuç belgesi

4) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Çalışma belgesi, çalıştığı unvanı ve tarihleri belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.

5) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Sigorta döküm cetvelinde meslek kodunun aranılan nitelikteki unvana göre yatırılmış olması gerekmektedir. (Sigorta Döküm Cetveli Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

3179/2/1-1
Yazar: Darkwatch
4 saat önce
Yorum Yok
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrası uyarınca; 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu Hariç) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 83 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:

> 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

> KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

> Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:

> Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

> Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

> Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

> Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

> Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.

> Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

> Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

> Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)

> Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.

> Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS'e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.

> Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

>Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

> Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır.İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için (Eczacı hariç) KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.

> Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ECZACI POZİSYONU İÇİN MÜLAKAT SINAVI

Eczacı pozisyonu için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların mülakat sınavı tarihi, yeri, saati ve şekli http://personel.comu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Mülakat sınavı sonucu değerlendirme listesi yine aynı adresten duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

> Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır (Eczacı pozisyonu hariç). KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.

> İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

> Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

> İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

> Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM

İlan ile ilgili sorular için; (0286) 218 00 18 Dahili: 10119 - 10120 - 10121

10122 - 10123 - 10132

2992/1-1
Yazar: Darkwatch
4 saat önce
Yorum Yok
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

b) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

c) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

d) Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

e) Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanenin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

f) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

g) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.

4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMen...igi/32/0/5) temin edilecektir.

Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılan başvurular; "Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/KAYSERİ" adresine iletilecek olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki/Kargodaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan, 0 (352) 207 66 66 nolu telefonun 10604 ve 10619 dahili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;

> İsim listesi,

> İşe başlamaları için istenilen evrak listesi,

> Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;

Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde üniversitemiz https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden veya hastanelerimizin http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ web adresinden ve ilan edilecektir.

Aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınacaktır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.

İlan edilen kadro adedinin 5 (BEŞ) KATI kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asil aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)

2- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)

Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)

Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)

5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

6- İş Talep Formu (http://personeldb.erciyes.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2940/1-1

Hoşgeldin, Ziyaretçi

Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Forumda Ara

Forum İstatistikleri

Toplam Üyeler: 1,486
Son Üye: Temha
Toplam Konular: 1,959
Toplam Yorumlar: 3,202

Kimler Çevrimiçi

Toplam: 40 kullanıcı aktif Facebook, Google, Yandex
0 Kayıtlı
» 37 Ziyaretçi

Son Aktiviteler

Hemşire PCR testi alabili...

Forum: Hemşirelik
Son Yorum: Darkwatch 4 saat önce
Yorumlar: 0 Okunma: 57

Sivas Cumhuriyet Üniversi...

Son Yorum: Darkwatch 4 saat önce
Yorumlar: 0 Okunma: 31

Çanakkale Onsekiz Mart Ün...

Son Yorum: Darkwatch 4 saat önce
Yorumlar: 0 Okunma: 27

Erciyes Üniversitesi sözl...

Son Yorum: Darkwatch 4 saat önce
Yorumlar: 0 Okunma: 32

Karadeniz Teknik Üniversi...

Son Yorum: Darkwatch 4 saat önce
Yorumlar: 0 Okunma: 24

Borsa halka arzlar ile 10...

Forum: Borsa
Son Yorum: Darkwatch 4 saat önce
Yorumlar: 67 Okunma: 6,913

Borsa da 1000 liram ne ol...

Forum: Borsa
Son Yorum: Darkwatch 15-04-2021, Saat: 14:22
Yorumlar: 33 Okunma: 6,073

Binance kripto para halka...

Forum: Borsa
Son Yorum: Darkwatch 14-04-2021, Saat: 23:06
Yorumlar: 1 Okunma: 413

14 Nisan sağlık çalışanla...

Son Yorum: Darkwatch 14-04-2021, Saat: 21:23
Yorumlar: 0 Okunma: 445

Sözleşmeliden kadroya geç...

Son Yorum: Darkwatch 14-04-2021, Saat: 17:41
Yorumlar: 3 Okunma: 98