You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

2020 Yılı Hac Sağlık Görevli Müracaatları Başlıyor...

2020 Yılı Hac Sağlık Görevli Müracaatları Başlıyor...

Yönetici
2020 Yılı Hac Sağlık Görevli Müracaatları Başlıyor...
[Resim: HAC2020.jpg?RenditionID=9]


2020 Yılı Hac Organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personeli müracaatları 26 Aralık 2019 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir.

2020 YILI HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK EKİBİNDE GÖREVLENDİRİLECEK SAĞLIK PERSONELİNİN MÜRACAATIYLA İLGİLİ DUYURU VE AÇIKLAMALAR

A- SAĞLIK PERSONELİNDE ARANAN ŞARTLAR

1. Uzman Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) fiilen çalışıyor olmak,
b) Aşağıda unvanları belirtilen branşlarda görev yapan uzman doktorlardan;
aa) Anestezi, Cildiye, Dahiliye, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri, Radyoloji ve Üroloji uzmanı olarak görev yapan doktorlarda, daha önce hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
bb) Acil Tıp Uzmanı ve Uzman Aile Hekimi olarak görev yapan doktorlarda, 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak.
c) 01.01.1960 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
d) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
e) 03/01/2020 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,
f) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

2. Pratisyen Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) Asistan/Başasistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmamak,
c) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
d) 03/01/2020 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,
e) 2018, 2019 yılları hac ve 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
f) 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
g) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

3. Diş Hekimlerinde;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,
c) 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
d) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,
e) Asistan/Başasistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmamak,
f) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
g) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

4. Eczacılarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,
c) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,
d) 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
e) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
f) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

5. Diyetisyenlerde;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,
c) 01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
d) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,
e) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
f) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

6. Ortez-Protez, Röntgen, Anestezi, Diş, Laborant Ve Tıbbi Cihaz Tamir Teknikeri/Teknisyeni; ATT (Acil Tıp Teknisyeni-Paramedik), Toplum Sağlığı (Sağlık Memuru), Hemşire (Ebe, Ebe-Hemşire), Eczacı Kalfası, Sterilizasyon Olarak Çalışanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik)’ler son 3 yılını hastanelerde veya 112 acil servislerinde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
c) Diş teknisyeni/teknikeri son 3 yılını hastanelerde veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
d) Ortez-protez, röntgen, anestezi, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni, toplum sağlığı (sağlık memuru), hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı kalfası ve sterilizasyon olarak görev yapanlar son 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
e) 2017, 2018, 2019 yılları hac ve 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
f) 01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
g) Görevlendirmeler dâhil idari ve büro hizmetlerinde çalışıyor olmamak.

7. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2018, 2019 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1970 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
şartları aranacaktır.


Daha detaylııı bilgi için tıklayın
[Resim: iyeJCl.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Yönetici
RE: 2020 Yılı Hac Sağlık Görevli Müracaatları Başlıyor...
B- MÜRACAATLARLA İLGİLİ HUSUSLAR

1. Müracaat işlemleri; 26 Aralık 2019 – 03 Ocak 2020 tarihleri arasında (mesai başlangıcı / bitimi) https://hac.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.
2. Sağlık personelinin hac organizasyonunda görev almak istediği branş, fiilen yaptığı görev ve kadro unvanı ile aynı olması gerekmektedir.
3. Müracaat ücreti 30,00 ₺ olarak belirlenmiştir. Adaylar müracaat ücretini, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Emlak Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve PTT A.Ş. nezdinde bulunan “Hac Kurumsal Sağlık Personeli Sınav Ücreti Hesabı”na 03/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar yatırılabilecektir.
4. Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün; a) https://hac.gov.tr/ internet sitesi linkinden online olarak sağlık personeli müracaatı yapılacaktır. Müracaat formu (Ek–1) açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurularak, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf yüklenecektir (yüklenecek fotoğraf boyutu 30 KB’tı geçmemelidir). b) Müracaat formunun (Ek-1) çıktısı alınarak kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra, çalışılan kurumdan alınan onaylı hizmet cetvelini de eklemek suretiyle en geç 06 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptığı ilin İl Müftülüklerinin Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüklerine elden teslim edilecektir.
5. Müracaat formunda (Ek-1) bilgileri eksik bulunan, üzerinde tahribat yapılan, kalemle müdahale edilen, müracaat yapanın imzası ve kurum yetkilisinin mührü/kaşesi ve imzası bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Müracaat için yatırılan sınav ücreti; vazgeçme, müracaatının kabul edilmemesi vb. durumlarda iade edilmeyecektir.
7. Görevlendirmeler ihtiyaç nispetinde; (D) fıkrasının (Görevlendirmelere İlişkin Hususlar) 6. maddesinde belirtilen branşlarda fiilen çalışanlardan yapılacağından, bu branşlar ve kadro unvanı dışında yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8. Hac organizasyonu sağlık ekibinde görev alacak branşlarda (10 kişiden az olan görevlendirmeler hariç) tecrübeli personel oranı %10’dur. İhtiyaç durumuna ve görevin özelliğine bağlı olarak bu oran artırılabilir veya azaltılabilir.
9. Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sınav sonuçları, görevlendirmeler ve yurt dışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Müracaat sahiplerinin adreslerine postayla herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
[Resim: iyeJCl.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Yönetici
RE: 2020 Yılı Hac Sağlık Görevli Müracaatları Başlıyor...
C- SINAVA İLİŞKİN HUSUSLAR;

1. 2020 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görevlendirilmek üzere usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaat eden personelin Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek tarih ve bölge merkezlerinde (doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler hariç) test sınavına tabi tutulacaklardır.
2. Test sınavı sonucunda puan üstünlüğüne göre oluşturulacak liste üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek sayıda çağrılacak personel ile müracaatı bulunup test sınavına tabi olmayan doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler mülakat sınavına alınacaktır.
3. Herhangi bir nedenden dolayı test veya mülakat sınavına katılmayanlar için yeni sınav hakkı verilmeyecektir.
4. Yapılan test ve mülakat sınav sonuçlarının, 2020 yılı hac organizasyonu görevlendirmelerinde geçerli olacaktır.
[Resim: iyeJCl.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Yönetici
RE: 2020 Yılı Hac Sağlık Görevli Müracaatları Başlıyor...
C- SINAVA İLİŞKİN HUSUSLAR;

1. 2020 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görevlendirilmek üzere usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaat eden personelin Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek tarih ve bölge merkezlerinde (doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler hariç) test sınavına tabi tutulacaklardır.
2. Test sınavı sonucunda puan üstünlüğüne göre oluşturulacak liste üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek sayıda çağrılacak personel ile müracaatı bulunup test sınavına tabi olmayan doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler mülakat sınavına alınacaktır.
3. Herhangi bir nedenden dolayı test veya mülakat sınavına katılmayanlar için yeni sınav hakkı verilmeyecektir.
4. Yapılan test ve mülakat sınav sonuçlarının, 2020 yılı hac organizasyonu görevlendirmelerinde geçerli olacaktır.
[Resim: iyeJCl.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.