You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

4/A kadrolu devlet memuru 4/B sözleşmeli statüsüne naklen geçebilir mi?

4/A kadrolu devlet memuru 4/B sözleşmeli statüsüne naklen geçebilir mi?

Genel müdür
4/A kadrolu devlet memuru 4/B sözleşmeli statüsüne naklen geçebilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Güvenlik” hakkının düzenlendiği 18’inci maddesinde “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” ifadesi yer almakta ve memurluğun sona ermesine ilişkin hükümlerin yer aldığı 98’inci maddesinde ise “Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malûllük (…) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer.”ifadeleri yer almaktadır.

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri mezkur Kanunun 74 üncü maddesinde yer alan “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.”hüküm ile düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde devlet memurlarının kurumlar arasında memur kadrolarına naklen atanması düzenlenmiş, son fıkrasında ise memur olmayan kadrolu personelin memur kadrolarına atanması düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunda kadrolu memurları sözleşmeli veya diğer personel kanunları ile belirlenmiş olan statülere naklen geçmelerine ilişkin hükümlere yer vermemiştir.

Devlet memurlarının farklı statülerde istihdam edilebilmeleri özel kanunlarda konuya ilişkin hükümler saklı olmak üzere memuriyet statülerinin son bulmasına bağlıdır.

Yer verilen Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde;

Memur memuriyet statüsünü 657 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde sonlandırmadıkça 4/B statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilemez,

Memurun kurumlar arası 4/B sözleşmeli personel statüsüne naklen geçişi de mümkün bulunmamaktadır.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.