You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

4/B sözleşmeli memur sınavsız 4/A kadrolu statüsüne atanabilir mi?

4/B sözleşmeli memur sınavsız 4/A kadrolu statüsüne atanabilir mi?

Genel müdür
4/B sözleşmeli memur sınavsız 4/A kadrolu statüsüne atanabilir mi?
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.” hükmüne, ikinci fıkrasında ise; “Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 3/5/2002 tarihli ve  24744 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde düzenlenen istisnai memuriyetler ile genel hükümlere tabi olmaksızın memur olama imkanı bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  74’üncü maddesinin son fıkrasında da “13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.”ifadesine yer verilmiştir. Bu hüküm ile 657 sayılı Kanunun kapsamında olmakla birlikte 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilmeyen kadrolu personelin memur kadrolarına naklen atanmaları düzenlenmiştir.

Bununla birlikte; memurluktan çekilenlerin yeniden atanmalarının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında da “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” denilmektedir. Söz konusu fıkra 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda 657 sayılı Kanuna tabi olmayan kadrolu olarak istihdam edilen askeri personel, akademik personel hakim ve savcı kadrolarında istihdam edilen personelin istifa etmeleri halinde memur kadrolarına atanmalarını düzenlemiştir.

Devlet Personel Başkanlığı konuya ilişkin görüşleri kadrolu personelin kendi istekleri ile istifa etmeleri halinde 657 sayılı Kanunun memur kadrolarına atanabilme imkanı bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin B bendi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen kişilerin devlet memur kadrolarına sınavsız olarak atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ancak yasal düzenlemeler ile sözleşmeli istihdam edilen personelin memur kadrolarına sınavsız olarak geçirilmeleri yapılmıştır. Bu hususa örnek olarak 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gösterilebilir.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.