You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Çankırı üniversitesi yüksek lisans doktora ilanı 2020-21 Güz

Çankırı üniversitesi yüksek lisans doktora ilanı 2020-21 Güz

Genel müdür
Çankırı üniversitesi yüksek lisans doktora ilanı 2020-21 Güz
[Resim: logo_new.png]


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin kontenjanlar, müracaat şartları ve müracaat takvimi aşağıda belirtilmiştir.


Hemşirelik Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 20 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ALES-SAY 55 PUAN

Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 20 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ALES-SAY 55 PUAN

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 10 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ALES-SAY 55 PUAN

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 10 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ALES-SAY 55 PUAN

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı 20 Üniversitelerin sağlık yönetimi, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetimi, işletme, hemşirelik, ebelik, sosyal hizmetler, biyoloji, tıp, diş hekimliği ve eczacılık lisans bölümlerinden mezun olmak ALES (EA), 55 PUAN

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı 20 Veteriner, Tıp Fakültesi, Su Ürünleri ve Biyoloji Lisans mezunu olmak ALES-SAY-55 PUAN

Çevre Sağlığı Anabilim Dalı 10 Alanla ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak ALES-EA-55 PUAN

Deney Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı 10 Tıp, Veteriner, Eczacılık, Diş Hekimliği, Biyokimya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu olmak ALES-SAY 55 PUAN

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı 15 Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Lisans mezunu olmak ALES-EA 55 PUAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 10 Lisans Mezunu olmak.
(Yabancı Dil Şartı Bulunmamaktadır.) ALES (55)-HERHANGİ BİR PUAN TÜRÜ

                                                         
NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu: http://onkayit.karatekin.edu.tr/ web adresinden doldurulacaktır. (Başvuru formunu doldurduktan sonra onay butonuna lütfen basınız.) 

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Lisans Mezuniyet not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 2.00 veya 100 tam not üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir)

2. Transkript/Not Döküm Belgesi,

3. Varsa yabancı dil sonuç belgesi: (YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 50 puana sahip olduklarını gösterir belge.),

4. Yabancı dil şartı aranan tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan dil sınavından, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Dil puan şartını sağlayamayan adaylar mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadır. Yabancı dil belgesi olmayan öğrenciler için Üniversitemiz tarafından dönem başlarında yabancı dil sınavı yapılacaktır. Pandemi nedeniyle Yabancı Dil Sınavı dönem başı yerine daha ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.


5. Son altı ayda çekilmiş fotoğraf (JPEG) taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek fotoğraflar öğrenci bilgi sisteminde kullanılacağından vesikalık fotoğrafları yüklenecektir. Telefon, Fotoğraf Makinası, Tablet vs. ile yapılan çekimlerin yüklemeleri kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)

6. Yüklenecek evraklar tarayıcı üzerinden En fazla 5 Mb olarak sisteme yüklenmelidir. Daha fazlasını sistem kabul etmemektedir.

7. Notlar YÖKSİS veri sisteminden çekilecek ve ona göre değerlendirilecektir. YÖKSİS kaydı olmayanlar mezun oldukları üniversitelerinden YÖKSİS bilgi sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Değerlendirmeler 100’lük sisteme göre yapılacağından 4’lük notu olan adayların, YÖK’ün 100’lük sistemdeki not karşılığına göre değerlendirilmesi yapılacaktır.

8. ALES Sonucu ÖSYM’den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son 5 (beş) yıl içinde alınmış olması gerekir.

9. Başvurunun tamamlanması için Enstitü onayının yapılması şarttır. Adayların (Ön Kayıt)  başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve yüklenen evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden Enstitü onayı yapılacaktır. Adaylara Enstitü onayı mesajı gelecektir. Enstitü onayı gelen öğrenciler mutlaka sistemi tekrar kontrol ederek onaylanan bilgilerinin doğruluğunu Ön kayıt müracaat formundan Diploma Notunu, Ales Puanı, varsa Yabancı Dil notunu kontrol etmelidir.

10. Yurtdışından bir Üniversiteden mezun olan adayların; YÖK Denklik Belgesi ve Transkriptin Noter onaylı Türkçeleştirilmiş halini teslim etmeleri gerekmektedir.

Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. POSTA, KARGO VEYA ELDEN YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

BAŞVURU TARİHİ

17 Ağustos-09 Eylül 2020 tarihleri arasında http://onkayit.karatekin.edu.tr/ web sitesinde bulunan Başvuru formu doldurulacaktır. (Başvurular 09 Eylül  saat 17.00’da sona erecektir.)
BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

          14 Eylül 2020 tarihinde https://sabe.karatekin.edu.tr/ Web sayfasında yayınlanacaktır.
                                     
KESİN KAYIT TARİHLERİ

16-17 Eylül 2020 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Enstitüsünde şahsen yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Yabancı Dil Şartı Aranan Yüksek Lisans: Yabancı dil koşulu aranan tezli yüksek lisans programlarında adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının (Puanı 50’yi geçenlerin) %10’u ve mülakat/yazılı sınavı notunun %30’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Adayların YDS veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ya da Üniversite tarafından yapılan lisansüstü yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan adaylar, mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadır.

Yabancı Dil Şartı Aranmayan Yüksek Lisans: Yabancı dil koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarında adayların başarı puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si ve bilim/mülakat sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Genel başarı notu en az 50 puan olanlar ve bilim sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile istenmişse ALES puanı, bilim sınavı notu, taban puan belirlenmişse yabancı dil puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %50’si kadar yedek aday belirlenir.

Bilim Sınavı: Üniversitemiz Senatosu’nun 28/07/2020 tarih ve 22/1 sayılı kararı ile Tezli Yüksek Lisans programlarında mülakat/yazılı sınav yapılmayacaktır.

* Pandemi nedeniyle, Bilim sınavı kaldırılmış olup  tüm adayların mülakat notu eşit olarak verilecektir.


Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile istenmişse ALES puanı, mülakat/yazılı sınavı notu, taban puan belirlenmişse yabancı dil puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Genel başarı notu en az 50 puan olanlar ve mülakat/yazılı sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınır. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil ve kontenjan sayısının %50’si kadar yedek öğrenci belirlenir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
2. Transkript/Not Döküm Belgesi, (Transkript’te mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur)
3. Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5. Erkek adaylar için Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesinin aslı(Askerlik Şubesi veya E Devlet) ,Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı,
6. ALES Sonuç Belgesi.
7. Varsa Yabancı Dil (YDS, YÖK Dil, Üniversiteler Arası Eş Değer Kabul Edilen Sınavlar)  Sonuç Belgesi.
8. Evrakların asıllarının yanında birer adet fotokopisi (dosya halinde) getirilmesi    gerekmektedir.

            NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

DİĞER KONULAR

1. Başarılı olmasına rağmen Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

2. Başvuruda internet üzerinden http://onkayit.karatekin.edu.tr/ yüklenilen belgeler kesin kayıt esnasında adaydan istenecektir. Kesin kayıtta; ön kayıt esnasında sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenler veya farklı bir belge ibraz edenler kesin kayıt hakkını kaybetmiş olurlar.

3. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.

4. Kesin kayıtta eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt tarihlerinde başka bir üniversite kaydı olan öğrencinin kaydının mutlaka silinmiş olması gerekir. Bu sorumluluk öğrenciye aittir.

5. Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre Tezli Yüksek lisans programlarına bir programdan fazla kayıt yaptırılamaz. Başka yükseköğretim kurumlarında tezli kaydı olan öğrenciler Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Aynı dönem başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.  (Tezsiz programlar hariç.)

6. Enstitümüz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kontenjanları ve başvuru şartlarında yer almayan diğer hususlar Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirecektir.


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-2021 EĞT.-ÖĞR. YILI GÜZ  YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ


17 Ağustos-09 Eylül 2020 Başvuruların Yapılması
(Başvurular 09 Eylül saat:17.00’da sona erecektir.)
11 Eylül 2020
Başvuruların Değerlendirilmesi

14 Eylül 2020
Sonuçların Açıklanması

16-17 Eylül 2020 Kesin Kayıt İşlemlerinin Yapılması
18 Eylül 2020 Yedek Kayıt  İlanı
21 Eylül 2020 Yedek Kayıt İşlemlerinin Yapılması
22-23-24 Eylül 2020 Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri ve Ders Kayıtları
(Yeni öğrenciler dâhil tüm öğrenciler UBİS sayfası üzerinden gerçekleştireceklerdir.)
22-23-24-25 Eylül 2020
Danışman Onayı
21 Eylül 2020
Derslerin Başlaması

28-30 Eylül 2020 Mazeret Kayıtları 
(Ders Ekleme/Bırakma)

* Pandemi nedeniyle, Bilim sınavı kaldırılmış olup  tüm adayların mülakat notu eşit olarak verilecektir.

(Başvuru esnasında sistemle ilgili olabilecek aksaklılar için http://onkayit.karatekin.edu.tr/ adresine mail atabilirsiniz.) 

ADRES:
Rektörlük Ek Hizmet Binası
Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitler Bulvarı
No:10 18200
Merkez / Çankırı
Telefon: 0 (376) 213 26 26 - 0 (376) 218 95 00
                Dahili:4071
Fax: 0(376) 212 43 22
E-mail: sagbilens@karatekin.edu.tr
Web : http://sabe.karatekin.edu.tr
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.