You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Cerrahi hastalıkları hemşireliği final soruları

Cerrahi hastalıkları hemşireliği final soruları

Çalışkan Üye
Cerrahi hastalıkları hemşireliği final soruları
[Resim: ameliyathemsire.jpg]

Lütfen yardımcı olun yoksa kalıyorum.....:(


Alıntı:VAKA 1: 49 yaşında bir inşaat işçisi olan Bay CS'ye sağ akciğer lezyonunun biyopsisi için bronkoskopi yapılması planlanıyor. Hemşire biyopsi için bilgilendirilmiş onamı imzalamasını istediğinde, bir kanser teşhisinden korktuğu için prosedüre devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını hemoptizisi ve artan yorgunluğu için sadece ilaç yazılmasını istiyor. 

• Daha önce hastaneye yatmadı
• Hafif obezite dışında hiçbir tıbbi problemi yok
• 40 paket yıllık sigara içme öyküsü var 
• Evli, 6 ve 8 yaşlarında iki çocuk babası; her iki çocukta da kistik fibroz var 
• Karısının onsuz idare edemeyeceğinden korkuyor
• Tanı çalışmaları sonucu akciğer grafisinde sağ akciğer üst lobunda kitle saptandı • Hematokrit:% 31 

1. Bay CS’nin geçmişindeki veya kişisel durumundaki hangi faktörler duygusal tepkisini ve bu cerrahiye fiziksel tepkilerini etkileyebilir? (8 Puan) 

2. Bay CS’nin, ameliyat için gerçekten bilgilendirildiğinden emin olması için bilgilendirilmiş onamın gerekli kriterleri nelerdir? (8 Puan) 

3. Bay CS bu cerrahi girişim için günübirlik cerrahi uygulanacaktır. Onu ameliyata hazırlamak için yapılması gereken öncelikli ameliyat öncesi eğitimler nedir? (8 Puan)

4. Bay CS için cerrahi ve anestezik komplikasyonlar için hangi risk faktörlerini tahmin edebilirsiniz? Potansiyel riskleri en aza indirebilecek girişimler nelerdir? (8 Puan) 

5.Bu vaka için öncelikli hemşirelik tanıları nelerdir? (8 Puan) 
Alıntı:VAKA 2: 76 yaşındaki emekli bir polis memuru olan Bay T.M., kasık fıtığı onarımı için ameliyathaneye kabul edildi. Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp yetmezliği öyküsü vardır. Sirkule hemşire yaşamsal bulgularını, boy, kilo, yaş; alerjiler; bilinç seviyesi; beslenme durumu ile ilgili bilgileri doğruladıktan sonra bilgilendirilmiş onamını imzalayıp imzalamadığını kontrol etti.
 T.M. ‘nin bilinen alerjisi yok.

6. Bay T.M ameliyathaneye geldiğinde yapılması gereken öncelikli hemşirelik işlemleri nelerdir? (8 Puan)

7. Bay T.M.'ye ameliyat için hangi pozisyon verilmelidir? Pozisyon verilirken ne gibi özel önlemler alınmalıdır? (8 Puan) 

8. Bu hastaya uygulanacak anestezinin tipini gerekçenizle beraber açıklayınız. Uygulanan anestezinin hangi komplikasyonları açısından Bay T.M. ameliyat sırasında izlenmelidir? (8 Puan) 

9. Bu ameliyat için Mayo masasına koyacağınız aletler nelerdir? Mayo masasını hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Açıklayınız. (8 Puan) 

10. Bu ameliyat için Bay T.M’ye hangi cerrahi uygulanması daha iyi olur (minimal invaziv cerrahi, açık cerrahi)? Aralarındaki farklar nelerdir? Açıklayınız (8 Puan) 

11. Bay T.M. 76 yaşında olduğu için hangi gerontolojik hususlar ameliyat sırasında dikkate alınmalıdır? (8 Puan) 

12. Bu vaka için öncelikli hemşirelik tanıları nelerdir? (8 Puan) 

13. Yanlış taraf cerrahisini önlemek için yapılması gereken adımları sırayla yazınız. (4


Tamamiyle bilgi olanlarda biraz yardımcı olursanız çok sevinirim. Okul değişikliği sebebiyle çok gerideyim
Son Düzenleme: 28-05-2020, Saat: 21:01, Düzenleyen: PhD. Sabancı.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Lütfen yardımcı olun yoksa kalıyorum
Nedir hocam bunlar. Sınav sorusu mu?

Biraz bakayım cevap vermeye çalışayım ancak sana daha kaynaklı be doğru bilgi lazım.

Bunu akşam yapayım, kaynakları işe sana sunayım sorularını aşıklamaya çalışayım.

Sorular değişik geldi. Güzel hazırlanmış, biraz yorum biraz bilgi hocanı tebrik ederim.

Alıntı:VAKA 1: 49 yaşında bir inşaat işçisi olan Bay CS'ye sağ akciğer lezyonunun biyopsisi için bronkoskopi yapılması planlanıyor. Hemşire biyopsi için bilgilendirilmiş onamı imzalamasını istediğinde, bir kanser teşhisinden korktuğu için prosedüre devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını hemoptizisi ve artan yorgunluğu için sadece ilaç yazılmasını istiyor. 

• Daha önce hastaneye yatmadı
• Hafif obezite dışında hiçbir tıbbi problemi yok
• 40 paket yıllık sigara içme öyküsü var
• Evli, 6 ve 8 yaşlarında iki çocuk babası; her iki çocukta da kistik fibroz var
• Karısının onsuz idare edemeyeceğinden korkuyor
• Tanı çalışmaları sonucu akciğer grafisinde sağ akciğer üst lobunda kitle saptandı
• Hematokrit:% 31


Hocam sorular güzel ama yoruma dayanan kısımları oldukça fazla, bu aslında güzel bir olay; elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.


1. Bay CS’nin geçmişindeki veya kişisel durumundaki hangi faktörler duygusal tepkisini ve bu cerrahiye fiziksel tepkilerini etkileyebilir? (8 Puan)


Bu soru için; hastanın geçmişindeki ve kişisel durumundaki faktörler neler bakalım;

- Adam inşaat işçisi, dolayısı ile sosyokültürel yapısı düşük,

- Aynı sebepten ekonomik yeterliliği az

- Eşinin onsuz yapamayacağı korkusundan; kişi üzerinde bir aile yükü var, muhtemelen eşi çalışmıyor aileye kişi bakıyor. 

- Kistik fibroz genetik bir hastalık, eğer kişi bu konuda biraz bilgili ise ki iki çocuğunda var. Genetik hastalık olduğunu ve hatalı genin kendinde de olduğunu bilir. Yani bu durumdan korkar. İşte bende bir hastalık var ve şimdi çıkacak gibi.

Burada hemen kistik fibroz hakkındaki yazımı okumanı tavsiye edebilirim; https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2018/10/kistik-fibrozis-genetik-bir-hastalik.html

- Sigara çok az kullanıyor geldi bana, bunu es geçiyorum.

Bu saydıklarım etkileyebilir derdim....

Alıntı:VAKA 1: 49 yaşında bir inşaat işçisi olan Bay CS'ye sağ akciğer lezyonunun biyopsisi için bronkoskopi yapılması planlanıyor. Hemşire biyopsi için bilgilendirilmiş onamı imzalamasını istediğinde, bir kanser teşhisinden korktuğu için prosedüre devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını hemoptizisi ve artan yorgunluğu için sadece ilaç yazılmasını istiyor.
• Daha önce hastaneye yatmadı
• Hafif obezite dışında hiçbir tıbbi problemi yok
• 40 paket yıllık sigara içme öyküsü var
• Evli, 6 ve 8 yaşlarında iki çocuk babası; her iki çocukta da kistik fibroz var
• Karısının onsuz idare edemeyeceğinden korkuyor
• Tanı çalışmaları sonucu akciğer grafisinde sağ akciğer üst lobunda kitle saptandı • Hematokrit:% 31
2. Bay CS’nin, ameliyat için gerçekten bilgilendirildiğinden emin olması için bilgilendirilmiş onamın gerekli kriterleri nelerdir? (8 Puan)
Aydınlatılmış onamın temel özellikleri:

Hasta onam verme yeterliğinde olmalıdır. Yani var olan seçenekler hakkında düşünüp, akıl yürütebilmeli; kendisine anlatılan bilgileri anlayabilmeli, içinde bulunduğu durumun sonuçlarını değerlendirip, bilgiyi akılcı bir biçimde işleyebilmelidir. Bu nedenle ilk değerlendirilmesi gereken, kişinin karar verme yeterliğinin olup olmadığıdır. Klinik koşullarda hastanın bir müdahale önerisini kabul ya da reddetme kapasitesine sahip olup olmadığını değerlendirme ile ölçülür. Bu değerlendirme müdavi hekim veya konsültan hekim ya da psikiyatrist tarafından yapılır. Yeterlik, belli bir duruma özgü yöntemler arasında karar verme kapasitesine sahip olup olmamakla anlaşılır. Tıbbi uygulama ile ilgili seçenekleri kavrama, anlama, bunlar hakkında düşünüp muhakeme yapma, karar verme yetisine sahip olma olarak açıklanır. Onam özgür irade ile ve gönüllü olarak verilmelidir.

Onam açık olmalıdır. Tıbbi ilişkide geçerli olan onam “açık onam”dır. Açık onam, gönüllü ve aydınlatılmış onam demektir; bu durumda hasta kendisine verilen bilgilerin tümünü anlamış ve onam formunu imzalamıştır.

Onam yalnızca aydınlatılan konu üzerinde önerilen tedavi ya da işlem için geçerlidir. Genellikle, hastalara hastaneye kabul edildikleri zaman, kendilerinden yapılacak her şeye karşı genel bir izin formu imzalatılmaktadır. Bunu pek çok hastane yetkilisi ve doktorlar açık onam olarak kabul etmektedir. Bu genel, yani her şeyi kapsayan onam, hastanın hastanede kaldığı süre içinde bildiği ya da bilmediği bütün işlemlere onam vermek anlamına gelmekte, hasta her şeye örtülü olarak onam vermiş kabul edilmektedir. Oysa açık onam, hastanın “her bir tıbbi uygulama için” aydınlatılmış olmasını gerekli kılmaktadır.

Aydınlatılmış Onamın Temel Bileşenleri:

Bilginin hastaya açıklanması,
Bilginin hasta tarafından anlaşılması,
Onamın gönüllü olması,
Hastanın onam vermeye yeterli olması.
Anladığının bilgilendirmeyi yapan tarafından denetlenmesi ve yetkilendirme


Bir eylem, ancak, birey kendisi üzerinde bunun yapılmasına rıza gösterip, uygun bulur ve uygulayıcıya yetki verirse yasaldır. Bu yetkiyi veren öncelikle hasta ye da olgunun özelliğine göre yasal temsilcisidir. Bu yetkilendirme hasta (birey) tarafından okunarak imzalanmış bir onam (kabul, rıza) formu ile verilir. Doğal olarak bu form, belli bir olaya, özgül duruma ilişkindir. Etik ve hukuk açısından tam anlamıyla yeterli olabilmesi için hasta açısından, gerçek bir aydınlatılma, bilgilendirme süreciyle bütünleşmiş olması gerekir.

Çağdaş tıp uygulamalarında onam, yalnızca tedavi edici ya da koruyucu hekimlikte değil, tıbbın bütününü kapsayacak biçimde ve insanlar üzerindeki tıbbi araştırmalarda da söz konusudur.


Yukarıdaki hem tıbben hem hukuken olması gerekenler...............

3. Bay CS bu cerrahi girişim için günübirlik cerrahi uygulanacaktır. Onu ameliyata hazırlamak için yapılması gereken öncelikli ameliyat öncesi eğitimler nedir? (8 Puan)


Ameliyat öncesi dönemde eğitimin temel ilkeleri;

Hastayı bilgilendirme

Anksiyeteyi azaltmak için psikososyal destek sağlamak

Cerrahi hastası (perioperatif hasta) ve hastaya bakım verenin rolleri ve beceri öğretimidir. Kas gruplarının kasılıp gevşeyerek gerçekleştirdikleri aktif çalışmalar egzersiz denir. Farklı egzersiz tipleri vardır.


Ameliyat Öncesi Eğitim

  1. Derin solunum egzersizleri
  2. Öksürük egzersizleri
  3. Dönme ve ekstremite egzersizleri

SOLUNUM EGZERSİZLERİ

  1. Diyafragmatik solunum,
  2. Pursed-lips solunum.

Diyafragmatik solunum

Solunumun en önemli kası olan diyafragmayı kuvvetlendiren bir egzersizdir.Düzenli yapılan egzersizler bu kasın etkinliğini artırır.

Rahat bir şekilde sırtüstü yatırılır,baş ve dizler altına yastık konur.
Sağ el üst karın bölgesine,sol el göğsün üst tarafına yerleştirilir.
1-2 sayıncaya kadar burun yoluyla nefes alırken,sağ el altındaki karın bölgesinin yukarıya doğru hareketi hissedilmelidir.
1-2-3-4 sayıncaya kadar dudakları büzerek yavaşça nefes verilir.
Bu esnada karın bölgesinin aşağıya doğru hareketi hissedilmelidir.
Sol el altındaki üst göğüs bölgesinin hareketi minimal olmalıdır.

Bu egzersiz için, karnınıza doğru burnunuzdan derin nefes alın.
Nefesinizi 3 saniye tutun ve ağzınızdan üfleyerek verin. Bir kerede 3-4 kez derin nefes alıp verdikten sonra dinlenin. Bunu 10 kez tekrarlayın. Bu
egzersizi yaparken mideniz boş olmalıdır. Bu nedenle yemek yedikten 2 saat sonra yapmanız yerinde olur.

Günde bu şekilde üç veya dört kez çalışabilirsiniz.

Pursed-lips solunum

Solunum sıkıntısı esnasında nefesin kontrolüne yardımcı olur.Ekspirasyonda havayollarını açık tutmaya yardım eder.

Burun yoluyla nefes alınır.(1-2 sayıncaya kadar)
Dudakları büzerek ıslık çalar gibi nefes verilir.
Dudakların büzülmesi intratrakeal basıncı artırır,ağız yoluyla soluk verme ise solunan havanın basıncında azalmaya neden olur.
Büzülen dudakların arasından nefes verme süresi yediye kadar sayarak uzatılır.

Sandalyede otururken; kollar karın üzerine kavuşturulur,üçe kadar sayarak burundan nefes alınır,öne eğilerek büzülen dudakların
arasından yediye kadar sayılarak nefes verilir.

Yürürken her iki adımda soluk alınır,her 4 -5 adımda büzülen dudaklar arasından nefes verilir.

Bunlara benzer solunum egzersizlerinin yapılması şu kazançların elde edilmesini sağlar:

 Diyaframın kuvvetini artırır.
 Akciğerlerinize daha fazla hava girmesini sağlar.
 Derine yerleşmiş olan balgamı çıkarmanıza yardımcı olur.
 Akciğerlerinizin ve göğüs duvarınızın hareketli kalmasını sağlar.
 Nefes alıp verme sıklığınızı azaltır.
 Nefes darlığınız olduğu zaman sakinleşmenizi sağlar.


Kontrollü Öksürme Tekniği

Pulmoner sistemin temel savunma mekanizması öksürmedir. Hava yollarındaki sekresyonların ve yabancı cisimlerin atılmasındaki en etkili yöntemlerden biridir.

 1.Maksimal inhalasyon yapmak: etkili bir öksürükle mukusu hareket ettirmek, distal havayolları ve akciğerlerin hava ile doldurulmasına bağlıdır. Böylelikle havanın dışarı verilmesi sırasında mukus havayollarından yukarı doğru hareket edecektir.

 2. Nefesi iki saniye tutmak: Bu basamak hastayı ekspiryuma hazırlar ve inhale edilen havanın akciğerlerin uç kısımlarına dağılmasına olanak sağlar.

 3. İki kere öksürmek: İlk öksürük mukusu çözecektir.İkinci öksürük mukusu ileri doğru hareket ettirecektir. Daha fazla öksürük aşırı oksijen ve enerji kullanımına neden olur, kaçınılmalıdır.Tekrarlı öksürme ile oluşabilecek bronkospazmdan kaçınılmalıdır.

 4. Durmak: Yeniden kontrolü sağlamak için bir müddet durup beklenir.

 5. Havayı burundan inhale etmek: Ağız yolu ile alınan derin bir inhalasyon çözünmüş olan mukusu tekrar havayollarından aşağıya doğru hareket
ettirecektir.Bu nedenle hastanın burnundan soluk alması sağlanır.

 Venöz dönüşü kolaylaştırır,

 Tromboflebit gibi dolaşım problemlerini önlemeye yardımcı olur,

 Ameliyat sonrasında gelişebilecek gaz ağrılarını da önler


Sen ana başlıklar halinde kısaca yazsan da yeter bu kadar uzun açıklama bu soru için gerekli değil.....

4. Bay CS için cerrahi ve anestezik komplikasyonlar için hangi risk faktörlerini tahmin edebilirsiniz? Potansiyel riskleri en aza indirebilecek girişimler nelerdir? (8 Puan)

Sigara kullanımı: Ameliyat öncesinde mümkünse sigaranın bırakılması ya da kullanımının en aza indirilmesi anesteziyi kolaylaştırdığı gibi, ameliyat sonrası oluşabilecek akciğer rahatsızlığı ihtimalini azaltır.

Kaygıdan dolayı uykusuzluk; Uyku: Büyük ameliyatlar öncesinde hastanın birkaç gece en azından 8 saat uyuması gerekir. Uyku ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Yaş >60y değil bunu geçersin.

Akciğer hastalığı yok ama ailede kistik fibroz varmış????

Sigara

Anestezi süresi > 3 saat değil bunu da geç

Toraks ve üst abdomen cerrahi risk faktörü olabilir.

Sigara ve anksiyete konusunda açıklama yaptık, diğerleri risk faktörü ancak hemşire olarak senin yapabileceğin çok fazla şey yok onlar hakkında...

5.Bu vaka için öncelikli hemşirelik tanıları nelerdir? (8 Puan)
Bu soru için okuman gereken yazı; https://hemsirelikyukseklisans.blogspot....lavuz.html
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Son Düzenleme: 28-05-2020, Saat: 19:58, Düzenleyen: Darkwatch.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
Cvp: Lütfen yardımcı olun yoksa kalıyorum
Alıntı:VAKA 2: 76 yaşındaki emekli bir polis memuru olan Bay T.M., kasık fıtığı onarımı için ameliyathaneye kabul edildi. Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp yetmezliği öyküsü vardır. Sirkule hemşire yaşamsal bulgularını, boy, kilo, yaş; alerjiler; bilinç seviyesi; beslenme durumu ile ilgili bilgileri doğruladıktan sonra bilgilendirilmiş onamını imzalayıp imzalamadığını kontrol etti.
T.M. ‘nin bilinen alerjisi yok.

6. Bay T.M ameliyathaneye geldiğinde yapılması gereken öncelikli hemşirelik işlemleri nelerdir? (8 Puan)
7. Bay T.M.'ye ameliyat için hangi pozisyon verilmelidir? Pozisyon verilirken ne gibi özel önlemler alınmalıdır? (8 Puan)
8. Bu hastaya uygulanacak anestezinin tipini gerekçenizle beraber açıklayınız. Uygulanan anestezinin hangi komplikasyonları açısından Bay T.M. ameliyat sırasında izlenmelidir? (8 Puan)
9. Bu ameliyat için Mayo masasına koyacağınız aletler nelerdir? Mayo masasını hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Açıklayınız. (8 Puan)
10. Bu ameliyat için Bay T.M’ye hangi cerrahi uygulanması daha iyi olur (minimal invaziv cerrahi, açık cerrahi)? Aralarındaki farklar nelerdir? Açıklayınız (8 Puan)
11. Bay T.M. 76 yaşında olduğu için hangi gerontolojik hususlar ameliyat sırasında dikkate alınmalıdır? (8 Puan)
12. Bu vaka için öncelikli hemşirelik tanıları nelerdir? (8 Puan)
13. Yanlış taraf cerrahisini önlemek için yapılması gereken adımları sırayla yazınız. (4


6

Operasyon Öncesi Son Doğrulama (Ameliyat Masasında Yatan Ama Henüz Ameliyat Edilmeyen Hasta İçin):

Henüz ameliyat edilmemiş ancak ameliyat masasında yatar halde olan hasta için yapılması gereken son doğrulama sürecine (Time-out); ameliyathane ekibi, aktif iletişim ve son sürece ait kontrol listeleri dâhil olmaktadır.

 Hasta ameliyathaneye alınırken güvenli cerrahi kontrol listesi ekibin katılımıyla birlikte dikkatlice doldurulur.
 Güvenli cerrahi için kontrol listesi adımlarını etkili bir şekilde uygulamayı amaçlayan ekipler, çalışmaları
esnasında azami verimliliği ve etkinliği hedeflemelidir. Bu açıdan, bütün adımlar kontrol listesi sorumlusu ile sözlü olarak kontrol edilmelidir.
 Her evrede güvenli cerrahi kontrol listesi doldurulmalı, ekibin listede belirtilen görevleri tamamlayıp tamamlamadığına bakmalı, görev tamamlanmışsa bir sonraki evreye geçişe izin vermelidir.
 Cerrahi alan enfeksiyonlarının engellenmesinin sağlanması için tüm süreçler dikkatlice gözden geçirilir
 Doğru kayıt tutulması amacıyla cerrahi güvenlik listesi düzenli ve doğru olarak uygulanmasından sorumlu ameliyata giren anestezi teknisyeni tarafından sesli okunup ilgili kutucuklar doldurulur


7

Hastaya pozisyon verme ve hastayı olası risklerden koruma anestezist ve cerrahi ekibin ortak sorumluluğundadır.

 Hasta sedyeden ameliyat masasına alındıktan sonra supine (sırtüstü) pozisyonunda yatırılır. Bu pozisyondayken anestezi uygulanır, daha sonra
ameliyat pozisyonu verilir ya da pozisyon verildikten sonra anestezi uygulanır.

 Hastanın herhangi bir bölgesinde kırık veya çatlak varsa bu bölge her hareket sırasında sabitleştirilerek pozisyon verilir.
 Anestezi altındaki hasta anestezist izin vermediği sürece hareket ettirilmez.
 Vücudun her yeri ameliyat masasının boyutlarını geçmemeli ya da metal bölümlerine ve açık yüzeylerine temas ettirilmemeli.
 Hipotermiyi önlemek ve vücut ısısını korumak için hasta mümkün olduğunca örtülmelidir


Trendelenburg Pozisyonu


 Bu pozisyonda;

 Masa ve gerekli malzemeler hazırlanır,
 Hastanın bilinç durumu değerlendirilir, bilinci açık hastaya açıklama yapılır ve sırtüstü yatırılır,
 Kollar ve bacaklar düzgün bir şekilde yerleştirilir, 
 Hastanın kaymaması için omuzluk yerleştirilir,
 Kollar ve bacaklar tespit edilir ve hastanın kaymaması sağlanmış olur,
 Ayak ucu, bacaklar yukarı gelecek şekilde 10-30º yükseltilir.
 Hipovolemik şoktaki hastalarda, bazı anestezi hekimleri masayı kalça altından eğerek bacakları yükseltmeyi, bazıları da tüm masayı aşağı
doğru eğmeyi tercih ederler.
 Bu pozisyon alt abdomen ve pelvis ameliyatlarında kullanılır.


8

Hasta genel anesteziyi kaldırmaz. KOAH kalp hastalığı .................. Bölgesel anestezi kullanılır.

Bölgesel anestezinin riskleri ve yan etkileri nelerdir?

Bütün anestezi yöntemleri (bölgesel anestezi, genel anestezi ya da sedasyon dediğimiz basit uyku hali) belli bir oranda risk taşır. Bilinen bir komplikasyonun hastada gelişme ihtimali genellikle anestezi tekniğine, ameliyatın tipine ve hastanın sahip olduğu sağlık problemlerine bağlıdır (şişmanlık, sigara ve ilaç kullanma öyküsü,..) Günümüzde modern anestezi teknikleriyle ciddi bir komplikasyon ihtimali oldukça nadirdir. Anestezi uzmanı hastanın ameliyat tipine ve tıbbi durumuna en uygun, ameliyat sonrası ağrı kontrolünü en iyi sağlayacak ve riskleri en aza indirecek anestezi yöntemini önerecektir.

Bütün bölgesel anestezi yöntemlerine ait ortak riskler lokal anestezik ilaçların toksisitesi (nöbet geçirme, bilinç kaybı, ritim bozuklukları, vs.), enjeksiyon yerinde ağrı, morarma, sinir hasarı ve başarısız sinir bloğu olarak sayılabilir. Bu komplikasyonların gerçekleşme ihtimali oldukça düşüktür ama hiçbir zaman sıfır değildir. Yine de kişiye özgü komplikasyonlar ve yan etkiler için en iyisi anestezi uzmanı ile görüşmektir.

Bölgesel anesteziden sonra sinir hasarı önemli bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmakta ve sıklığının %1,5 civarında olduğu söylenmektedir. Çoklukla sinir lifinde bir kopma olmaksızın, bası ya da bir başka faktöre bağlı olarak sinir iletiminin bozulmasından kaynaklanır. Sinir hasarlarında zaman içinde %90 oranında tam düzelme görülür; ancak %10 kadar vakada ise kas güçsüzlüğü veya duysal kaybın kalıcı olduğu bildirilmektedir.


9 geçiyorum araştırıp bulunur o kolay

10.

Fıtık anatomik bir problem olduğu için genellikle tedavisi ameliyattır. Nadiren operasyon riski yüksek hastalarda takip önerilebilir. Açık ve kapalı (laparoskopik) ameliyat yöntemleri kullanılabilir. Açık ameliyat yönteminde fıtığın olduğu kasığa 6-7 cm'lik bir kesi yapılır ve buradan girilerek fıtık içindeki organlar karın içine atılır ve yırtık bölgenin üstü dikilir. Çoğunlukla dokular zayıf olduğundan dolayı bu dikilen bölgenin üzerine ayrıca sentetik bir fıtık yaması (Mesh) yerleştirilir. Bu yamalar vücudun nadiren reaksiyon gösterdiği materyallerden yapılmıştır. Son zamanlarda artık dikişe de gerek göstermeyen, kendiliğinden yapışan yamalar kullanılmaktadır.Laparoskopik (kapalı)  ameliyatta ise 3 adet küçük delikten girilerek bir ince kamera vasıtasıyla fıtık bölgesine ulaşılır ve fıtığın içi boşaltıldıktan sonra aynı açık ameliyattaki gibi yama konulur. Açık ve kapalı ameliyatta birbirinin benzeri işlemler yapılır ama açık ameliyata göre kapalı ameliyat daha konforlu ve ağrısızdır.

Kasık fıtığında hangi durumlarda kapalı ameliyat yapılmamalıdır?

Daha önce prostat ameliyatı geçirmişseniz
Fıtığınız sıkışmış veya boğulmuş ise
Genel anestezi almanız sakıncalı ise
Çok büyük bir fıtık yırtığı mevcutsa açık ameliyat tercih edilmelidir.Benden bu kadarSmile
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
Cvp: Cerrahi hastalıkları hemşireliği final soruları
(28-05-2020, Saat: 16:36)Endeerun Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [Resim: ameliyathemsire.jpg]

Lütfen yardımcı olun yoksa kalıyorum.....Sad


Alıntı:VAKA 1: 49 yaşında bir inşaat işçisi olan Bay CS'ye sağ akciğer lezyonunun biyopsisi için bronkoskopi yapılması planlanıyor. Hemşire biyopsi için bilgilendirilmiş onamı imzalamasını istediğinde, bir kanser teşhisinden korktuğu için prosedüre devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını hemoptizisi ve artan yorgunluğu için sadece ilaç yazılmasını istiyor. 

• Daha önce hastaneye yatmadı
• Hafif obezite dışında hiçbir tıbbi problemi yok
• 40 paket yıllık sigara içme öyküsü var 
• Evli, 6 ve 8 yaşlarında iki çocuk babası; her iki çocukta da kistik fibroz var 
• Karısının onsuz idare edemeyeceğinden korkuyor
• Tanı çalışmaları sonucu akciğer grafisinde sağ akciğer üst lobunda kitle saptandı • Hematokrit:% 31 

1. Bay CS’nin geçmişindeki veya kişisel durumundaki hangi faktörler duygusal tepkisini ve bu cerrahiye fiziksel tepkilerini etkileyebilir? (8 Puan) 

2. Bay CS’nin, ameliyat için gerçekten bilgilendirildiğinden emin olması için bilgilendirilmiş onamın gerekli kriterleri nelerdir? (8 Puan) 

3. Bay CS bu cerrahi girişim için günübirlik cerrahi uygulanacaktır. Onu ameliyata hazırlamak için yapılması gereken öncelikli ameliyat öncesi eğitimler nedir? (8 Puan)

4. Bay CS için cerrahi ve anestezik komplikasyonlar için hangi risk faktörlerini tahmin edebilirsiniz? Potansiyel riskleri en aza indirebilecek girişimler nelerdir? (8 Puan) 

5.Bu vaka için öncelikli hemşirelik tanıları nelerdir? (8 Puan) 
Alıntı:VAKA 2: 76 yaşındaki emekli bir polis memuru olan Bay T.M., kasık fıtığı onarımı için ameliyathaneye kabul edildi. Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp yetmezliği öyküsü vardır. Sirkule hemşire yaşamsal bulgularını, boy, kilo, yaş; alerjiler; bilinç seviyesi; beslenme durumu ile ilgili bilgileri doğruladıktan sonra bilgilendirilmiş onamını imzalayıp imzalamadığını kontrol etti.
 T.M. ‘nin bilinen alerjisi yok.

6. Bay T.M ameliyathaneye geldiğinde yapılması gereken öncelikli hemşirelik işlemleri nelerdir? (8 Puan)

7. Bay T.M.'ye ameliyat için hangi pozisyon verilmelidir? Pozisyon verilirken ne gibi özel önlemler alınmalıdır? (8 Puan) 

8. Bu hastaya uygulanacak anestezinin tipini gerekçenizle beraber açıklayınız. Uygulanan anestezinin hangi komplikasyonları açısından Bay T.M. ameliyat sırasında izlenmelidir? (8 Puan) 

9. Bu ameliyat için Mayo masasına koyacağınız aletler nelerdir? Mayo masasını hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Açıklayınız. (8 Puan) 

10. Bu ameliyat için Bay T.M’ye hangi cerrahi uygulanması daha iyi olur (minimal invaziv cerrahi, açık cerrahi)? Aralarındaki farklar nelerdir? Açıklayınız (8 Puan) 

11. Bay T.M. 76 yaşında olduğu için hangi gerontolojik hususlar ameliyat sırasında dikkate alınmalıdır? (8 Puan) 

12. Bu vaka için öncelikli hemşirelik tanıları nelerdir? (8 Puan) 

13. Yanlış taraf cerrahisini önlemek için yapılması gereken adımları sırayla yazınız. (4


Tamamiyle bilgi olanlarda biraz yardımcı olursanız çok sevinirim. Okul değişikliği sebebiyle çok gerideyim
konuyla ilgili söyleyecebileceğim net bir şey varsa o da hastanın aydınlatılmış rıza metnini imzalamaktan çekinmesi halinde ileride muhtemel bir tıbbi malpraktis davası ihtimailini düşünerek hastanın teşhis ve tedaviye rıza göstermediğine ilişkin durumun yazılı olarak (mümkünse hastanın da imzası alınarak) tespit edilmesi ve bu tespite ilişkin tutanağı arşivlenerek saklanmasıdır.
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.