You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?

Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?

Hemşire
Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
Meslek hastalıkları, çalışma koşulları veya çeşitli etkiler sonucu oluşan hastalıklardır. Hastalıkla, sağlık zararı arasında bir illiyet bağı yani neden sonuç ilişkisi mevcuttur. Sigortalıların yerine getirdikleri çalışma esnasında karşılaştıkları, üretimden kaynaklanan çeşitli etmenlerle sağlık durumlarının bozulması hali, “meslek hastalığı” olarak nitelenmektedir. 
İş kazası ise mevzuatta tanımı olmamakla birlikte İş kazaları sigortalıların işyerinde çalışması esnasında aniden meydana gelen ve derhal zarar verme potansiyeline sahip olaylardır diyebiliriz.
Korona vakalarında korunmak istese bile eksik malzeme nedeniyle korunamayan veya korunsa bile geçirdiği uzun süreli yakın temas nedeniyle çoğu zaman enfekte olmaması mümkün olmayan sağlık çalışanları için bu durum meslek hastalığı olmaz mı ?
Niçin iş kazası gösteriliyor?
Sonuç itibariyle iş kazası ve meslek hastalığı olarak girilen olaylarda kazanım farkları yüzünden mi bu meslek hastalığı olarak girilmiyor?  Teşekkürler
Bunu ilk beğenen sen ol.
Hemşire
RE: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
Düşüncem şu yönde;

Meslek hastalığına da uyar elbette ancak, galiba deniliyor ki bir sağlık çalışanı covid li hasta baksa ve uzun süre hastahanede çalışsa dahi covid kapmama imkanı vardır.

Bunun yanında hastanede başka sebepten dolayı bulunan mesleki açıdan alakası olmayan biri de bu hastalığı kapma imkanı vardır.

Dolayısı ile salgın meslekten bağımsız şekilde herkes için bulaşıcıdır. Mesleğe özgü değildir.

Korunmak veya korunamamak ve sağlık çalışanı olduğumuz için daha çok maruz kalmış olmak gibi konular elbette var.

Ancak genel anlamda iş kazası daha çok uyuyor gibi geliyor bana.

Elbette farklı düşüncelere açığım
Bunu ilk beğenen sen ol.
Hemşire
RE: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
Salgın meslekten bağımsız herkesi etkiliyor dediniz ama bu meslektekiler daha çok etkileniyor. Maden çalışanları ve solunum yolu hastalıklarını örnek verecek olursam daha iyi anlatırım, herkeste solunum hastalıkları görülebiliyor ama bu kişilerde daha çok bunun nedenleri zararlı etkenlere meslek gereği (koruyucu önlemleri olsa da) uzun süre maruziyetleri  bu yüzden meslek hastalığı tanısı alıyorlar.Bizde de böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
Yalnız adli kazanım bilgilerim yeterli değil bu ikisinin mahkemede kazanım farklarını bilen varsa paylaşırsa sevinirim.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Hemşire
RE: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
Demek istediğinizi anladım biraz daha araştıracağım konuyu
Bunu ilk beğenen sen ol.
Admin
Cvp: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
104-İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar nelerdir?

Cevap:İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi, Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,ve Tarımsal faaliyette bulunanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120

gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. (5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16.Madde)
Bunu ilk beğenen sen ol.
Hemşire
Cvp: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
(06-04-2020, Saat: 19:59)medihaber Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 104-İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar nelerdir?

Cevap:İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi, Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,ve Tarımsal faaliyette bulunanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120

gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. (5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16.Madde)


Yani meslek hastalığı ve iş kazasının sonucu kazanımları aynı mı hiç farklılıkları yok mu?
Bunu ilk beğenen sen ol.
Admin
Cvp: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
(06-04-2020, Saat: 20:10)Nursen Göktaş Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(06-04-2020, Saat: 19:59)medihaber Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 104-İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar nelerdir?

Cevap:İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi, Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,ve Tarımsal faaliyette bulunanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120

gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. (5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16.Madde)


Yani meslek hastalığı ve iş kazasının sonucu kazanımları aynı mı hiç farklılıkları yok mu?


Yok gibi geldi bakmaya devam ediyorum, ama vardır diye düşünüyorum.

Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık çalışanı olan ya da sağlık hizmetlerinde çalışanların COVID-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek meslek hastalığı bildirimi yapılması gerektiğini belirtti.

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, hekimler ve sağlık çalışanlarının giderek daha zor koşullarda sağlık hizmeti sunduklarına dikkat çekilerek, bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan da yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığı bildirildi. 

Sağlık çalışanları arasında COVID-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılması gerektiğine yer verilen açıklamada, “Sağlık sistemindeki COVID-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır” denildi.

Açıklama şöyle:


Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır

Ülkemizin her yanında aralıksız olarak sağlık hizmeti sunan hekimler ve diğer sağlık çalışanları önemli zorluklara karşın hizmet sunmaktadır. Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanı Covid-19 tanısı almaktadır.

İş kazası, işyerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi; meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması olarak tanımlanabilir.

Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulmalıdır.

Covid-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılmalıdır. Örneğin, sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.)  birinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gereken durumlardır.

Ani gelişen bir olaya ilişkin herhangi bir saptama olmasa da, sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışanların Covid-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek, meslek hastalığı bildirimi yapılmalıdır.

İş kazası veya meslek hastalığı bildirimi, teşhisi koyan hekim tarafından MEDULA sistemindeki iş kazası veya meslek hastalığı bildirimiyle ilgili bölümün işaretlenmesi ve ilgili bilgilerin girilmesi suretiyle yapılır. İş kazası bildirimi olgunun aktarılması, meslek hastalığı bildirimi ise tıbbi bir durum tespitidir. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışanların meslekte kazanma güçlerinde kayıp olması durumunda, buna bağlı olarak tazminat süreçlerinin yürütülmesi mümkün olabilecektir. Ancak bundan bağımsız olarak, sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

İş Kazası Tanımı

Kazanın tanımını çeşitli şekillerde verebiliriz. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından kaza kavramı “belirli bir zarar yada yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, önceden planlamayan bir olay” olarak tanımlanmıştır.


Ancak genel olarak kaza; bir kasıt söz konusu olmaksızın, beklenmeyen ve sonucu istenilmeyen bir olayın ortaya çıkardığı önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanabilir.


İş kazaları sigortalıların işyerinde çalışması esnasında aniden meydana gelen ve derhal zarar verme potansiyeline sahip olaylardır. Mevzuatımıza baktığımızda ise “İş Kazası”nın tanımının yasalarımızda verilmemiş olduğunu görmekteyiz. İş hukukunu ilgilendiren mevzuatı incelediğimizde iş kazasının tanımından çok hangi durumların iş kazası olarak niteleneceğinin belirtildiğini görmekteyiz. Bir kazanın hangi hal, durum ve yerlerde olması durumunda iş kazası sayılacağı ile ilgili hukuki düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde yer almaktadır.


Yargıtay kararları incelendiğinde bir olayın yada kazalanma durumunun iş kazası olarak nitelenebilmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde belirtilen unsurlardan birinin bu olayı kapsaması gerektiği görüşünün kabul edildiği görülür. Bu maddeye göre iş kazası;

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.)
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılmakta olan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.)
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.


Meslek Hastalığı Tanımı

Mesleki bir faaliyetin yürütümü ya da bazı işlerde sürekli çalışma sonucunda kişide, bu faaliyetlerle doğrudan bağlantılı hastalıklar meydana gelebilir. İşyerlerindeki çalışma koşulları veya çeşitli etkiler sonucu oluşan hastalıklardır. Hastalıkla, sağlık zararı arasında bir illiyet bağı yani neden sonuç ilişkisi mevcuttur. Sigortalıların yerine getirdikleri çalışma esnasında karşılaştıkları, üretimden kaynaklanan çeşitli etmenlerle sağlık durumlarının bozulması hali, “meslek hastalığı” olarak nitelenmektedir.


Meslek hastalıkları, çok kısa süre içinde ortaya çıkabildikleri gibi, iş kazalarından farklı olarak uzun zaman sürecinde de ortaya çıkabilmektedir. Bir sigortalıya meslek hastalığı tanısı konulabilmesi için en önemli ölçütler; o işçinin o işyerinde bir süre çalışmış olması ve bu süre zarfında işçinin sağlığını bozacak etkiye büyük ölçüde maruz kalması gerekliliğidir. Ancak yine de meslek hastalığı tanısının konulması yalnızca bir tek etmenin değil, birçok etmenin bir arada değerlendirilmesini gerektirmesi nedeniyle uzmanlık ve bilgi gerektiren bir durumdur.

Sigortalı çalışan bir kişide meydana gelen bir hastalığı meslek hastalığı olarak değerlendirebilmek için; sigortalının yapmakta olduğu işi dolayısıyla, iş gücüne zaman içerisinde ve tekrarlanan bir sebeple zarar veren bir olayın mevcut olması gerekmektedir.

Mevzuatımızda meslek hastalığının tanımlanması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Bu maddeye göre; meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Son Düzenleme: 06-04-2020, Saat: 20:53, Düzenleyen: medihaber.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Hemşire
RE: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
Teşekkürler. Bu bilgilerden de meslek hastalığına daha çok uyuyor gibi ama ikisi de sonuç itibariyle özlük hakları yaratacak gibi duruyor bir fark yok sanırım. Meslek hastalıkları için bir liste var her hastalık yok orda ona girmesi için prosedür gerekiyor bu yüzden iş kazası alıyor olabilirler
Bunu ilk beğenen sen ol.
Hemşire
RE: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
Çok doğru. Aslında kazanımlar konusunda ikiside aynı başlık altında toplanıyor. Meslek hastalığı bana araştırmalar neticesinde daha uygun geldi.

Önümüzdeki süreçte listeye bu yeni hastalık eklenir diye düşünüyorum. Gelişmeleri takip edip bu başlık altına yazacağım.

Sizden ricam eğer kaçırırsam konu hakkında gelişmeleri tüm meslektaşlarım bu başlık altına yazabilir.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Hemşire
RE: Covid 19 Meslek Hastalığı mı İş Kazası mı?
Bir il sağlık müdürü tarafından covid 19 un meslek hastalığı olduğunu belirtir bir yazı gördüm bir sayfada . Fotoğraf ekleme olanağı olsa onu ekleyecektim
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.