You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI TANI KLAVUZU

COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI TANI KLAVUZU

Hemşire
COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI TANI KLAVUZU
Arkadaşlar İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından COVID-19 Pandemisi’nde Meslek Hastalığı Tanı Kılavuzu yayınlanmış iceriği inceledim ve
Özetleyecek olursam söyle => Covid 19 ile enfekte kişilerin sekresyonuna vs temas edilirse iş kazası doldurulup hastalık başlıyor mu diye takip ediliyor. Bildiğimiz iğne batması hepatit prosedürünün solunum hastalıklarına uyarlanması. Hastadan covid alan sağlık personeli ise İşi gereği covidli hastalara teması yüksek olduğundan, bu hastalarla teması nedeniyle hasta olduğu icin meslek hastalığı tanısı alıyor.

KLAVUZ İCERİĞİ ŞÖYLE
Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalığı tanımları ve bildirim süreçleri açısından COVID19’da ortaya konacak yaklaşımlar aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir.
 İş Kazası: Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanların, COVID-19 şüpheli ya da tanılı hasta ile temaslarında, hastadan kendilerinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına olan öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması olaylarının tamamı iş kazası olarak değerlendirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Kayıt altına alınan bu iş kazası mevzuatın belirlediği yöntemlerle ilgili otoritelere yönlendirilmelidir. Bu iş kazasını geçiren kişilerde takip eden süreçte eğer COVID-19 hastalığı gelişirse bu mevzuatın belirlediği kurullara iletilerek iş kazası sekeli olarak değerlendirilecektir.
 Meslek hastalığı: Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanların, işleri gereği COVID19 hastaları ile temas potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışanların COVID-19 hastalığı gelişmesi durumunda meslek hastalığı iddiası ile başvurmaları ya da sevk edilmeleri halinde, ilgili uzmanlar tarafından rehberin önceki bölümlerinde anlatılan maruz kalım değerlendirmesi ve hastalık tanısı kriterleri dikkate alınarak meslek hastalığı kanaati varsa, mevzuatın belirlediği şekilde dosyasının hazırlanması ve bildirimin yapılması gerekmektedir. Bu süreçte meslek hastalığı bildirimine ilişkin dosya hazırlamaya yetkili 12 hastaneler devlet üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve meslek hastalıkları hastaneleridir.
 Bu konuda eksik olan bir nokta ülkemiz mevzuatına göre meslek hastalıkları bildiriminin sadece SGK’ya yapılıyor olmasıdır. Ülkemizde de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda meslek hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı tanımlamaktadır. Bu madde uyarınca, işyerinde COVID-19 vakası ile teması olan sağlık çalışanında COVID-19 gelişmesi durumunda, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. 
Bunun için, hastalık gelişen sağlık çalışanı (aktif enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra) veya hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanının yakını, meslek hastalığı tanısının belirlenmesi için sağlık hizmeti sunucularına (Meslek Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri, S.B. Eğitim Araştırma Hastaneleri, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı İstihdam eden Hastaneler) başvurmalıdır. Sağlık hizmeti sunucularında meslek hastalığı olarak kabul edilen vakalar için bildirimde bulunularak, bundan doğacak edime hak kazanmak için usulüne uygun olarak sağlık kurulu raporu düzenlenir. Düzenlenen raporlar, meslek hastalığı dayanağı olan tıbbi belgeleri de; tıbbi öykü, etyoloji ve enflamasyon göstergeleri (virüs nükleik asit göstergesi), radyolojik değerlendirme sonuçlarını (PA ve BT) içerir. Çalışan 657 sayılı kanuna tabi ise (4C), düzenlenen sağlık kurulu raporu çalışmakta olduğu birimin iş sağlığı güvenliği veya özlük birimine iletilerek, bu birimler aracılığıyla sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğüne vazife malüllüğü olarak bildirilir. Çalışan 4A veya 4 B li ise, düzenlenen meslek hastalığı raporu, sosyal güvenlik kurumu il sağlık müdürlüğüne iletilir. Bu süreç bürokratik yükü ağır ve uzun bir süreçtir. Sonuçları da genellikle edim süreçlerini içerir. Ancak özellikle bu pandemi durumunda, sağlık çalışanları için, iş kazası ya da yetkili hastanelerde meslek hastalığı tanısı konulduysa, önleyici yaklaşımı harekete geçirmek için bu bildirimlerin SGK’nın yanında Sağlık Bakanlığı’na da bildirimini sağlayan süreçlerin ivedilikle hazırlanması gerekmektedir.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Admin
RE: COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI TANI KLAVUZU
Bilgilendirme için teşekkürler.

Çok güzel bir paylaşım olmuş
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.