You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

DGS hakkında bilmeniz gerekenler

DGS hakkında bilmeniz gerekenler

Genel müdür
DGS hakkında bilmeniz gerekenler
[Resim: v81yCc.png]


Mediforum olarak DGS olayına el atalım istedik. Herkes soruyor ve sağlık bölümleri arasında DGS yaygın olarak kullanılıyor. Gelin hep beraber bu konuyu inceleyelim.


Alıntı:2020 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS) KILAVUZU


Biri çıkıp sen nereden biliyon o öyle değil diyor canım sıkılıyor o yüzden yönetmelik ile giderim her zaman ....
Alıntı:BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL

Sınav ücreti bu tarihi de yaklaşık olarak bu merak edenler için ......

Alıntı:1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. 

Buradan anladığımız şey nedir; açıköğretim de dahil iki yıllık yani önlisansları ilgilendiren bir sınav bu DGS....
Alıntı:1.3. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacakve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.Alıntı:1.4. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Demek ki başarı puanınız da DGS için çok önemli arkadaşlar.Alıntı:1.6. 2020-DGS sonuçları sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

Her DGS bir kere kullanılıyor, ALES gibi değil demek ki.......


Önlisans da aldığım dersler Lisans okurken sayılacak mı?

Alıntı:1.7. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Önlisans dersleriniz, lisans okurken almamanız için almış sayılacak......Alıntı:1.8. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. 

Bu zaten lisansa direk gitseniz de var ya hazırlık okursunuz veya sınavı geçip okumadan devam edersiniz.... Tabi yabancı dille öğretim olan lisans için bu....

Alıntı:1.9. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. 

Bu tablo önemli, ben bunu yazının sonuna ekleyeceğim.....2.1. BAŞVURU KOŞULLARI


Alıntı:Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Önemli.... ya mezun olmuş olacaksınız, ya da sadece staj işi kalmış mezuniyet şartları tamamlanmış olacaksınız......
Alıntı:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Denklik alan yurtdışında önlisans okuyanlarda başvurabiliyor.....
Alıntı:Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans bölümlerine girerken de DGS şartmış. Güzel sanatlar sanırım......

Alıntı:Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

Bu da önemli, bazen oluyor 4 yıllık bölüm iki yıl sora ve önlisansı biz gidelim diyorlar. Ama bakın onlar DGS ye başvuramıyormuş ilginç.......DGS sınavı nasıl? Kaç soru? Ne sorarlar?

Alıntı:Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

Sorular sayısal sözel akıl yürütme diyor, yani önlisans bölümü ile alakalı değil. Hangi bölüm mezunu olursanız olun girin yapabileceksiniz. ALES mantığı gibi sanırım ama daha kolaydır diye düşünüyorum....

4. D E Ğ E R L E N D İ R M E

4.1. SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Alıntı:Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. 

Sallamasyon yok, 4 yanlış bir doğruyu götürüyor ,,, dikkat edelim..
4.2. ÖN LİSANS BAŞARI PUANI


Alıntı:2020-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2020-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi
üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir

Not ortalaması önemli....
Alıntı:2020-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir: 

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. 


Bakın not ortalamanız 0,8 ile çarpılıp sınavdan aldığınız puana eklenecek diyor, bence çok güzel başarılı bir önlisans öğrencisi öne geçiyor bu şekilde...

Alıntı:2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

Demekki DGS ile yerleşen bir daha başvurabiliyor, ama 0,8 yerine 0,45 ile okul puanları çarpılıp ekleniyor.. Bir dezavantaj yapılarak sürekli başvurmanın önüne geçilmeye çalışılmış....

9. EK Y E R L E Ş T İ R M E


Alıntı:DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 

Kontenjan kalırsa ek yerleştirme de oluyormuş....
Neyse uzatmayalım anlaşılmıştır zaten şu tabloyu bir ekleyelim bakalım kimler hangi lisans bölümlerini yazabiliyor....[Resim: 1oG08z.png]


[Resim: n0YQm2.png]


[Resim: GhRW31.png]

gibi devam ediyor....


Çok var daha tabloyu direk bırakayım böyle olmayacak 


Tablo burada; https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2...062020.pdf
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.