You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Hemşirenin görevleri; maddeler halinde

Hemşirenin görevleri; maddeler halinde

Yönetici
Hemşirenin görevleri; maddeler halinde
[Resim: rawpixel-593598-unsplash.jpg]


Merhaba sizlere maddeler halinde hemşirelik görev ve yetkilerini sıralamak istedim; burada tablo yapamadım ama şu şekilde sıraladım;

 • Hemşirelik kararı ile uygulanan görevler      mavi
 • Hekim kararı ile uygulananlar                     kırmızı
 • Hekim ile birlikte yapılanlar                        sarı


 

I. VERİ TOPLAMA
Fiziksel değerlendirme
 • Yaşam bulgularının alınması ( vücut sıcaklığı, nabız, kan basıncı, solunum)
 • Bacak çevresi ölçümü 
 • Baş çevresi ölçümü 
 • Bel, kalça ve  karın çevresinin ölçümü 
 • Boy ölçümü 
 • Derinin izlenmesi / değerlendirilmesi 
 • Göğüs çevresinin ölçümü 
 • Kanama kontrolü 
 • Kilo ölçümü 
 • Bilinç durumunun değerlendirilmesi 
 • Periferik nabız kontrolü
 • Sistem değerlendirmesi (dolaşım, solunum, sinir, gastrointestinal vb) 
 • Yenidoğan bebeğin ilk değerlendirmesi 
Tanı işlemleri/Örnek alma
 • Allerjenlerle epidermal deri testi
 • Balgam örneği alınması
 • Bronkoskopi uygulamasına yardım edilmesi
 • Burun-boğaz kültürü için örnek alınması
 • EKG çekilmesi*
 • Fenilketonüri için kan örneği alınması*
 • Gaita kültürü için örnek alınması
 • Gaita örneği alınması (gizli kan)
 • Glukometre ile kan şekeri ölçülmesi*
 • İdrar kültürü için örnek alınması
 • İdrar örneği alınması (tam idrar tetkiki)
 • İdrar toplanması (24 st’lik)
 • Nazogastrik/orogastrik tüpten mide sıvısı alınması
 • Pap-Smear için örnek alınması*
 • PPD/Tüberkülin testi uygulanması
 • Yaradan kültür için örnek alınması*
Girişimsel işlemlere hazırlık
 • Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı*
 • Koroner anjiyografiye hazırlık*
 • Hastanın endoskopi öncesi hazırlığı*
 • Hastanın kolonoskopi öncesi hazırlığı*
 • Hastanın ERCP öncesi hazırlığı*
 • Hastanın Bronkoskopi öncesi hazırlığı*
 • Diğer girişimsel işlemlere hazırlık*
Hastanın izlenmesi/ monitorizasyonu
 • Ağrı izleme
 • Aldığı çıkardığı sıvının izlenmesi*
 • EKG’nin izlenmesi*
 • İnvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi*                                     
 • Kafa içi basıncının izlenmesi*
 • Kapalı drenaj sisteminin izlenmesi*
 • Kardiyak output/kardiyak indeks ölçümü*
 • Noninvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi*
 • Oksijen satürasyonunun (Pulse oksimetri) izlenmesi*
 • Pulmoner arter kateteri olan hastanın izlenmesi*
 • Santral venöz basıncın (SVB) izlenmesi*
 • Solunumun monitorle izlenmesi*
 • Vücut sıcaklığının monitörle izlenmesi* (periferik, özofajeal vb)

Sağlık taraması yapılması
 • Çocuklarda işitme,görme vb kusurlar tespit edildiğinde ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi
 • Saçlı deride bit/sirke belirleme
 • Skolyoz belirleme
 • Vardiya başında hasta teslimi
II. HEMŞİRELİK TANILARININ veya ORTAK BAKIM SORUNLARININ BELİRLENMESİ
 • Hasta ile ilgili toplanan verilerde (öykü, fizik muayene, laboratuvar bulguları ve diğer tanı işlemleri sonuçlarında) veya bakım uygulaması sonuçlarında normalden sapmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması

 III. BAKIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
 • Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hemşirelik hedeflerin belirlenmesi
IV. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE  ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ/PLAN 
 • Sağlık düzeyinin istenen düzeye ulaşması için uygulanacak girişimlerin belirlenmesi
 V. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE  ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN UYGULANMASI

FİZYOLOJİK TEMEL GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Aktivite ve Egzersiz Yönetimi
 • Hastanın ayağa kaldırılması*
 • Hastanın yataktan sandalyeye/sedyeye alınması*
 • Denge sağlama*
 • Eklem hareket açıklığını (ROM) sağlama egzersizleri*
 • Kas tonüsünü sürdürme
 • Egzersizi artırma/geliştirme*
 • Hareket toleransını değerlendirme
 • İzometrik-izotonik egzersizler yaptırma*
 • Önerilen egzersiz ve aktivite eğitimi
 • Özel cerrahi girişimlere uygun(mastektomi vb.) ekzersiz yaptırma
Boşaltımın Yönetimi
 • Abdominal basıncı artıran egzersizleri uygulatma*
 • Barsak eğitimi
 • Dışkı/idrar kaçıran hastanın bakımı
 • Diyareli hastanın bakımı
 • Gaz problemi olan hastanın bakımı
 • İdrar torbasının değiştirilmesi
 • Konstipasyonu olan hastanın bakımı
 • Laksatif uygulama
 • Lavman uygulama
 • Mesane eğitimi
 • Mesane irigasyonu*
 • Stoma bakımı (kolostomi, ileostomi vb.)
 • Ördek veya sürgü verme
 • Pelvik bölge egzersizleri
 • Perianal hijyen
 • Prezervatif sonda uygulama
 • Rektal prolapsusu olan hastanın bakımı
 • Rektal tüp uygulama
 • Suprapubik kateter takılmasına katılım
 • Suprapubik kateter bakımı
 • Suprapubik kateter çıkarılmasına katılım
 • Üriner kateter takılması*
 • Üriner kateter bakımı
 • Üriner kateter çıkarılması*
 • Üriner alışkanlık eğitimi
 • Üriner retansiyonlu hastanın bakımı
Hareketsizlik Yönetimi
 • Alçılı hastanın bakımı
 • Fiziksel hareketi sınırlama
 • Hasta transportu (hastane içi, hastane dışı)
 • Pozisyon verme (sırtüstü, düz, yan, oturur, yarı oturur vb)
 • Tesbit etme (yaralı vücut bölgesinin korunması)
 • Traksiyonlu ya da immobilize hastanın bakımı
 • Yatak istirahatli hastanın bakımı
Beslenme Desteği
 • Ağız bakımı
 • Ağızdan beslenmeye yardım (yemek yedirme)
 • Anne sütü ile besleme
 • Bebekte gazın çıkartılması
 • Beslenme yönetimi (danışmanlık, tedavi uygulama, izleme)*
 • Biberonla besleme
 • Bulantı kusması olan hastanın bakımı
 • Emzirmeye destek verilmesi
 • Emzirme eğitimi
 • Enteral tüple besleme (NGT, OGT veya gastrostomi)
 • Gastrostomi yapılmasına katılım
 • Kaşık/bardakla besleme*
 • Kilo yönetimi (almaya ve vermeye yardım)
 • Nazogastrik, orogastrik sonda yerleştirme*
 • Nazogastrik, orogastrik sonda bakımı
 • Nazogastrik, orogastrik sondanın çıkarılması*
 • Önerilen diyetle ilgili eğitim
 • Süt sağma ve saklama eğitimi
 • Yeme bozuklukları yönetimi
 • Ağrı yönetimi*
 • Kas gevşetici girişimlerin uygulanması
 • Masaj
 • Rahatlık/konforun sağlanması için çevrenin düzenlenmesi
 • Sıcak-soğuk uygulamalar:
 • Ateş düşürmek için genel yaş soğuk  uygulama*
 • Buz kesesi uygulama*
 • Lokal sıcak uygulama (lamba, termofor)*
 • Lokal yaş sıcak kompres uygulama*
 • Lokal yaş soğuk kompres uygulama*
 • Oturma banyosu verme*
 • Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)
 • Vücudun belirli bölgelerine bası uygulama (ağrı, bulantıyı önleme amaçlı)
 • Öz Bakımı Kolaylaştırma
 • Ağız diş sağlığı uygulamaları
 • Ayak bakımı yapma
 • Bitli baş banyosu verme
 • Deri ve mukoza bütünlüğünü koruma önlemleri
 • Diyabetik ayak bakımı
 • Göz bakımı
 • Hasta giyinmesine ve soyunmasına yardım etme
 • Kontakt lens bakımı
 • Kulak bakımı
 • Ölüm sonrası (postmortem) bakım
 • Pansuman yapma*
 • Perine bakımı
 • Protez bakımı
 • Sabah-akşam tuvaleti
 • Saç bakımı
 • Tam banyo (yatak içi, yatak dışı)
 • Tırnak bakımı
 • Tüp bakımı 
 • Uyku kalitesini artırmaya yönelik girişimler
 • Yutma terapisi*
FİZYOLOJİK KOMPLEKS GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Elektrolit, Asit-Baz
 • Asit-baz dengesizliğini düzeltici girişimler*
 • Elektrolit dengesizliğini düzeltici girişimler*
 • Hemodiyaliz tedavisi
 • Hemofiltrasyon
 • Hiperglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)*
 • Hipoglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)*
 • Periton diyaliz
İlaç Yönetimi
 • Analjezik ilaçların uygulanması
 • Aşı uygulama/bağışıklama*
 • Oral yolla ilaç uygulama
 • Buruna ilaç uygulama
 • Göze ilaç uygulama
 • Kulağa ilaç uygulama
 • Deri altına (subkütan) ilaç uygulama
 • Deri içine (intrakütan) ilaç uygulama
 • Deriye ilaç uygulama
 • Enteral tüp yoluyla ilaç uygulama
 • Hasta kontrollü analjeziye (PCA) katılım
 • İnhalasyon yoluyla ilaç uygulama
 • İntraplevral ilaç uygulamaya katılım
 • İntraspinal ilaç uygulamaya katılım
 • İntravenöz yolla ilaç uygulama
 • Kas içine (Intramuskuler) ilaç uygulama
 • Kemik içine ilaç uygulamaya katılım
 • Kemoterapi yönetimi (hazırlık, uygulama, izlenmesi, hasta eğitimi)*
 • Önerilen ilaçla ilgili eğitim
 • Rektuma ilaç uygulama
 • Sedasyonda olan uyanık (bilinçli)  hastanın izlenmesi
 • Vajene ilaç uygulama
 • Venöz yol açıklığının sürdürülmesi (venöz kateter ve bağlantılarının açıklığının korunması)
 • Serebral ventrikül içine ilaç uygulamaya katılım
Nörolojik Yönetim
 • Konvülsiyon ataklarının yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)*
 • Periferik duyu kaybı olan hastanın bakımı
 • Nörolojik problemi olan vakada pozisyon verme*
 • Serebral ödem yönetimi (izleme, bakım, tedavinin uygulanması)*
Perioperatif Bakım
 • Preoperatif hasta eğitimi
 • Preoperatif koordinasyon girişimleri
 • Hastanın fiziksel ve psikolojik hazırlığı
 • Hasta güvenliği açısından ameliyat öncesi kontrollerinin yapılması (doğru hasta, doğru ameliyat yeri vb)
Ameliyat öncesi ameliyatanede uygulanan  girişimler
 • Ameliyat odasının kontrolü (ameliyat odasının hazırlanmasının sağlanması, ameliyat için gerekecek cihaz ve malzemeler, masa, pozisyon, aksesuar hazırlığı ve kontrolü)
 • Steril ve steril olmayan malzemelerin kontrol edilmesi ve aseptik tekniğe uygun olarak açılması
 • Ameliyat öncesi gaz bezi, iğne, bistüri ve diğer aletlerin sayımının yapılması, gerektiğinde sayım tahtasına yazılması
 • Ameliyathaneye hasta kabulü (hastanın kimliğinin ve dosyasının kontrolü vb.)
 • Hastaya psikolojik destek sağlanması
 • Hastanın vücut traşının kontrol edilmesi
 • Hastanın ameliyat masasına alınması (hastaya güvenli pozisyon verilmesi ve uygun şekilde örtülmesi)
 • Scrub hemşire ve cerrahın steril koşullara uygun şekilde giyinmesine yardımcı olunması
 • Cilt temizliği için antiseptik solüsyon verilmesi
 • Ameliyat sırasında kullanılacak malzemelerin bağlantısının yapılması ve kullanıma hazır hale getirilmesinin sağlanması (ışık, ayak pedalı, koter vb)
Ameliyat sırasında uygulanan girişimler
 • Cerrahi işlem sırasında hastanın yaralanmasının önlenmesi
 • İntraoperatif dönemde infeksiyon kontrolü
 • Cerrahi işlem sırasında işleme katılım
 • Cerrahi işlem boyunca steril ortamı izleme ve devamlılığını sağlama
 • Cerrahi işlem boyunca gerekli malzemelerin uygun şekilde kullanılmasına destek olma
Ameliyat sonrasında uygulanan girişimler
 • Ameliyat sonunda spanç, alet, iğne sayımlarını güvenli bir şekilde yapma ve kaydetme
 • Odanın ve malzemelerin bir sonraki vakaya hazırlanmasının sağlanması
Solunum Yönetimi
 • Aspirasyonu önleme girişimleri*
 • Buhar tedavisi*
 • Endotrakeal entübasyon**
 • Endotrakeal ekstübasyon
 • Ekspire edilen karbondioksit konsantrasyonunun (solunum sonu CO2 = end tidal CO2) izlenmesi*
 • Göğüs fizyoterapisi
 • Göğüs tüpü takılmasına yardım
 • Göğüs tüpü olan hastanın bakımı
 • Göğüs tüpü çıkarılmasına yardım
 • Hava yolu aspirasyonu (oral, nazal, trakeal aspirasyon)*
 • Airway yerleştirme ve sabitleme
 • Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (invaziv)
 • Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (noninvaziv)
 • Mekanik ventilatörden ayırma
 • Oksijen tedavisi (maske, nazal kanül)*
 • Öksürmeyi geliştirme (derin nefes alma ve öksürme egzersizleri yaptırma)
 • Postüral drenaj*
 • Spontan solunumun desteklenmesi için yapılan egzersizler
 • Torasentez işlemine katılım
 • Torasentez uygulanan hastanın bakımı
 • Trakeotomi işlemine katılım
 • Trakeotomi kanülünün çıkarılması/değiştirilmesi işlemine katılım*
 • Ventilatör devrelerinin değiştirilmesi
 • Yapay hava yolu olan hastanın bakımı: Trakeostomi, endotrakeal tüp, larenjeyal maske
Deri/Yara Yönetimi
 • Amputasyonlu hastanın bakımı*
 • Bası yaralarının bakımı*
 • Bası yaralarının önlenmesi
 • Deri üzerine ilaç uygulama
 • Sütur atma
 • İnsizyon yeri bakımı
 • Pişik bakımı*
 • Yanık/yara debridmanı*
 • Yanık pansumanı*
Doku Perfüzyon Yönetimi
 • Akut kalp sorunları olan hastanın bakımı*
 • Disritmili hastanın bakımı (önleyici, düzeltici)*
 • Dolaşım yetersizliği yönünde hastanın değerlandirilmesi                                 
 • Dolaşım yetersizliği olan bölgenin korunması                   
 • Dolaşımı hızlandırıcı/düzenleyici girişimler
 • Exchange transfüzyona katılım
 • Hemodinamik düzenleme
 • Hipervolemi yönetimi*
 • Hipovolemi yönetimi*
 • İntravenöz sıvı tedavisini başlatma ve izleme (akış hızını hesaplama, İV set hazırlama, IV sıvıyı başlatma, akış hızını izleme, protokole uygun flaş yapma/yıkama)*
 • İntravenöz kateter bakımı (Periferik, santral, periferik yoldan santral)
 • Santral intravenöz. kateter yerleştirilmesi işlemine katılım
 • Periferik intravenöz kateterlerin çıkarılması
 • Santral venöz kataterlerin çıkarılması
 • Kan ve kan ürünlerinin verilmesi
 • Kanamayı azaltıcı girişimler*
 • Kanamayı önleyici girişimler*
 • Mekanik yardımcı araç kullanılarak dolaşımı desteklenen hastanın izlemi  (İntraaortik balon pompası vb.)
 • Pacemaker kateteri takılmasına katılım
 • Pacemaker takılı hastanın bakımı
 • Pacemaker kateteri çıkarılmasına katılım
 • Periferik intravenöz kateter yerleştirme*
 • Periferik embolili hastanın bakımı
 • Pulmoner embolisi olan hastanın bakımı
 • Sheath (kılıf) kateter (koroner anjioplasti) çekilmesi işlemine katılım
 • Parenteral sıvı replasmanı
 • Şok yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)*
 • Varis çorabı giydirilmesi ve hasta eğitimi
DAVRANIŞSAL

Davranış Tedavisi**
 • Bireyi sosyal aktivitelere katma (sosyal terapi)
 • Davranış iyileştirme /geliştirme
 • Girişkenlik eğitimi
 • Hasta ile birlikte ortak hedef belirleme/oluşturma
 • Hasta ile kontrat/sözleşme yapma
 • Evcil hayvan ile yardım terapisi
 • Hiperaktivite/dikkat bozukluğu olan hastanın bakımı
 • Kendine zarar vermeyi önleme
 • Kendini değiştirmeye yardım etme
 • Madde kullanımı tedavisi: Alkol bırakma
 • Madde kullanımı tedavisi: İlaç bırakma
 • Madde kullanımı tedavisi: Sigarayı bırakma
 • Madde kullanımını önleme
 • Müzikle tedavi
 • Oyunla tedavi
 • Sanatla tedavi
 • Sınır koyma
 • Sorumluluk almaya yardım etme
 • Sosyal beceri eğitimi
Bilişsel Tedavi
 • Bilişsel uyaran verme
 • Bilişsel yeniden yapılandırma
 • Gerçeğe getirme
 • Hafıza eğitimi
 • Öfke ile baş etme (öfke yönetimi)
 • Öğrenmeye hazır oluşluğu geliştirme
 • Öğrenmeyi kolaylaştırma
 • Reminisens tedavi (şu ana adaptasyon için  geçmiş duygu, düşünce ve olayları hatırlatma/çağırma)**
İletişimi Geliştirme
 • Aktif dinleme
 • Görme problemi olan hasta ile iletişim
 • İşitme problemi olan hasta ile iletişim
 • Karmaşık / kompleks ilişkiyi yapılandırma
 • Konuşma problemi olan hasta ile iletişim
 • Sosyalizasyonu / sosyal etkileşimi artırma
Baş Etme Yollarının Geliştirilmesi
 • Baş etmeyi öğretme
 • Baş etmede mizahı kullanma
 • Beden imajını düzeltme
 • Benlik saygısını artırma
 • Cinsel danışmanlık
 • Çevre güvenliğini düzenleme
 • Destek gruplarına yönlendirme
 • Destek sistemi geliştirme
 • Duygusal destek verme
 • Genetik danışmanlık
 • Grup tedavisi uygulama
 • Hastanın değerlerini belirleme
 • Karar verme becerisini geliştirme
 • Kendi farkındalığını artırma
 • Krize müdahale*
 • Mood yönetimi
 • Olası krizlere hazırlama
 • Manevi destek
 • Suçluluk duygusunu hafifletme
 • Terapötik dokunma
 • Terminal hasta bakımı
 • Yastaki bireye/aileye yardım
Eğitim ve Danışmanlık
 • Aile planlaması
 • Adölesan eğitimi
 • Emzirme Eğitimi
 • Anne sütü sağılması ve saklanması eğitimi
 • Bebek bakımı ve beslenmesi
 • Bireysel eğitim
 • Cinsel sağlık eğitimi
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel
 • İlişki eğitimi
 • Çocuğu olan ebeveynlerin eğitimi
 • Çocuk bekleyen ailede ebeveynlerin eğitimi
 • Gebelikte bakım
 • Grup eğitimi
 • Hastalık süreci hakkında eğitim
 • Hastalıkların erken tanısı ile ilgili eğitim
 • Hipertansiyon ile ilgili eğitim
 • İlkyardım eğitimi
 • İnhaler ilaç kullanma eğitimi
 • İşlemler/tedaviler hakkında eğitim
 • Kemoterapi yönetimi ile ilgili eğitim (yan etkileri ile başa çıkma)
 • Kendi kendine idrar sondası takma eğitimi
 • Erken tanı ve sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitim (kendi kendine meme, vulva, testis, deri muayenesi)
 • Stoma bakımı
 • Koroner kalp hastalıkları ile ilgili eğitim
 • Loğusalık bakımı
 • Madde kullanımını önleme eğitimi
 • Menopoz eğitimi
 • Neonatal resusitasyon eğitimi (aileye)
 • Önerilen diyetle ilgili eğitim
 • Önerilen egzersiz/aktivite ile ilgili eğitim
 • Önerilen ilaçlar ile ilgili eğitim
 • Preoperatif eğitim
 • Psikomotor beceri eğitimi
 • Sağlık eğitimi
 • Sağlıklı beslenme eğitimi
 • Stres yönetimi eğitimi
 • Yenidoğan bakımı ile ilgili eğitim
 • Yoğun bakımda bebeği/yakını yatan aileye destek
Diğer eğitim ve danışmanlık uygulamaları:....

Psikolojik Rahatlığı Artırma
 • Anksiyeteyi azaltma, sakinleştirme teknikleri
 • Gevşeme (relaksasyon)  tekniklerini kullanma
 • Hayal kurma (imgeleme) tekniğini kullanma
 • İlgiyi başka yöne çekme
GÜVENLİK

Kriz Yönetimi
 • Taciz ve tecavüz sonrası yönetimi (bireyin psikolojik  olarak desteklenmesi, rehabilitasyonu, acil kontrasepsiyon, kanıt toplama vb)**
 • İhmal/istismardan koruma,  tanılama,  eğitim                    danışmanlık                                                           
 • İhmal/istismar tedavisi
 • İlk yardım uygulamaları*
 • Kod/acil durum yönetimi*
 • Kriz durumunda hasta ve ailesine destek
 • Olağanüstü durumlarda acil bakım girişimleri*
 • Resusitasyon (yeniden canlandırma) girişimleri*
 • Suisid/intiharı önlemeye yönelik girişimler*
 • Triyaj (Öncelikli olanı belirleme)*
Risk Belirleme / Tanılama: Risk Yönetimi
 • Alerji yönetimi (önleme, tanıma, tedavi)*
 • Aspirasyonu önleyici girişimler*
 • Ayak tahtası kullanılması*
 • Bağışıklama/aşı uygulamaları*
 • Basınç ülserlerini önleyici girişimler
 • Deliryum yönetimi
 • Deluzyon yönetimi
 • Demans yönetimi
 • Düşmeyi önleme
 • Ev içi şiddeti önleme 
 • Fiziksel kısıtlama
 • Halüsinasyon yönetimi
 • İntiharı önleme
Çevresel Risklerin Yönetimi
 • Çevre yönetimi: Çalışan güvenliği
 • Çevre yönetimi: Şiddeti önleme
 • Çevre yönetimi: Toplum
İnfeksiyon kontrolü önlemleri:
 • İnfeksiyondan koruma
 • Asepsiye uygun el yıkama
 • İzolasyon ünitesi hazırlama
 • Solüsyonları dilüe etme*
 • Solüsyonlarla dezenfeksiyon uygulama
 • Steril eldiven giyme-çıkarma, steril paket,bohça,  tromel açma
 • Steril eldiven, gömlek, maske giyme, giydirme
 • Steril malzeme kullanma
 • Steril taşıyıcı forseps kullanma
 • Su klorlama
 • Tıbbi asepsiye uygun maske takma ve giyinme
Çalışan Güvenliği
 • Lateks önlemleri almak
 • Lazer önlemleri almak
 • Pnömotik turnike önlemleri almak
 • Radyasyon tedavisi
 • Surveyans/İzlem:
 • Surveyans/İzlem: Bağışıklama (aşı uygulaması)
 • Surveyans/İzlem: Bulaşıcı-bildirimi zorunlu hastalıklar
 • Surveyans/İzlem: Kronik hastalıklar (fiziksel-mental)
 • Surveyans/İzlem: Postnatal izlem
 • Surveyans/İzlem: Prenatal izlem
 • Yangın önlemleri
AİLE

Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım
 • Amniyoinfüzyon
 • Anne sütü sağılması ve saklanması
 • APGAR değerlendirmesi yapma
 • Beklenen gelişimsel dönemlere hazırlama
 • ÇKS dinleme
 • Doğum sonrası bakım
 • Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile
 • Ebeveyn yenidoğan ilişkisini geliştirme
 • Eğitim: Yenidoğan bakımı
 • Gebe izlemi*
 • Emzirmeye yardım
 • Epizyo bakımı yapma
 • Erken doğum tehdidi olan hastanın bakımı
 • Erken membran rüptürü (EMR) olan hastanın bakımı
 • Fototerapi: Yenidoğan
 • Fundus masajı yapma
 • Göbek bakımı yapma
 • Göz bakımı yapma
 • Hamilelik öncesi danışmanlık
 • İsim bandı takma
 • Kanguru bakımı*
 • Leopold manevrası yapma
 • Loşia izleme
 • Meme bakımı yapma
 • Meme başı bakımı
 • Prenatal bakım
 • Resusitasyon: Yenidoğan**
 • Risk belirleme: Çocuk bekleyen aile
 • Umbilikal kateter takılması işlemine katılım
 • Umbilikal kateter çıkarılması işlemine katılım
 • Uzamış hamilelikte hasta izleme
 • Üremeye yardımcı tekniklerde yardım
 • Yemekle ilgisi olmayan aspirasyona müdehale *
 • Yenidoğan banyosu
 • Yenidoğanda seberoid dermatit (konak) bakımı
Yaşam Boyu Bakım
 • Aile desteği
 • Aile, işyeri, okul ziyareti
 • Aile tedavisi
 • Ailenin katılımını artırma
 • Bakım vericilere destek
 • BCG aşısı uygulama (sertifikalı)*
 • Ebeveyn eğitimi: Adölesan
 • Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile
 • Evde bakımın sürdürülmesine yardım
 • Fertiliteyi koruma

SAĞLIK SİSTEMİ

Sağlık Sisteminin Koordinasyonu
 • Hasta haklarını koruma girişimleri
 • Preoperatif koordinasyon
 • Sağlık sistemi rehberliği (sevk/yönlendirme)
 • Sağlık sistemine kabul
 • Sosyal hizmetlerden yararlandırıcı girişimler
 • Taburcu etme(hastaneden çıkış)* planı
 • Ziyareti planlama/kolaylaştırma
Sağlık Sisteminin Yönetimi ve Destek Hizmetler
 • Acil arabasının kontrolü
 • Aletlerin korunması
 • Çalışanların denetimi
 • Delege etme / görevlendirme
 • Hizmet içi eğitimlere katılma/verme


*Ekip belli vakalarda neyin izleneceğin dair “ortak bakım planları” hazırlamış ya da kararlaştırmış ise “hekim istemi” beklemeden hemşire bu parametreleri izler.

**Bakanlıkça kabul edilen bir eğitim alınması zorunludur."Arkadaşlar bir hemşirenin görevlerini maddeler halinde sıraladım. Mavi olan yani tek başınıza karar alabileceğiniz konularda, ekip arkadaşlarınızdan yani doktordan tamamen bağımsız hareket edeceğiniz anlamı lütfen çıkarmayın.

Kırmızı ile işaretli konular yetkiniz dışındadır, order mutlaka olmalıdır, sarı ile işaretli olanları tek başınıza kesinlikle yapmamalısınız.

Bu maddeler son hemşirelik yönetmeliğinden alınmıştır.
[Resim: iyeJCl.jpg]
Son Düzenleme: 17-12-2019, Saat: 20:19, Düzenleyen: PhD. Sabancı.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
RE: Hemşirenin görevleri; maddeler halinde
Elinize sağlık. Renklendirmeler çok hoş e anlaşılır olmuş.

Tüm bu konular ile ilgili kısa notlar olsa. Nasıl yapılır gibi. Arşiv niteliğinde olur.

Ayrıca diğer sağlık çalışanları için de bu şekilde bir yazı yararlı olabilir.

Tekrar teşekkürler.
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.