You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşirelik soruları

Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşirelik soruları

Genel müdür
Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşirelik soruları
Aminofilin (teofilin), akut bronşitli bir hasta için reçete edilir. Bir hemşire, bu ilacın birincil eyleminin aşağıdakiler olduğunu bilerek ilacı uygular:

A. Balgam çıkarmayı teşvik edin.
B. Öksürüğü bastırın.
C. Bronşiyal hava yolunun düz kaslarını gevşetin.
D. Enfeksiyonu önleyin.Doğru Cevap: C. Bronşiyal hava yolunun düz kaslarını gevşetin.

Aminofilin, bronşiyal hava yolunun düz kaslarını doğrudan gevşeten bir bronkodilatördür. Teofilin, fosfodiesterazın tip III ve tip IV izoenzimlerinin seçici olmayan inhibisyonuna neden olur, bu da artan doku siklik adenozin monofosfat (cAMP) ve siklik 3a, 5a'ya yol açar. guanozin monofosfat konsantrasyonları, akciğerlerde ve pulmoner damarlarda, diürez, CNS ve kardiyak stimülasyonda düz kas gevşemesine neden olur.

Seçenek A: Guaifenesin bir balgam söktürücüdür. Hava yollarındaki mukusu inceltip gevşeterek, tıkanıklığı gidererek ve nefes almayı kolaylaştırarak çalışır. Mukolitikler, mukoaktif maddeler sınıfına ait ilaçlardır. Solunum yolunu kaplayan mukus tabakası üzerindeki etkisini, klirensini arttırmak amacıyla uygularlar.

Seçenek B: Antitüsifler, öksürük refleksini baskılayan ilaçlardır. Kalıcı öksürük yorucu olabilir ve kas gerginliğine ve solunum yolunun daha fazla tahriş olmasına neden olabilir. Öksürük refleksini bastırmak için medulladaki öksürük kontrol merkezine etki ederler.

Seçenek D: Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşan güçlü ilaçlardır. Ya bakterileri öldürürler ya da üremelerini engellerler, bu da vücudun doğal savunmasının patojenleri ortadan kaldırmasına izin verir. Doğru kullanıldığında antibiyotikler hayat kurtarabilir. Ancak artan antibiyotik direnci bu ilaçların etkinliğini kısıtlıyor. Belirtiler ortadan kalktıktan sonra bile bir antibiyotiği belirtildiği gibi almak, enfeksiyonu iyileştirmenin ve dirençli bakterilerin gelişimini önlemenin anahtarıdır.


2 . Soru

Bir hasta, bir nebülizör yoluyla izoetarin hidroklorür (Bronkosol) alıyor. Hemşire, hastayı bu ilacın hangi yan etkisi için izler?

A. Kabızlık
B. ishal
C. Bradikardi
D. TaşikardiDoğru Cevap: D. Taşikardi

Bir beta 2 agonistinden kaynaklanabilecek yan etkiler arasında titreme, mide bulantısı, sinirlilik, çarpıntı, taşikardi, periferal vazodilatasyon ve ağız veya boğaz kuruluğu yer alır. Periferik damar sisteminin vazodilatatör etkisi ve ardından kardiyak venöz dönüşteki azalma nedeniyle, telafi edici mekanizmalar özellikle kullanımın ilk haftalarında taşikardi nispeten yaygın olduğu için ortaya çıkar
3 . Soru


Bir hemşire, bir hastaya solunum inhalatörünün kullanımını öğretir. Hastanın hangi eylemi daha fazla öğretime ihtiyaç olduğunu gösterdi?

A.Kapağı çıkarır ve kullanmadan önce inhaleri iyice çalkalar.
B. Nefes alırken kanisteri parmağınızla aşağı bastırın.
C. Dumanı solur ve hızla nefes verir.
D. Birden fazla nefes verilmişse nefesler arasında 1 ila 2 dakika bekler.


Doğru Cevap: C. Dumanı solur ve hızla nefes verir.

İnhaleri ağızdan çıkarın. Hasta yapabiliyorsa, yavaşça 10'a kadar sayarken nefesini tutmalıdır. Bu, ilacın akciğerlerin derinliklerine ulaşmasını sağlar. Hastaya, buharı (dumanı) vermeden önce nefesini en az 10 ila 15 saniye tutması söylenmelidir.

4 . Soru
Kadın bir hastanın göğüs röntgeni çektirmesi planlanıyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu hastayı değerlendiren hemşire için en önemli sorudur?

A. "Hamile olma ihtimalin var mı?"
B. "Herhangi bir metal zincir veya mücevher takıyor musunuz?"
C. "Nefesini kolayca tutabiliyor musun?"
D. "Kollarınızı başınızın üzerinde tutabiliyor musunuz?"


Doğru Cevap: A. "Hamile olma ihtimalin var mı?"

Sorulması gereken en önemli konu, hastanın hamilelik durumudur çünkü hamile kadınlar radyasyona maruz kalmamalıdır. Hasta hamileyken bir röntgenin yan etki riski son derece düşüktür, ancak gelişmekte olan fetüsü zarar görmekten korumak her zaman önemlidir.

5 . Soru
Bir hasta bronkoskopiyi takiben bir hemşirelik birimine yeni döndü. Bir hemşire bu hasta için aşağıdaki hemşirelik müdahalelerinden hangisini uygular?

A. Önümüzdeki 24 saat için ek sıvıları teşvik etmek
B. Yiyecek veya sıvı sunmadan önce öğürme refleksinin geri dönmesini sağlamak
C. Atropinin intravenöz olarak uygulanması
D. Küçük dozlarda midazolam (Versed) verilmesi.


Doğru Cevap: B. Yiyecek veya sıvı sunmadan önce öğürme refleksinin geri dönmesini sağlamak

Bronkoskopiden sonra hemşire, hastayı öğürme refleksi dönene kadar NPO durumunda tutar çünkü ameliyat öncesi sedasyon ve lokal anestezi yutmayı ve koruyucu laringeal refleksleri birkaç saat süreyle bozar. Bronkoskopi sedasyon olmadan yapılabilmesine rağmen, çoğu prosedür, klinisyenin tercihine göre (örneğin, benzodiazepinler, opioidler, deksmedetomidin) çeşitli yatıştırıcıların kullanımı ile orta derecede bilinçli sedasyon altında yapılır.

6 . Soru
Bir hastanın kan gazı bir orderi vardır. Önce bir hemşire şunları kapatır:

A. Brakiyal ve radyal arterleri serbest bırakır ve elin dolaşımını gözlemler.
B. Radyal ve ulnar arterler, birini serbest bırakır, elin rengini değerlendirir ve işlemi diğer arterle tekrar eder.
C. Radyal arter ve etkilenen eldeki renk değişikliklerini gözlemler.
D. Ulnar arter ve etkilenen eldeki renk değişikliklerini gözlemler.


Doğru Cevap: B. Radial ve ulnar arterler, birini serbest bırakır, elin rengini değerlendirir ve işlemi diğer arter ile tekrar eder.

Bir kan gazı almadan önce hemşire, Allen'ın testiyle eldeki kollateral dolaşımı değerlendirir. Bu, radyal ve ulnar arterleri sıkıştırmayı ve hastadan yumruğu kapatıp açmasını istemeyi içerir. Bu, elin solmasına neden olmalıdır. Hemşire daha sonra bir atardamar üzerindeki basıncı serbest bırakır ve dolaşımın hızlı bir şekilde düzelip düzelmediğini gözlemler. Hemşire, diğer arteri serbest bırakarak işlemi tekrarlar. Teminatlı dolaşım yeterli ise kan örneği güvenli bir şekilde alınabilir.

7 . Soru
Bir hemşire kronik hava akımı kısıtlaması olan bir hastayı değerlendiriyor ve hastanın "fıçı göğsü" olduğunu not ediyor. Hemşire, bu hastanın aşağıdaki kronik hava akımı sınırlama biçimlerinden hangisine sahip olduğunu yorumluyor?

A.Kronik obstrüktif bronşit
B. Amfizem
C. Bronşiyal astım
D. Bronşiyal astım ve bronşit


Doğru Cevap: B. Amfizem

Amfizemli hasta alveollerde hiperinflasyona ve diyaframda düzleşmeye sahiptir. Bunlar, "fıçı göğüs" olarak adlandırılan ön-arka çapın artmasına neden olur. Hastanın ayrıca uzun süreli nefes darlığı ve perküsyona kadar hiperresonant akciğerleri vardır.

8 . Soru
Bir hasta benzonatat (Tessalon Perles) reçete edildiği gibi alıyor. Bir hemşire, hasta aşağıdaki durumlarla karşılaşırsa, ilacın amaçlanan etkiye sahip olduğu sonucuna varır:

A. Azalan kaygı seviyesi.
B. Artan konfor seviyesi.
C. N / V'nin azaltılması.
D. Azalan öksürük sıklığı ve şiddeti.


Doğru Cevap: D. Öksürüğün sıklığı ve şiddetinde azalma.

Benzonatat, etkinliği öksürük refleksini ortadan kaldırmadan öksürüğün şiddetini ve sıklığını azaltma derecesi ile ölçülen yerel olarak etkili bir antitüsiftir. Benzonatat, on yaşından büyük hastalarda öksürüğün giderilmesi ve bastırılmasında kullanılan oral antitüsif bir ilaçtır. Şu anda benzonatat, reçeteli bir ilaç olarak mevcut olan tek narkotik olmayan antitüsiftir. Öksürük refleksinde yer alan akciğer ve plevra dokularını duyarsızlaştırarak öksürük refleksinin aktivitesini azaltmaya çalışır.


9 . Soru
Aşağıdakilerden hangisi, üst solunum yolu enfeksiyonundan kurtulan bir hasta için beklenen bir sonuçtur? Hasta şunları yapacak:

A. 24 saatte bir 800 ml sıvı alımını koruyun.
B. Üşümeyi günde yalnızca bir kez yaşayın.
C. Göğüste rahatsızlık vermeden verimli bir şekilde öksürük.
D. Daha az burun tıkanıklığı ve akıntısı yaşayın.


Doğru Cevap: D. Daha az burun tıkanıklığı ve akıntısı yaşayın.

Bir ÜSYE'den iyileşen bir hasta, burun akıntısı ve tıkanıklığının azaldığını veya olmadığını bildirmelidir. Dekonjestanlar ve kombinasyon antihistamin / dekonjestan ilaçlar, yetişkinlerde öksürük, tıkanıklık ve diğer semptomları sınırlayabilir. Çocuklarda öksürük preparatlarından kaçının. H1 reseptör antagonistleri, yetişkinlerde soğuk algınlığının ilk 2 günü boyunca rinore ve hapşırmada hafif bir azalma sağlayabilir.


10 . Soru
Hemşire , grip aşısı yaptırmak için aşağıdaki kişilerden hangisinin en yüksek önceliğe sahip olduğunu düşünür ?

A. Mide fıtığı olan 60 yaşında bir erkek.
B. 3 çocuklu 36 yaşında bir kadın.
C. Kanserli bir eşe bakan 50 yaşında bir kadın.
D. Osteoartriti olan 60 yaşında bir kadın.Doğru Cevap: C. Kanserli bir eşe bakan 50 yaşında bir kadın.

Hane üyesi veya yüksek riskli bireyler için evde bakım sağlayan kişiler, hastalıkla baş etme kapasitesi azalmış kişilere bulaşmayı önlemek için influenzaya karşı aşılama için yüksek öncelikli hedef gruplardır. Kanserli bir kocaya bakan kadın, açıklanan danışanlar arasında en yüksek önceliğe sahiptir.


11 . Soru
Alerjik riniti olan bir hasta hemşireye semptomlarını azaltmak için ne yapması gerektiğini sorar. Hemşirenin hastaya vermesi için aşağıdaki talimatlardan hangisi uygundur?

A. "Burun kanallarınızı temizlemeye yardımcı olması için burun tıkanıklığı giderici spreyinizi düzenli olarak kullanın."
B. “Doktordan antibiyotik isteyin. Antibiyotikler salgıyı azaltmaya yardımcı olacaktır. "
C. “Aktivitenizi artırmak önemlidir. Günlük tempolu bir yürüyüş, drenajı teşvik etmeye yardımcı olacaktır. "
D. “Belirtileriniz ortaya çıktığında bir günlük tutun. Bu, durumu neyin hızlandırdığını belirlemenize yardımcı olabilir. "Doğru Cevap: D. “Belirtileriniz ortaya çıktığında bir günlük tutun. Bu, saldırılarınızı neyin hızlandırdığını belirlemenize yardımcı olabilir. "

Alerjik riniti olan hastaların önlenebilmeleri için tetikleyici faktörleri belirlemeleri önemlidir. Günlük tutmak bu tetikleyicileri belirlemeye yardımcı olabilir. Hastalar genellikle bu durumun ciddiyetini hafife alırlar ve tıbbi tedavi arayışında başarısız olurlar. Özellikle AR ve astım arasındaki bağlantı nedeniyle AR'yi yeterince kontrol etmek önemlidir, rinitin zayıf kontrolü astımın zayıf kontrolünü öngörür.


12 . Soru
Yaşlı bir hasta grip, baş ağrısı, ateş ve titreme yaşıyor. 3 gün sonra, sarı balgam üreten bir öksürük geliştirdi. Hemşire ciğerlerini dinler ve dağınık çıtırtılar duyar. Hemşire bu değerlendirme bulgularını en iyi nasıl yorumlar?

C. Hastanın ikincil bir bakteriyel pnömoni geliştirmesi muhtemeldir.
B. Değerlendirme bulguları influenza ile uyumludur ve beklenmelidir.
C. Hasta susuz kalıyor ve salgıları azaltmak için sıvı alımını artırması gerekiyor
D. Hasta dekonjestan ve bronkodilatörleri reçete edildiği şekilde almıyor.


Doğru Cevap: A. Hastanın ikincil bir bakteriyel pnömoni geliştirmesi muhtemeldir.

Zatürree, özellikle yaşlılarda influenzanın en sık görülen komplikasyonudur. Cerahatli bir öksürük ve çatırtı gelişimi, grip teşhisi ile tutarlı olmayan bir bakteriyel enfeksiyonun göstergesi olabilir.


13 . Soru
Balgam söktürücü olarak günde dört kez 300 mg Guaifenesin sipariş edilmiştir. Sıvının dozaj gücü 200mg / 5ml'dir. Hemşire her dozu kaç mL uygulamalıdır?

A. 5.0 ml
B. 27,5 ml
C. 9.5 ml
D. 10 mlDoğru Cevap: B. 2. 7.5 ml

İlaç belirli bir güce sahip bir çözüm olduğunda, hesaplamalar daha karmaşık hale gelebilir. Sıvılar (solüsyonlar ve süspansiyonlar) sıklıkla çocuk hemşireliğinde kullanılır - örneğin tabletleri yutmayı zor bulan çocuklar veya ilaçları perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) tüpü ile uygulanan hastalar için.


14 . Soru
Psödoefedrin (Sudafed) nazal dekonjestan olarak sipariş edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilacın olası bir yan etkisidir?

A. Kabızlık
B. Bradikardi
C. Diplopi
D. HuzursuzlukDoğru Cevap: D. Huzursuzluk

Psödoefedrinin yan etkileri, öncelikle kardiyovasküler sistemde ve CNS üzerindeki sempatik etkiler yoluyla yaşanır. En yaygın CNS etkileri arasında huzursuzluk, baş dönmesi, gerginlik, anksiyete, uykusuzluk ve halsizlik bulunur. Yaygın kardiyovasküler yan etkiler arasında taşikardi, hipertansiyon, çarpıntı ve aritmiler bulunur.


15 . Soru
KOAH'lı bir hasta, düzenli kilo kaybı ve "yemek için nefes almaktan çok yorgun" olduğunu bildiriyor. Bu hasta için beslenme müdahalelerini planlarken aşağıdaki hemşirelik teşhislerinden hangisi en uygun olur?

A. Değişen beslenme: Yorgunlukla ilgili vücut gereksinimlerinden daha az.
B. Dispne ile ilgili aktivite intoleransı.
C. KOAH ile ilgili kilo kaybı.
D. Alveolar hipoventilasyonla ilgili etkisiz solunum paterni.


Doğru Cevap: A. Değişen beslenme: Yorgunlukla ilgili vücut gereksinimlerinden daha az.

Hastanın sorunu, değişen beslenmedir - özellikle gerekenden daha az. Hasta tarafından belirtildiği gibi neden, hastalık süreciyle ilişkili yorgunluktur. Hastaya sık sık yüksek kalorili yiyecekleri daha küçük porsiyonlarda yemesini söyleyin. KOAH hastaları sadece nefes almak için olağanüstü miktarda enerji harcarlar ve vücut ağırlığını ve kas kütlesini korumak için yüksek kalorili öğünlere ihtiyaç duyarlar.


16 . Soru
KOAH'lı bir hastanın bakımını yönetmek için bir taburcu planı geliştirirken, hemşire hastanın aşağıdakilerden hangisini yapacağını tahmin etmelidir?

A. Enfeksiyonlara yatkındır.
B. Mevcut durumu koruyun.
C. Daha az ek oksijen gerektirir.
D. Kalıcı iyileştirme gösterin.


Doğru Cevap: A. Enfeksiyonlara yatkındır

KOAH'lı bir hasta, solunum yolu enfeksiyonlarının gelişimi açısından yüksek risk altındadır. Amfizemde tahriş edici (örneğin sigara içmek) iltihaplı bir tepkiye neden olur. Nötrofiller ve makrofajlar toplanır ve çok sayıda enflamatuar aracılar salgılar. Hava keselerinin tahrip olmasına yol açan oksidanlar ve fazla proteazlar. Elastinin proteaz aracılı yıkımı, elastik geri tepme kaybına yol açar ve ekshalasyon sırasında hava yolunun çökmesine neden olur.


17 . Soru
Eve taburcu edilmiş bir KOAH hastası için aşağıdaki sonuçlardan hangisi uygundur? Hasta;

A. Evde büzülmüş dudak solunumu yapmayı vaat ediyor.
B. Ağrıyı azaltmak için eylemleri belirtir.
C. Burun kanülü ile 5 L / dakika oksijen kullanacağını belirtir.
D. Eforda nefes darlığı artarsa doktoru aramayı kabul eder.Doğru Cevap: D. Eforda nefes darlığı artarsa hekimi aramayı kabul eder.

Eforla artan nefes darlığı, hastanın KOAH komplikasyonları yaşıyor olabileceğini ve bu nedenle hekime haber verilmesi gerektiğini gösterir. KOAH'lı herkesin hastalığını yönetmek için yapması gereken şeyler vardır; Sigarayı bırakmak (sigara içiyorlarsa) en önemlisidir. Ek olarak, semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilecek başka ilaçsız tedaviler de vardır.


18 . Soru
Hemşire, ileri KOAH'lı bir hastada  aşağıdaki fiziksel değerlendirme bulgularından hangisini bulmayı bekler?

A. Artmış ön-arka göğüs çapı.
B. Az gelişmiş boyun kasları.
C. Çöken boyun damarları.
D. Solunumla birlikte göğüs gezilerinde artış.


Doğru Cevap: A. Ön-arka göğüs çapının artması.

Artmış ön-arka göğüs çapı, ileri KOAH'ın özelliğidir. Aşırı genişlemiş alveollerde hava hapsolur ve kaburgalar inspiratuar pozisyonda sabitlenir. Sonuç, tipik fıçı göğüslü görünümdür. Ayrıca ilhamla başlayan kaba hışırtılar da duyulabilir.


19 . Soru
Aşağıdakilerden hangisi amfizemli hastalara dudak büzülmüş nefes almayı öğretmenin birincil nedenidir?

A. Oksijen alımını teşvik etmek.
B. Diyaframı güçlendirmek için.
C. İnterkostal kasları güçlendirmek için.
D. Karbondioksit eliminasyonunu teşvik etmek.


Doğru Cevap: D. Karbondioksit eliminasyonunu teşvik etmek.

Dudak kıvrımlı nefes alıp verme ekshalasyonu uzatır ve alveollerde hava hapsolmasını önleyerek karbondioksit eliminasyonunu destekler. Uzun süreli ekshalasyon ve hastanın rahatlamasına yardımcı olarak dudak büzüşmeli solunum, hastanın solunum hızını ve derinliğini kontrol etmeyi öğrenmesine yardımcı olur. Dudak kıvrımlı solunum oksijen alımını desteklemez, diyaframı güçlendirmez veya interkostal kasları güçlendirmez.


20 . Soru
Aşağıdakilerden hangisi KOAH hastası için öncelikli hedeftir?

A. Fonksiyonel yeteneğin sürdürülmesi.
B. Göğüs ağrısının en aza indirilmesi.
C. Kandaki karbondioksit seviyelerinin artması.
D. Bulaşıcı ajanların tedavi edilmesi.


Doğru Cevap: A. İşlevsel yeteneği sürdürmek

KOAH hastası için öncelikli hedef, hastanın fonksiyonel yeteneğini sürdürmek için hastalık sürecinin süreçlerini yönetmektir. Aktivite tolerans seviyesini değerlendirin. Sakin, sessiz bir ortam sağlayın. Akut fazda bir hastanın aktivitesini sınırlayın veya yatak ya da sandalye dinlenmesini teşvik edin. Hastanın yavaş yavaş aktiviteye devam etmesini ve bireysel olarak tolere edildiğinde artmasını sağlayın.


21 . Soru
Bir hastanın arteriyel kan gazı seviyeleri aşağıdaki gibidir: pH 7,31; PaO2 80 mm Hg, PaCO2 65 mm Hg; HCO3- 36 mEq / L. Hemşire aşağıdaki belirti veya semptomlardan hangisini beklerdi?

A. Siyanoz
B. Kızarmış cilt
C. Sinirlilik
D. Kaygı


Doğru Cevap: B. Kızarmış cilt

Yüksek PaCO2 seviyesi, vazodilatasyon nedeniyle kızarmaya neden olur. Hasta ayrıca uykulu ve uyuşuk hale gelir çünkü karbondioksit CNS üzerinde depresan bir etkiye sahiptir. Aksine, kronik respiratuar asidoz, reflekslerin hipoksi ve hiperkapni durumlarına daha az yanıt verdiği KOAH'tan kaynaklanabilir.


22 . Soru
KOAH'lı bir hastaya enerji tasarrufu öğretirken, hemşire hastaya nesneleri kaldırmayı öğretmelidir:

A. Açık ağızdan nefes alırken.
B. Büzülmüş dudaklardan nefes verirken.
C. Nefes verdikten sonra ama teneffüs etmeden önce.
D. Derin bir nefes alıp tutarken.


Doğru Cevap: B. Büzülmüş dudaklardan nefes verirken.

Nefes vermek, nefes almaktan daha az enerji gerektirir. Bu nedenle, nefes verirken kaldırmak enerji tasarrufu sağlar ve algılanan nefes darlığını azaltır. Düzenli olarak egzersiz yapıldığında, nefes egzersizleri günlük aktiviteler sırasında daha az egzersiz yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, egzersiz yapmaya geri dönüşte potansiyel olarak yardımcı olabilirler, bu da genel olarak daha enerjik hissetmenize yol açabilir.


23 . Soru
Hemşire, KOAH'lı bir hastaya sağ taraflı kalp yetmezliği durumlarını değerlendirmeyi öğretir. Öğretim planına aşağıdakilerden hangisi dahil edilecektir?

A. Tırnak yataklarının toplanması
B. Hipertansiyon
C. Periferik ödem
D. iştah artışı


Doğru Cevap: C. Periferik ödem

Sağ taraflı kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon nedeniyle ortaya çıkan bir KOAH komplikasyonudur. Sağ taraflı kalp yetmezliğinin belirti ve semptomları arasında periferik ödem, juguler venöz distansiyon, hepatomegali ve artan sıvı hacmine bağlı kilo alımı yer alır. Sağ kalp yetmezliği en yaygın olarak hacim ve aşırı basınç yoluyla sol ventrikül yetmezliğinin bir sonucudur. Klinik olarak hastalar göğüs rahatsızlığı, nefes darlığı, çarpıntı ve vücut şişmesi belirti ve semptomları ile karşımıza çıkacaktır.


24 . Soru
Hemşire, bir üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak KOAH alevlenmesi yaşayan bir hastanın solunum durumunu değerlendirir. Aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenir?

Normal nefes sesleri
A. Normal nefes sesleri
B.Uzun süreli ilham
C. Normal göğüs hareketi
D. Kaba çıtırtılar ve rhonchi


Doğru Cevap: D. Kaba çıtırtılar ve rhonchi

KOAH alevlenmelerine sıklıkla solunum yolu enfeksiyonları neden olur. Hava, salgılarla tıkanmış hava yollarından geçerken kaba çıtırtılar ve ronchi oskültasyona uğrayacaktı. Çatlaklar genellikle büyük bir hava yolu içindeki hava yolu salgılarından kaynaklanır ve öksürük ile kaybolur. Bu çıtırtılar yetersizdir, yerçekiminden bağımsızdır, genellikle ağızda duyulabilir ve şiddetli hava yolu tıkanıklığı ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.


25 . Soru
İlerlemiş KOAH'ı olan bir hastada hemşire aşağıdaki AKG anormalliklerinden hangisini tahmin etmelidir?

A. Artmış PaCO2
B. Artmış PaO2
C. Artmış pH
D. Artan oksijen satürasyonu


Doğru Cevap: A. Artmış PaCO2

KOAH ilerledikçe, hasta tipik olarak artmış PaCO2 seviyeleri geliştirir ve PaO2 seviyelerini düşürür. Bu, azalmış pH ve azalmış oksijen satürasyonu ile sonuçlanır. Bu değişiklikler, hava hapsi ve hipoventilasyonun sonucudur. Arteriyel kan gazı (ABG) analizi, hastalık alevlenmesinin şiddeti ve şiddeti konusunda en iyi ipuçlarını sağlar.


26 . Soru
KOAH hastası için aşağıdaki diyetlerden hangisi en uygunudur?

A.Düşük yağlı, düşük kolesterol
B. Mülayim, yumuşak beslenme
C. Düşük sodyum diyeti
D.Yüksek kalorili, yüksek proteinli diyet


Doğru Cevap: D.Yüksek kalorili, yüksek proteinli diyet

Hasta, beslenme durumunu korumak ve artan solunum çalışmasından kaynaklanan kilo kaybını önlemek için yüksek kalorili, yüksek proteinli öğünler yemelidir. Hasta küçük ve sık öğünler yemeye teşvik edilmelidir. Her gün ekmek, makarna, sert kabuklu yemişler, tohumlar, meyveler ve sebzeler gibi ürünlerden 20 ila 30 gram lif tüketin. Güçlü solunum kaslarının korunmasına yardımcı olmak için günde en az iki kez iyi bir protein kaynağı tüketin. İyi seçenekler arasında süt, yumurta, peynir, et, balık, kümes hayvanları, fındık ve kuru fasulye veya bezelye bulunur.


27 . Soru
Hemşire, KOAH'lı bir hastaya etkili bir şekilde nasıl öksürüleceğini öğretmeyi planlıyor. Aşağıdaki talimatlardan hangisi dahil edilmelidir?

A. Derin bir karın nefesi alın, öne doğru eğilin ve ekshalasyonda 3 ila 4 kez öksürün.
B. Sırt üstü yatın, göğüs kafesini atel yapın, iki derin nefes alın ve öksürün.
C. Birkaç hızlı, sığ nefes alın ve ardından kuvvetli bir şekilde öksürün.
D. Yan yatma pozisyonu alın, kolu başınızın üzerine uzatın ve öksürmeyle birlikte derin nefes alıp verin.


Doğru Cevap: A. Derin bir karın nefesi alın, öne doğru eğilin ve ekshalasyonda 3-4 kez öksürün.

Etkili öksürüğün amacı enerjiyi korumak, salgıların atılmasını kolaylaştırmak ve hava yolu çökmesini en aza indirmektir. Hasta mümkünse ayakları yerde olacak şekilde oturma pozisyonu almalıdır. Hasta hafifçe öne doğru eğilmeli ve dudak büzülerek nefes vererek nefes vermelidir. Dik pozisyona geri döndükten sonra, hasta yavaş ve derin nefes almak için karın nefesini kullanmalıdır. Bu işlemi 3 veya 4 kez tekrarladıktan sonra, hasta derin bir karın nefesi almalı, öne doğru eğilmeli ve ekshalasyon üzerine 3 veya 4 kez öksürmelidir ("huff" öksürük).


28 . Soru
34 yaşında astım öyküsü olan kadın acil servise yatırıldı. Hemşire, hastanın nefes darlığı, 35 nefes / dakika solunum hızı, nazal alevlenme ve aksesuar kasları kullandığını not eder. Akciğer alanlarının oskültasyonu, büyük ölçüde azalmış nefes sesleri ortaya çıkarır. Bu bulgulara dayanarak, hemşire hastanin bakımını başlatmak için ne yapmalıdır?

A. Oksijen tedavisini başlatın ve hastayı 10 dakika içinde yeniden değerlendirin.
B. ABG analizi için kan alın ve hastayı göğüs röntgeni için gönderin.
C. Hastayı gevşemeye ve ağızdan yavaşça nefes almaya teşvik edin.
D. Bronkodilatörleri uygulayın.


Doğru Cevap: D. Bronkodilatörler uygulayın.

Akut astım atağında, azalmış veya eksik nefes sesleri, akciğerlerde hava hareketi eksikliğini ve yaklaşan solunum yetmezliğini gösteren uğursuz bir işaret olabilir. Hasta, inhale bronkodilatörler, intravenöz kortikosteroidler ve muhtemelen intravenöz teofilin ile acil müdahaleye ihtiyaç duyar.


29 . Soru
Hemşire, aşağıdaki AKG'nin hangisinin bir hastanın uzun süreli, şiddetli bir astım krizi geçirmesiyle sonuçlanacağını tahmin eder?

A. Azalmış PaCO2, artmış PaO2 ve azalmış pH.
B. Artmış PaCO2, azalmış PaO2 ve azalmış pH.
C. Artmış PaCO2, artmış PaO2 ve artmış pH.
D. PaCO2'de azalma, PaO2'de azalma ve pH'da artış.


Doğru Cevap: B. Artmış PaCO2, azalmış PaO2 ve azalmış pH.

Şiddetli astım krizi kötüleştikçe, hasta yorulur ve alveolar hipotansiyon gelişir. Bu, karbondioksit tutulmasına ve hipoksemiye yol açar. Hasta solunum asidozu geliştirir. Bu nedenle, PaCO2 seviyesi artar, PaO2 seviyesi düşer ve pH düşer, bu da asidozu gösterir.


30 . Soru
Akut astımı olan bir hastaya kısa süreli kortikosteroid tedavisi reçete edilir. Astımlı hastalarda steroid kullanımının mantığı nedir?

A. Kortikosteroidler bronkodilasyonu teşvik eder.
B. Kortikosteroidler balgam söktürücü görevi görür.
C. Kortikosteroidlerin antiinflamatuvar etkisi vardır.
D. Kortikosteroidler solunum yolu enfeksiyonlarının gelişmesini engeller.


Doğru Cevap: C. Kortikosteroidlerin antiinflamatuvar etkisi vardır.

Kortikosteroidler, antiinflamatuar etkiye sahiptir ve bronşiyal hava yollarında ödemi azaltma ve mukus sekresyonunu azaltma görevi görür. Fizyolojik düzeyde steroidler, hava yolu inflamasyonunu ve mukus üretimini azaltır ve düz kaslarda beta-agonist aktivitesini güçlendirir ve şiddetli astımı olan hastalarda beta-agonist taşifilaksisini azaltır. Kortikosteroidlerin bronkodilatör etkisi yoktur, balgam söktürücü görevi görür veya solunum yolu enfeksiyonlarını önler.


31 . Soru
Hemşire, hastaya bir Kortikosteroid ilacı uygulamak için ölçülü doz inhalerinin (MDI) nasıl kullanılacağını öğretiyor. Aşağıdaki istemci eylemlerinden hangisi MDI'yı doğru kullandığını gösterir? Uygun olan tüm seçenekleri seçin.

A. İnhaler dik tutulur.
B. İlacı solurken baş aşağı eğilir.
C. Hasta nefesler arasında 5 dakika bekler.
D. Uygulamanın ardından ağız su ile çalkalanır.
E. Hasta, uygulamayı takiben 15 dakika sırtüstü yatar.


Doğru Cevaplar: A & D.

Solunan solunum ilaçları genellikle ölçülü doz inhaler veya MDI adı verilen bir cihaz kullanılarak alınır. MDI, ağızlığı olan plastik bir tutucu içinde basınçlı bir ilaç kutusudur. Püskürtüldüğünde, güvenilir ve tutarlı bir ilaç dozu verir.


32 . Soru
Bir hastaya ölçülü doz inhaler (MDI) yoluyla metaproterenol (Alupent) reçete edilir, her 4 saatte iki nefes verilir. Hemşire, hastaya yan etkileri bildirmesi talimatını verir. Aşağıdakilerden hangisi metaproterenolün potansiyel yan etkileridir?

A. Düzensiz kalp atışı
B. Kabızlık
C. Pedal ödemi
D. Azalmış kalp hızı.


Doğru Cevap: A. Düzensiz kalp atışı

Düzensiz kalp hızları derhal bakım sağlayıcısına bildirilmelidir. Metaproterenol, kalpteki beta adrenerjik reseptörler üzerindeki adrenerjik etkisi nedeniyle düzensiz kalp atışı, taşikardi veya anjin ağrılarına neden olabilir. Bilinen kalp rahatsızlığı olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmez. Metaproterenol kabızlığa, pedal ödemine veya bradikardiye neden olmaz.


33 . Soru
Bir hasta astım tedavisi için günde iki inhalasyon olan flunisolide (Aerobid) alıyor. Hemşireye ağzında ağrılı, beyaz lekeler olduğunu söyler. Hemşirenin vereceği yanıt en uygunudur?

A. “Bu, ilacınızın beklenen bir yan etkisidir. Birkaç hafta içinde geçecektir. "
B. "Solunum cihazınızı çok kullanıyorsunuz ve ağzınızı tahriş etti."
C. “İlaçlarınızdan mantar enfeksiyonu geliştirdiniz. Bir antibiyotikle tedavi edilmesi gerekecek. "
D. “Dişlerinizi her gün fırçaladığınızdan ve diş ipi kullandığınızdan emin olun. İyi ağız hijyeni bu sorunu tedavi edecektir. "


Doğru Cevap: C. “İlaçlarınızdan mantar enfeksiyonu geliştirdiniz. Bir antibiyotikle tedavi edilmesi gerekecek. "

Flunisolid gibi oral inhalant kortikosteroidlerin kullanımı, bir mantar enfeksiyonu olan oral pamukçuk gelişimine yol açabilir. Ağızdan kandidiyazis (pamukçuk), inhale kortikosteroid kullanıcıları arasında başka bir yaygın şikayettir. Bu risk, yaşlı hastalarda ve ayrıca oral steroid, yüksek doz ICS veya antibiyotik alan hastalarda artar.


34 . Soru
Hemşire, astımı olan bir hasta için taburcu öğretim planına aşağıdaki sağlığı geliştirme faaliyetlerinden hangisini dahil etmelidir?

A.Tedavi planına uygun fiziksel egzersizi dahil edin.
B. Yemeklerden sonra ve yatmadan önce pik akış sayılarını izleyin.
C. İş ve ev ortamında stresi ortadan kaldırın.
D. Gece kesintisiz uykuyu sağlamak için sakinleştirici kullanın.


Doğru Cevap: A. Tedavi planına tolere edildiği şekilde fiziksel egzersizi dahil edin.

Fiziksel egzersiz faydalıdır ve hastanın programına tolerans gösterilerek dahil edilmelidir. Pik akış sayıları, genellikle sabahları (ilaç almadan önce) günlük olarak izlenmelidir. Nefes egzersizlerini ve kontrollü nefes almayı ve gevşemeyi teşvik edin. Saldırıyı başlamadan önler ve havalandırmayı artırır.


35 . Soru
Astımı olan hastaya, aşağıdakilerden hangisinin akut astım atağının en yaygın hızlandırıcı faktörlerinden biri olduğu öğretilmelidir ?

A. Toksinlere mesleki maruziyet.
B. Viral solunum yolu enfeksiyonları.
C. Sigara dumanına maruz kalma.
D. Soğuk havalarda egzersiz yapmak.


Doğru Cevap: B. Viral solunum yolu enfeksiyonları.

Astım ataklarının en yaygın tetikleyicisi viral solunum yolu enfeksiyonudur. Astımı olan hastalar, grip veya soğuk algınlığı olan kişilerden uzak durmalı ve her yıl grip aşısı yaptırmalıdır. Astım, genellikle çevresel bir tetikleyiciye maruz kalmayı takiben, akut, tamamen geri dönüşümlü bir hava yolu iltihabı durumudur. Patolojik süreç, bir tahriş edicinin (örn., Soğuk hava) veya bir alerjenin (örn., Polen) solunması ile başlar, bu daha sonra bronşiyal aşırı duyarlılığa bağlı olarak solunum yolu iltihabına ve mukus üretiminde bir artışa yol açar. Bu, hava yolu direncinde en çok ekspirasyonda belirgin olan önemli bir artışa yol açar.


36 . Soru
Acil servise SOB ve akciğer bölgesinde ağrı şikayeti ile bir kadın hasta gelir. 3 hafta önce doğum kontrol hapı almaya başladığını ve sigara içtiğini belirtiyor. VS'si şöyledir: 140/80, P 110, R 40. Hekim ABG'leri sipariş eder, sonuçlar şu şekildedir: pH: 7,50; PaCO2 29 mm Hg; PaO2 60 mm Hg; HCO3- 24 mEq / L; SaO2% 86. Bu sonuçlar dikkate alındığında ilk müdahale şudur:

A. Mekanik ventilasyona başlayın.
B. Hastayı oksijene koyun.
C. Hastaya sodyum bikarbonat verin.
D. Pulmoner emboli için izleme.


Doğru Cevap: B.Hastayı oksijene yerleştirin

PH (7,50), alkalozu yansıtır ve düşük PaCO2, akciğerlerin dahil olduğunu gösterir. SaO2'nin% 95'e çıkması için hasta hemen maske aracılığıyla oksijene maruz bırakılmalıdır. Kaybettiği CO2 miktarını azaltmak için yavaş ve düzenli nefes almayı teşvik edin.


37 . Soru
Oskültasyonda hastanın akciğerlerinde baziler krakerler bulunur. Hemşire, bunların ayrık, sürekli olmayan sesler olduğunu bilir:

A. Alveollerin aniden açılmasından kaynaklanır.
B. Genellikle son kullanma sırasında daha belirgindir.
C. Salgılarla daraltılmış geçitlerden hava akımı ile üretilir.
D. Öncelikle plevrada bulundu.


Doğru Cevap: A.Alveollerin aniden açılmasının neden olduğu

Baziler çıtırtılar genellikle inspirasyon sırasında duyulur ve alveollerin aniden açılmasından kaynaklanır. Baziler çıtırtı, ciğerlerin tabanından çıkan kabarcık veya çatırtı sesidir. Akciğerler şiştiğinde veya söndüğünde ortaya çıkabilir. Genellikle kısadırlar ve ıslak veya kuru ses olarak tanımlanabilirler. Hava yollarındaki fazla sıvı bu seslere neden olur.


38 . Soru
Bilinmeyen bir teşhisi olan siyanotik bir hasta ER'ye kabul edilir Oksijenle ilgili olarak, ilk hemşirelik eylemi şu şekilde olacaktır:

A. Hastanın laboratuar çalışması bitene kadar bekleyin.
B. Hekim tarafından istenmedikçe oksijen vermeyin.
C. Oksijeni dakikada 2 L akışta uygulayın.
D. Oksijeni dakikada 10 L akışta uygulayın ve hastanın tırnak yataklarını kontrol edin.


Doğru Cevap: C. Oksijeni dakikada 2 L akışta uygulayın.

Dakikada 2 L oksijen verin ve daha fazla vermeyin, çünkü hasta amfizemikse ve çok yüksek düzeyde oksijen alırsa, CO2 narkozu geliştirecek ve solunum sistemi çalışmayı durduracaktır. Uzun süreli oksijen tedavisi ile periferik kemoreseptörleri baskılayan kan oksijen seviyesinde bir artış olur; ventilatör sürücüsünü baskılar ve PCO2'de artışa neden olur. yüksek kan oksijen seviyesi ayrıca ventilasyon: perfüzyon dengesini (V / Q) bozabilir ve ölü alan / tidal hacim oranında artışa ve PCO2'de artışa neden olabilir.


39 . Soru
Torasentezin hemen ardından, hangi klinik belirtiler bir komplikasyon olduğunu gösterir ve hekime haber verilmesi gerekir?

A. Delinme yerinden serosanguineous drenaj.
B. Artan sıcaklık ve kan basıncı.
C. Artan nabız ve solukluk.
D. Hipotansiyon ve hipotermi.


Doğru Cevap: C. Artan nabız ve solukluk

Artan nabız ve solukluk, şokla ilişkili semptomlardır. Aşırı sıvı çıkarılmasının bir sonucu olarak mediastinal kayma varsa, riskli bir venöz dönüş meydana gelebilir. Genellikle, bunun olmasını önlemek için bir seferde 1 L'den fazla sıvı alınmaz.


40 . Soru
Hasta hipoventilasyona devam ederse, hemşire sürekli olarak aşağıdaki komplikasyonları değerlendirecektir:

A. Solunum asidozu
B. Solunumsal alkaloz
C. Metabolik asidoz
D. Metabolik alkaloz


Doğru Cevap: A. Solunum asidozu

Solunum asidozu, arteryel kanın asit bileşeni, karbon dioksit ve hidrojen iyon konsantrasyonunda (azalmış pH) bir artışı temsil eder. Pons ve medulla'daki solunum merkezleri, alveolar ventilasyonu kontrol eder. PCO2, PO2 ve pH için kemoreseptörler ventilasyonu düzenler. Medulladaki merkezi kemoreseptörler pH seviyesindeki değişikliklere duyarlıdır. Düşük pH seviyesi, havalandırma mekanizmasını etkiler ve uygun karbondioksit ve oksijen seviyelerini korur. Ventilasyon bozulduğunda, arteriyel PCO2 artar ve bir asit-baz bozukluğu gelişir.


41 . Soru
Bir hasta akut bronşit nedeniyle hastaneye kabul edildi. Hastanın VS'sini alırken hemşire nabzının düzensiz olduğunu fark eder. Hemşire, kronik solunum sıkıntısındaki kardiyak aritmilerin genellikle aşağıdakilerin sonucu olduğunu anlar:

A. Solunum asidozu
B. Bir karbondioksit birikimi
C. Yeterli miktarda karbondioksit atılmadan oksijen birikmesi.
D. Akut solunum yolu enfeksiyonu.


Doğru Cevap: B. Karbondioksit oluşumu.

Aritmiler, karbondioksit birikiminden ve kalbin sürekli bir hipoksi durumunda kalması için yeterli oksijenden kaynaklanmamasından kaynaklanır. Bu hastalarda gözlemlenen aritmilerin çoğunluğunun erken ventriküler ve / veya supraventriküler atımlar şeklinde olduğu ve daha az sıklıkla atriyal fibrilasyon ve / veya supraventriküler paroksismal taşikardi atakları şeklinde göründüğü görülmüştür. Holter monitörizasyonu kullanılarak hastaların% 70-90'ında kardiyak ritim değişiklikleri gözlendi. Bu patolojik duruma özgü hiçbir kalp ritmi bozukluğu yoktur.


42 . Soru
Bir hastanın akciğerlerinin oskültasyonu, sol arka tabandaki çatırtıları ortaya çıkarır. Hemşirelik müdahalesi şudur:

A. Hastadan derin nefes almasını ve öksürmesini istedikten sonra oskültasyonu tekrarlayın.
B. Hastaya sıvı alımını 2000 ml / gün'den daha az olacak şekilde sınırlandırması talimatını verin.
C. Hastanın ayak bileklerini ve sakrumunu ödem varlığı açısından inceleyin.
D. Hastayı yarı Fowler pozisyonunda yatak istirahati üzerine yerleştirin.


Doğru Cevap: A. Hastadan derin nefes almasını ve öksürmesini istedikten sonra oskültasyonu tekrarlayın.

Çatlaklar genellikle alveollerde sıvıya işaret etse de, hipoventilasyonla da ilişkili olabilir ve derin bir nefes veya öksürükten sonra düzelir. Öksürük etkinliğini ve üretkenliğini değerlendirin. Salgıları gidermenin en etkili yolu öksürüktür. Pnömoni, hastalarda kalın ve inatçı sekresyonlara neden olabilir.


43 . Soru
En bir hastanın solunum durumunu belirlemek için güvenilir indeks şudur:

A. Göğsün yükselip alçaldığını gözlemleyin.
B. Deri ve mukoza zarı rengini gözlemleyin.
C. Hava hareketini dinleyin ve hissedin.
D. Bir femoral nabzın varlığını belirleyin.


Doğru Cevap: C. Hava hareketini dinleyin ve hissedin.

Nefes alıp vermeyi kontrol etmek için hemşire, hava hareketini dinlemek ve hissetmek için kulağını ve yanağını hastanın ağzına ve burnuna yerleştirir. Muayene sırasında, muayene eden kişi nefes alma şekline dikkat etmelidir: torasik solunum, torakoabdominal solunum, kıyı çizgileri ve yardımcı solunum kaslarının kullanımı. Yardımcı solunum kaslarının (yani skalenler, sternokleidomastoid kas, interkostal kaslar) kullanılması, patolojilerin neden olduğu aşırı solunum çabasına işaret edebilir.

44 . Soru
KOAH'lı bir hasta ikincil polisitemi geliştirmiştir. Polisitemi nedeniyle bakım planına hangi hemşirelik tanısı dahil edilir?

A. Kan kaybına bağlı sıvı hacmi açığı.
B. Tromboza bağlı bozulmuş doku perfüzyonu.
C. Dispne ile ilgili aktivite intoleransı.
D. Bastırılmış bağışıklık tepkisine bağlı enfeksiyon riski.


Doğru Cevap: B. Tromboza bağlı bozulmuş doku perfüzyonu.

KOAH ile ilişkili kronik hipoksi, aşırı alyuvar üretimini (polisitemi) uyarabilir. Bu, artan kan viskozitesi ve tromboz riskiyle sonuçlanır. Bu durumda diğer hemşirelik teşhisleri geçerli değildir. Sekonder polisiteminin en yaygın nedenleri arasında obstrüktif uyku apnesi, obezite hipoventilasyon sendromu ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunur.


45 . Soru
Doktor, sol pnömonektomi için bir hasta ayarladı. Onun için ameliyat sonrası sipariş edilmesi en muhtemel pozisyon şudur :

A. Çalışmayan taraf veya arka
B. Operatif taraf veya arka
C. Yalnızca geri
D. Arkada veya her iki tarafta.


Doğru Cevap: B.Operatif taraf veya arka

Hastayı operatif tarafta konumlandırmak serosanguinous sıvının birikmesini kolaylaştırır. Sıvı, kalan akciğerin boşluğa çekilmesini önleyen katı bir kütle oluşturur. Pnömonektomi, akciğerin tamamının cerrahi olarak çıkarılması olarak tanımlanır. Ekstraplevral pnömonektomi, aynı zamanda paryetal ve viseral plevranın, ipsilateral hemidiyaframın, perikardiyumun ve mediastinal lenf düğümlerinin rezeksiyonunu da içeren genişletilmiş bir prosedürdür.


46 . Soru
Ameliyat sonrası atelektazi gelişen bir hastayı değerlendiren hemşire büyük olasılıkla şunları bulacaktır:

A. Kızarmış bir yüz.
B. Dispne ve ağrı.
C. Azalan sıcaklık.
D. Şiddetli öksürük ve ağrı yok.


Doğru Cevap: B. Dispne ve ağrı

Atelektazi, tıkanma veya hipoventilasyon nedeniyle alveollerin çökmesidir. Hastalar nefes darlığı çeker, ateşleri yükselir ve genellikle şiddetli ağrı yaşarlar ancak şiddetli öksürük yaşamazlar. Nefes darlığı, alveolar seviyede azalmış oksijen-karbondioksit değişiminin bir sonucudur. Postoperatif atelektazi tipik olarak genel anesteziden sonraki 72 saat içinde ortaya çıkar ve iyi bilinen bir postoperatif komplikasyondur.


47 . Soru
Elli yaşında bir hasta trakeostomiye sahiptir ve trakeal aspirasyon gerektirir. İlk olacaktır bu prosedürü tamamlanmasında müdahale:

A. Trakeostomi sargısını değiştirin.
B. Trak maskesi ile nem sağlayın.
C. Ağızdan veya burundan emme uygulayın.
D. Trakeal kafı indirin.


Doğru Cevap: C. Ağızdan veya burundan emme uygulayın.

Trakeal kafı indirmeden önce hemşire, salgıların akciğere düşmesini önlemek için hava yoluna ağızdan veya burundan emme uygulayacaktır. Pansuman değişimi ve nem, emmeyle ilgili değildir. Hava yolu emme, akut bakım, subakut bakım, uzun süreli bakım ve ev ortamları dahil olmak üzere çoğu bakım ortamında rutin olarak yapılan bir prosedürdür. Hasta solunum yolundan salgıları etkili bir şekilde hareket ettiremediğinde emme işlemi gerçekleştirilir.


48 . Soru
Bir hasta, doktorun tidal hacmin biraz azaldığını söylediğini ve bunun ne anlama geldiğini hemşireye sorduğunu belirtiyor. Hemşire, gelgit hacminin hava miktarı olduğunu açıklıyor:

A. Normal bir son kullanma tarihinden sonra zorla ekshale edildi.
B. Normal bir inspirasyon olduktan sonra ekshale edilir.
C. Ekshale edilemeyen alveollerde hapsolmuş.
D. Normal bir solunumun ötesinde zorla ilham.


Doğru Cevap: B. Normal bir inspirasyon olduktan sonra ekshale edilir.

Tidal hacim (TV), normal bir inspirasyondan sonra ekshale edilen hava miktarı olarak tanımlanır. Tidal hacim, her solunum döngüsünde akciğerlere giren veya çıkan hava miktarıdır. Ortalama sağlıklı bir yetişkin erkekte yaklaşık 500 mL ve sağlıklı bir kadında yaklaşık 400 mL ölçülür. Uygun ventilasyonun gerçekleşmesine izin veren hayati bir klinik parametredir.


49 . Soru
Hemoglobinden oksijen ayrışmasında hızlanma ve dolayısıyla dokulara oksijen iletimi aşağıdakilerden kaynaklanır:

A. Kandaki azalan oksijen basıncı.
B. Kanda artan karbondioksit basıncı.
C. Kanda azalan bir oksijen basıncı ve / veya artan bir karbon dioksit basıncı.
D. Kanda artan bir oksijen basıncı ve / veya azalan bir karbon dioksit basıncı.


Doğru Cevap: C. Kanda azalan bir oksijen basıncı ve / veya artan bir karbondioksit basıncı.

PO2 ne kadar düşük ve PCO2 ne kadar yüksekse, oksijen oksihemoglobin molekülünden o kadar hızlı ayrışır. Oksijen ayrışma eğrisinde sağa kaymaya katkıda bulunan ve oksijenin boşaltılmasını destekleyen faktörler, eforla ilişkilidir. Bunlar, artan vücut ısısını, düşük pH'ı (artan CO2 üretimine bağlı olarak) ve artan 2,3-BPG'yi içerir. (Şekil) Oksihemoglobin eğrisinin bu sağa kayması, fiziksel efor için bir adaptasyon olarak görülebilir.


50 . Soru
En iyi KOAH kullanımları ile hasta için oksijen uygulama yöntemi:

A. Kanül
B. Basit Yüz maskesi
C. Rebreather olmayan maske
D. Venturi maskesi


Doğru Cevap: D. Venturi maskesi

Venturi kontrollü oksijen sağlar. Hava sürükleyici (venturi olarak da bilinir) maske, jet karıştırma kullanarak hastaya önceden ayarlanmış bir oksijen sağlayabilir. Böyle bir maske kullanılarak solunan oksijenin yüzdesi arttıkça, hava-oksijen oranı azalır ve hava sürükleme maskesi tarafından sağlanan maksimum oksijen konsantrasyonunun yaklaşık% 40 olmasına neden olur.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.