You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini

Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini

Çalışkan Üye
Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Arkadaşlar Merhaba bilginiz varsa eğer cevaplarsanız sevinirim.
Eşlerden bir tanesi Sağlık Hizmetleri personeli diğer eş Sağlık Hizmetleri harici Personel Teknik Hizmetler Sınıfı (Kimyager) her iki personel Sağlık Bakanlığında ve 657 bağlı olarak çalışıyor.
Kimyager olan eş Kendileri için belirtilen ''SAGLIK HİzMETLERİ VE YARDıMCı SAGLIK HİzMETLERİ sıNıFı HARİcİ PERSONELİN ATAMA VE YER DEGİşTİRME USUL VE ESASLARıNA İLİşKİN YÖNERGE'' ye göre Haziran Temmuz döneminde Tayin isteyerek Konya iline gidiyor arkasından Sağlık Hizmetleri Personeli (Toplum Sağlığı Teknisyeni) eş durumu tayini istedi ve Hizmet ihtiyacı esas alındığından ret geldi.
Soru: Her iki eş sağlık hizmetleri sınıfı olmuş olsaydı eğer dönem tayini ile gittiği için eşlerden birinin 1 yıl içinde hizmet ihtiyacını PDC nin uygun olması halinde Hizmet İhtiyacı esas alınmayacaktı!. Bu tip çifte standart durumlarında karşılaşan bilgisi olan cevap verirseniz sevinirim. İyi günler iyi çalışmalar.
Son Düzenleme: 07-10-2020, Saat: 10:53, Düzenleyen: PhD. Sabancı.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Yardımcı Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Hocam dediklerinizde haklı olabilirsiniz. Çifte standart olarak görmüş olabilirsiniz ancak yani iki kesimde farklı çalışma yönetmeliklerine tabi. Bu bakımdan ben size katılmıyorum.

Sözleşmeli kadrolu, öğretmen hemşire vesaire vesaire arasında farklılıklar illaki olacak.

Her çalışan kendi yönetmeliğine tabidir
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
RE: Yardımcı Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Cevabınız için teşekkür ederim düşüncelerinize katılmak istiyorum ancak iki farklı sınıf için ayrı yönetmelik değil bir yönetmelik bir yönerge var. Diğer bir husus Aile birliğinin birleştirilmesi konusunu bu kadar hafife almayın lütfen. Yönerge de bulunmayan hükümler konusunda yönetmeliğe bakılması lazım ve bu durumda sadece bir kişi açısından değerlendirilmesi bu durumunun ayrı bir dava konusu olacaktır ileride. Böyle bir durumda karşılaşılan durum illa ki olması lazım forum forum yazıyorum inşallah birisi bir gün yardımcı olacaktır.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu ...
(07-10-2020, Saat: 10:41)anil.akgun Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Cevabınız için teşekkür ederim düşüncelerinize katılmak istiyorum ancak iki farklı sınıf için ayrı yönetmelik değil bir yönetmelik bir yönerge var. Diğer bir husus Aile birliğinin birleştirilmesi konusunu bu kadar hafife almayın lütfen. Yönerge de bulunmayan hükümler konusunda yönetmeliğe bakılması lazım ve bu durumda sadece bir kişi açısından değerlendirilmesi bu durumunun ayrı bir dava konusu olacaktır ileride. Böyle bir durumda karşılaşılan durum illa ki olması lazım forum forum yazıyorum inşallah birisi bir gün yardımcı olacaktır.


Ben durumunuz ile ilgili bizzat veri toplarım önemli değil ama yazdığım yorum anlattıklarınızdan anladığım kadarı için.

Daha net anlatırsanız biraz daha farklı düşünmemizi sağlayabilirsiniz.
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Yönetici
RE: Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Bir personel kendi usül ve esaslarına göre tayin almış, diğer personel de kendi usül ve esaslarına göre tayini red gelmiş. Sorunu tam olarak ben de anlamadım. Sağlık hizmetleri harici bir personelin Sağlık hizmetleri personeli gibi tayin olmasını mı istiyorsunuz?
[Resim: iyeJCl.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
RE: Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Cevaplarınız için teşekkür ederim durum karışık biraz o yüzden maddelerle şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışacağım.

Kimyager (Sağlık Hizmetleri Harici Teknik Hizmetler Sınıfı) olan eş Manisa ilinden Konya iline ''Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge'' ye göre Haziran-Temmuz Döneminde Konya ilinin açmış olduğu kadroya istinaden tercih yaparak gitmiş bulunuyor. Çalışmaya başlar başlamaz eşi olan Sağlık Hizmetleri sınıfı Personel Toplum Sağlığı Teknisyeni Eş durumu mazereti ile tayin istemiştir.
Bakanlıktan gelen cevabı aynen iletiyorum.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) Eşlerin ikisinin de (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde;

a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir.

Dikkat ederseniz eğer eşi bu Birinci Maddenin a bendinde bulunmuyor. Devamında ;

Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir.

Kopyalayarak göndermiş.

Evet yönetmeliğe göz ucu ile bakıldığında imkansız gibi duruyor. Ama ne yazık ki bakanlık yazıya ret verirken Kimyager olan eşi sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği 20. Maddesi birinci fıkrasına göre değerlendiriyor.

Ama gelen yazıya, Bu Yönetmeliğin 20. Maddesinin 1. fıkrası C bendinde bulunan ''16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz'' ibaresine göre itiraz edildiğinde eşiniz bu maddeye göre atanmamış deniliyor.

Diğer bir husus Bakanlığın vermiş olduğu ret yazısına istinaden, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği 20. Maddesi birinci fıkrasının b bendinde ''Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.'' ibaresi bulunmaktadır. Dikkat ederseniz Toplum Sağlığı Teknisyeni olan kişi nu söylemiş olduğum ibareye istinaden 1. bölgedeki tüm illere Ocak tayin döneminde atanması hainde C ve D Hizmet grubu aramayacağından Konya iline eş durumu ile gidebilecek anlamı çıkmaktadır.

Genel olarak ifade etmek istediğim Yönerge ile Yönetmelik arasında boşluklar bulunmakta yazıya ret cevabı verilirken bile kendileri bile şüpheye düşmekte, benim kişisel iddiam ve düşüncem daha öce böyle bir durumla karşılaştıklarında uyumsuzluk sebebiyle atama yaptıkları yöndedir. Mantıklı düşünürseniz eğer,

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği
MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)
(1) Eşlerin ikisinin de (Değişik ibare:RG-2/ /2018-30348) Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde;

bu ibare bizleri düşündürmelidir. Çünkü her iki eş 657 sayılı devlet memuru sürekli işçi veya sözleşmeli personel değildir.

bu forumu açmamda ki sebep arkadaşıma ve ileride bu konu ile alakalı durumlarda birilerine faydası dokunması ve kişisel gelişim adınadır. Tayin isteyen kişinin kendim olmadığını belirtmek isterim. Hal böyle iken arkadaşın eşi Konya iline çocuğunun öğretimi için gitmiş bulunmakta ve Konya ilinde bulunan eşe Manisa iline tekrar dönmesini belirten bakanlık bu kişiye 1 ay içinde yolluk vermesi kamu zararı yaratmaz mı ?

Görüş ve düşüncelerinizi önemsiyor şimdiden teşekkür ediyorum.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Hocam beynim döndü 😇 özür dilerim çözmeye çalışıyorum.

Güzelce yazmışsınız anlıyorum şimdi biz red olayına dönelim.

Bakın kimyager kişi bir şekilde hangi yönetmelik ile olursa olsun gitmiş.

Diğer kişi gidememiş ve gidemeyen yani red gelen kişi neye tabi onu önce bulalım.

Eş durumu tayin talebi reddedilen çalışam;

- kadrolu mu 4b limi veya 45 a lımı?

- sağlık bakanlığınamı bağlı yoksa yökemi ?

Bunları bilelim buradan gidelim. Kimyager gitmiş zaten onu karıştırmayalım.

Eş durumu tayinine detaylı bakmak için ise;

- tayin isteyenin eşinin kadrosu (4a , 4b, 45a)

- ve bağlı bulundugu bakanlık

Bu maddeleri kısaca yazarmısınız
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
RE: Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Evet söylediğim gibi karışık sorunuza cevap olarak eş durumu tayini isteyen kişi sağlık bakanlığından Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) 4a Kadrolu personel
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
Her iki eş de o zaman diğer sağlık personeli ve durum şuna kalıyor;

Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır.

Toplum sağlığına baktığımızda manisa 2C, Konya 2 B

Manisa da aile birliği sağlanmalı bu durumda ;

Ama zaten Manisa'dan Konya'ya gidilmek isteniyor red sebebi bir

Şimdi burada kimyager eşe bakılmaz zaten, Tayin isteyen kişiye bakılır. Siz sanırım diyorsunuz ki kimyager eş neden yukarıda yazılı maddelere tabi oluyor. Ama bakanlık eşin kimyager olmasına bakmıyor. Tayin isteyen kişiye bakıyor. Ayrıca kimyager eş bakanlıkta kadrolu bir eş olduğundan size attığı yönetmelik maddesi doğru

Devam ediyorum ;

Alıntı:Ama gelen yazıya, Bu Yönetmeliğin 20. Maddesinin 1. fıkrası C bendinde bulunan ''16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz'' ibaresine göre itiraz edildiğinde eşiniz bu maddeye göre atanmamış deniliyor.

16. maddenin 1. fıkrasına bakalım;


Alıntı:MADDE 16 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) (Değişik:RG-2/3/2018-30348) (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) İller arası atama dönemleri (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010) Ocak ve Haziran ayıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.

Devam ediyorum ;

16. madde 1. fıkranın olduğu yönetmelik kimleri kapsar bakalım

Alıntı:Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar.

Dolayısı ile doğru; eşiniz bu maddeye göre atanmamış deniliyor, dediğiniz olay için söylüyorum denir.

Alıntı:Diğer bir husus Bakanlığın vermiş olduğu ret yazısına istinaden, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği 20. Maddesi birinci fıkrasının b bendinde ''Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.'' ibaresi bulunmaktadır. Dikkat ederseniz Toplum Sağlığı Teknisyeni olan kişi nu söylemiş olduğum ibareye istinaden 1. bölgedeki tüm illere Ocak tayin döneminde atanması hainde C ve D Hizmet grubu aramayacağından Konya iline eş durumu ile gidebilecek anlamı çıkmaktadır.Sizinki üstten 2,3,4,5 e değil. 2 den 2 ye

Sonuç olarak;

Benim düşüncem kimyager eşin atama işlerine bakarken diğer eşin yönetmeliğini kullanmayın. Diğer eşin yönetmeliğindeki bir ifadeyi kimyager eşe uyarlamayın farklı bu yönetmelikler.
[Resim: x3nNi.jpg]
Son Düzenleme: 07-10-2020, Saat: 15:06, Düzenleyen: Darkwatch.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Çalışkan Üye
RE: Y. Sağlık Hizmetleri Harici ve Sağlık Hizmetleri Personelinin Eş Durumu Tayini
peki bu durumda eşi sağlık hizmetleri personeli olmuş olsaydı eğer örneğin hemşire eş durumu tayini onaylanmış olacak mıydı ?

bu arada yönetmelik değil ikisi bir tanesi yönerge arasında fark var.
Son Düzenleme: 07-10-2020, Saat: 15:24, Düzenleyen: anil.akgun.
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.