You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Üni-veri Hemşirelik mesleği verileri

Üni-veri Hemşirelik mesleği verileri

Genel müdür
Üni-veri Hemşirelik mesleği verileri

[Resim: N8QUPI.png]Merhaba bugün sizlere gündeme yeni gelen Üni veriden bahsetmek istiyorum...

Üni Veri nedir?Üniversite lisans mezunlarının işgücü piyasası performanslarını “bölüm bazında” değerlendiren Üni-Veri, başta üniversite tercihi yapacak öğrenciler olmak üzere eğitimi devam eden gençlerin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği ulusal bir araştırmadır.

Daha fazla detay isteyenler için ;


Amaç ve Tanımı: Türkiye’de yükseköğretim sisteminin işgücü piyasası performansını değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri baz alarak ülkemiz beşeri sermaye yapısını güçlendirecek politika tavsiyeleri üretilmesine destek olmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ilk kez 2019 yılında Üni-Veri projesini hayata geçirmiştir.

Bu proje kapsamında Yükseköğretim Kurulundan alınan üniversite mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan alınan çalışan bilgileri anonim hale getirilerek eşleştirilmiş ve kapsamlı mikro veri setleri oluşturulmuştur. Söz konusu mikro veri setleri çeşitli istatistiksel yöntemler ve veri biliminin sunduğu modern araçlar kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bu doğrultuda, üniversite lisans mezunlarımızın işgücü piyasası performansları “bölüm bazında” değerlendirilerek meslek seçimi yapma aşamasında olan ve halen lisans eğitimine devam eden gençlerimiz ile ilgili profesyonellerin kullanımına sunulmuştur.

Veri Kapsamı: Bu çalışma, 2014-2019 yılları arasında 4 yıllık bir programdan mezun olan öğrencilerin bilgileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim fakülteleri ve 1 35 yaş üzeri mezunlar analize dahil edilmemiştir. İlk etapta bölümler müfredatlarına uygun şekilde gruplandırılarak EK 1’de yer alan 81 farklı bölüme indirgenmiştir.

Göstergeler: Bahsi geçen altı göstergeye ait analiz sonuçları Üni-Veri’de dağılım grafikleri olarak gösterilmektedir. Dağılım grafiklerinin amacı; ilgili bölümlerden mezun olan kişilerin merak edilen göstergeler için performansını ortaya koymaktır.

Analize konu olan 6 gösterge aşağıda listelenmektedir:

(1) Başlangıç Ücreti: Mezuniyet sonrası girilen ilk işteki ücret baz alınarak bölüm düzeyinde “Asgari Ücret-2.999 ₺” aralığından başlayarak dört gelir grubu bazında dağılımlar hesaplanmıştır. En yüksek grup “6.000 ₺ ve Üzeri” olarak tanımlanmıştır. Mezuniyet sonrası henüz herhangi bir işe yerleşmemiş kişiler hesaplamada yer almamaktadır. SGK prime esas kazanç verilerinden elde edilen ücretler, Tüketici Açıköğretim mezunları kategorisi hâlihazırda bir işte çalışanları ve/veya birden fazla üniversite 1 diplomasına sahip olmayı amaçlayanları da yoğun olarak kapsadığından analiz dışı bırakılmıştır.

Fiyat Endeksi kullanılarak 2019 yılı reel ücretinde sabitlenmiştir. SGK prime esas kazanç verilerinin firmalar tarafından raporlanan ücretleri kapsadığı ve bu durumun ortalama ücretler üzerinde bir yanlılık oluşturabileceği not edilmelidir.

(2) İş Bulma Süresi: Mezuniyetten ilk işe başlayana kadar geçen süre hesaplanarak bölüm bazında raporlanmıştır. Mezuniyetten 6 ay öncesine kadar bulunan işler, mezuniyet öncesi işi bırakmamış olmak kaydıyla, analize dahil edilmiştir. Bu grupta yer alan kişilerin oranı ”Mezun Olmadan Önce” sütununda gösterilmektedir.

(3) Nitelik Uyuşmazlığı: Nitelik uyuşmazlığı, kişilerin çalıştıkları işlerin eğitim seviyelerine kıyasla daha az ya da daha yüksek nitelik gerektirdiği durumlarda ortaya çıkar. Nitelik uyuşmazlığı göstergesi, eğitim ve istihdam bilgilerine dayanmakta ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) standart meslek (ISCO) ve beceri setleri sınıflandırması kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Bu gösterge, ilgili bölümden mezun olan öğrencilerin kendi niteliklerine uygun işlerde çalışıp çalışmadıklarını göstermektedir. Nitelik uyuşmazlığı değerinin 0 veya 0’a yakın olması kişilerin kendi niteliklerine uygun işlerde istihdam edildiğini gösterir.

Uyuşmazlık değerinin 3’e yaklaşması kişinin kendi niteliklerinden çok daha düşük nitelikli bir işte çalıştığının göstergesidir. Nitelik uyuşmazlığı göstergesine dair teknik açıklamları EK 3’te bulabilirsiniz. Bu göstergede, mezunların çalıştıkları ilk işlerindeki nitelik uyuşmazlığı dört grupta incelenerek raporlanmıştır. Nitelik uyuşmazlığının 0 olduğu grup “Niteliklerine Uygun İşlerde Çalışanlar”, 1 olduğu grup “Düşük Nitelik Uyuşmazlığı”, 2 olduğu grup “Orta Derece Nitelik Uyuşmazlığı” ve son olarak 3 olduğu grup “Yüksek Nitelik Uyuşmazlığı” olarak tanımlanmıştır. Üni-Veri kapsamındaki nitelik uyuşmazlığı analizi, kişilerin gözlemlenebilir kayıtlı eğitim düzeyleri ve mesleklerin gerektirdiği asgari nitelikler üzerinden bir ölçüm sunmaktadır. Kişilerin bireysel ve bilişsel özellikleri ile tercih edilen bölüm ya da istihdam edilen mesleğin gerektirdiği niteliklerin uyuşmaması durumunun idari veriler ile ölçülemeyeceği not edilmelidir.

(4) Kamu İstihdamı: Mezunların kamuda iş bulma oranı, bölüm bazında hesaplanarak raporlanmıştır. Kamu-özel ayrımı SGK verilerinde yer alan sigorta kayıt türüne göre belirlenmiş olup, sözleşmeli kamu personelini de kapsamaktadır. Bu gösterge, ilgili bölümden mezun olup ilk işlerine kamu
sektöründe girenlerin oranını göstermektedir.

(5) Sektör Dağılımı: İlgili bölüm mezunlarınının girdikleri ilk işlerinde istihdam edildikleri sektörü göstermektedir.

(6) Firma Büyüklüğü Dağılımı: İlgili bölüm mezunlarınının girdikleri ilk işte çalıştıkları firmaların kaç kişiden oluştuğunu raporlamaktadır.Gelelim hemşirelik mesleği üni veri verilerine;


Hemşirelik > İş Bulma Süresi


[Resim: N8QUPI.png]
[Resim: SNDsa7.png]Maaşlarımız doğru yansıtılmış sanki; hatta hemşirelerin yüzde 50 sinin asgari ücret ile çalıştığının belgelenmesi ve bu kadar fazla sayıda hemşirenin bu ücretle çalışıyor olması oldukça acı...[Resim: pBZeKC.png]


[Resim: ZU4SC1.png]


[Resim: 3A2NxD.png]
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.